Ohlášky na týden 3. 9. 2017 - 10. 9. 2017

17. 9.
Neděle
24. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Karla Jocha, rodiče, děti, Miroslava Smekala, rodiče Smutných a děti
Čtení:
H. Pacholíková
K. Jirgl
18. 9.
Pondělí
   
19. 9.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za manžele Vaverkovy a dvoje rodiče
 
20. 9.
Středa
Památka sv. Ondřeje Pavla Chong Hasanga a druhů
7:30 - Bohoslužba slova
 
21. 9.
Čtvrtek
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
14:00 - Pohřeb paní Anny Smutné
 
22. 9.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova
 
23. 9.
Sobota
Památka sv. Pia z Pietrelciny  
24. 9.
Neděle
25. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Tesařovu, Vojtovu a zemřelou přízeň
Čtení:
manželé Zimmermannovi

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba RŮŽENCE mimo středy před každou bohoslužbou.
 • V úterý 19. 9. ve 13:30 odjezd seniorů od kostela na společné setkání do Jinošova
 • V neděli 24. 9. odjez na pouť do Křtin a na Vranov: 6:45 Stanoviště, 6:50 Újezd, 7:00 Zbraslav . Návrat se předpokládá kolem 17:45
 • Do příští neděle je možné si objednat fotografie z prvního svatého přijímání

Ohlášky na týden 3. 9. 2017 - 10. 9. 2017

10. 9.
Neděle
23. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Ludmilu a Václava Matouškovy, dvoje rodiče a přízeň
Čtení:
J. Brychtová
L. Barešová
11. 9.
Pondělí
   
12. 9.
Úterý
Jména Panny Marie
17:45 - MŠE SVATÁ za Marii a Hynka Jochovy a syna Hynka a duše v očistci
 
13. 9.
Středa
Památka sv. Jana Svatoústého
7:30 - Bohoslužba slova
 
14. 9.
Čtvrtek
Svátek Povýšení sv. Kříže
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
15. 9.
Pátek
Památka Panny Marie Bolestné
17:45 - Dětská Bohoslužba slova
18:30 - Špuntband na faře
16. 9.
Sobota
S. Ludmily  
17. 9.
Neděle
24. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Karla Jocha, rodiče, děti, Miroslava Smekala, rodiče Smutných a děti
Čtení:
H. Pacholíková
K. Jirgl

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba RŮŽENCE mimo středy před každou bohoslužbou.
 • V předsíni kostela se můžete zapisovat na pouť do Křtin a na Vranov (24. 9. 2017).
 • Setkání biřmovanců bude 15. 9. 2017 v 18:45 na faře.

Ohlášky na týden 3. 9. 2017 - 10. 9. 2017

3. 9.
Neděle
22. neděle v mezidobí
9:15 - POUTNÍ MŠE SVATÁ za farníky
14:30 Te Deum a svátostné požehnání
Čtení:
M. Horáková
K. Brym
4. 9.
Pondělí
   
5. 9.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za rodiče Krejčovy
 
6. 9.
Středa
7:30 - Bohoslužba slova Dopoledne eucharistie nemocným
7. 9.
Čtvrtek
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
8. 9.
Pátek
Svátek Narození Panny Marie
17:45 - Bohoslužba slova
 
9. 9.
Sobota
11:00 - Svatba Terezie Pokorné a Stanislava Jobánka
14:30 - Křest Olivera Hořínka
 
10. 9.
Neděle
23. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Ludmilu a Václava Matouškovy, dvoje rodiče a přízeň
Čtení:
J. Brychtová
L. Barešová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba RŮŽENCE mimo středy před každou bohoslužbou.
 • Ve středu bude výuka náboženství. v 11:00 - 1. a 2. třída, ve 12:00 - 3. až 5. třída, ve 13:00 - 6. až 9. třída
 • Plánovaná společná pouť do Žarošic (9. 9. 2017) se neuskuteční!
 • V předsíni kostela se můžete zapisovat na pouť do Křtin a na Vranov (24. 9. 2017).
 • V předsíni kostela je plakátek s informacemi o pouti do Medžugorje od 9. do 16. záží.
 • Setkání biřmovanců bude 15. 9. 2017.
 • tento týden jsme obdrželi ze Stanovišť dar 1000 Kč na opravu střechy kostela

Ohlášky na týden 27. 8. 2017 - 3. 9. 2017

27. 8.
Neděle
21. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za živou a zemřelou rodinu Příhodovu, Jelínkovu a Starých
Čtení:
r. Příhodových
r. Horkých
28. 8.
Pondělí
památka sv. Augustína  
29. 8.
Úterý
Památka umučení sv. Jana Křtitele
17:45 - MŠE SVATÁ za rodiče Michálkovy, sysna Stanislava, Evu Nováčkovou a Ladislava Vězdu
Po mši sv.: Eva Glosserová - O misiích
30. 8.
Středa
7:30 - Bohoslužba slova  
31. 8.
Čtvrtek
17:45 - MŠE SVATÁ za Boženu Janákovou, Andělu Patočkovou a celou rodinu 17:00 - svátost smíření
1. 9.
Pátek
Sv. Jiljí
17:45 - Bohoslužba slova
Při bohoslužbě žehnání aktovek školákům
2. 9.
Sobota
7:30 - Bohoslužba slova  
3. 9.
Neděle
22. neděle v mezidobí
9:15 - POUTNÍ MŠE SVATÁ za farníky
14:30 Te Deum a svátostné požehnání
Čtení:
M. Horáková
K. Brym

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba RŮŽENCE mimo středy a sobotou před každou bohoslužbou.
 • V sobotu 2. 9. 2017 se ve Žďáře nad Sázavou uskuteční pouť rodin.
 • V předsíni kostela se můžete zapisovat na pouť do Žarošic (9. 9. 2017, odjezd bude ve 13:00 a na Vranov (24. 9. 2017).
 • V předsíni kostela je plakátek s informacemi o pouti do Medžugorje od 9. do 16. záží.
 • Prosíme odevzdat přihlášky do náboženství.
 • Setkání biřmovanců bude 15. 9. 2017.
 • V úterý 29. 8. ve 14:00 olmpiáda dětí na faře.

Ohlášky na týden 6. 8. 2017 - 13. 8. 2017

6. 8.
Neděle
Svátek proměnění Páně
11:00 - MŠE SVATÁ za Jaroslava Vlka, živou a zemřelou rodinu
Čtení:
Přibylovi
7. 8.
Pondělí
   
8. 8.
Úterý
Památka sv. Dominika
17:45 - MŠE SVATÁ za Karla a Františku Smutných a živé a zemřelé děti
 
9. 8.
Středa
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže
15:00 - Pohřeb pana Antonína Holubíka
 
10. 8.
Čtvrtek
Svátek sv. Vavřince
17:15 Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
11. 8.
Pátek
Památka sv. Kláry
17:45 - Bohoslužba slova
 
12. 8.
Sobota
   
13. 8.
Neděle
19. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Karla Krejčího, rodiče a živou rodinu
Čtení:
K. Krejčová
Z. Strašák

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba RŮŽENCE mimo středy před každou bohoslužbou.
 • Generální úklid kostela se plánuje na čtvrtek 17. 8. 2017 od 15:00. Zapisujte se prosím
 • V předsíni kostela se můžete zapisovat na pouť do Žarošic (9. 9. 2017) a na Vranov (24. 9. 2017)
 • Minulou neděli jsme obdrželi z Újezda dar 1000 Kč na opravu střechy kostela
 • Zveme seniory na odpolední výlet na Žďársko v pondělí 14. srpna 2017. Prosíme, zapisujte se v předsíni kostela. Domluva průběhu a návštěv proběhne v neděli 13. srpna po mši svaté.

Ohlášky na týden 30. 7. 2017 - 6. 8. 2017

30. 7.
Neděle
17. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Vladimíra Večeře a živou a zemřelou rodinu
Čtení:
Večeřovi
31. 7.
Pondělí
Památka sv. Ignáce z Loyoly  
1. 8.
Úterý
Svátek sv. Alfone z Liguori
17:45 - MŠE SVATÁ za Emilii Perničkovu a přízeň
 
2. 8.
Středa
7:30 - Bohoslužba slova Eucharistie nemocnným
3. 8.
Čtvrtek
17:15 Adorace
17:45 - MŠE SVATÁ za Ludmilu Grossovu a rodinu Romanovu
17:00 - svátost smířeni
4. 8.
Pátek
Památka sv. Jana Maria Vianney
17:45 - Bohoslužba slova
první pátek
5. 8.
Sobota
7:30 - Bohoslužba slova první sobota
6. 8.
Neděle
Svátek proměnění Páně
11:00 - MŠE SVATÁ za Jaroslava Vlka, živou a zemřelou rodinu
Čtení:
Přibylovi

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba RŮŽENCE mimo středy a soboty před každou bohoslužbou.
 • Generální úklid kostela se plánuje na čtvrtek 17. 8. 2017 (čas bude upřesněn)
 • V předsíni kostela se můžete zapisovat na pouť do Žarošic (9. 9. 2017) a na Vranov (24. 9. 2017)

Ohlášky na týden 23. 7. 2017 - 30. 7. 2017

23. 7.
Neděle
16. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za farníky
Čtení:
Zimmermanovi
24. 7.
Pondělí
   
25. 7.
Úterý
Svátek sv. Jakuba
17:45 - MŠE SVATÁ na úmysl dárce
 
26. 7.
Středa
Památka sv. Jáchyma a Anny
7:30 - Bohoslužba slova
 
27. 7.
Čtvrtek
17:15 Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
28. 7.
Pátek
17:45 - Bohoslužba slova  
29. 7.
Sobota
památka svaté Marty  
30. 7.
Neděle
17. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Vladimíra Večeře a živou a zemřelou rodinu
Čtení:
Večeřovi

Ostatní ohlášky:

 • POSVÁTNÝ RŮŽENEC mimo středy před každou bohoslužbou.
 • Generální úklid kostela se plánuje na čtvrtek 17. 8. 2017 (čas bude upřesněn)
 • V předsíni kostela se můžete zapisovat na pouť do Žarošic (9. 9. 2017) a na Vranov (24. 9. 2017)

Ohlášky na týden 16. 7. 2017 - 23. 7. 2017

16. 7.
Neděle
15. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Kryštofovu, Pacholíkovu a Kinclovu
Čtení:
Pacholíkovi
17. 7.
Pondělí
   
18. 7.
Úterý
17:45 - Bohoslužba slova  
19. 7.
Středa
7:30 - Bohoslužba slova  
20. 7.
Čtvrtek
17:15 Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
21. 7.
Pátek
17:45 - Bohoslužba slova  
22. 7.
Sobota
památka svaté Marie Magdalské  
23. 7.
Neděle
16. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za farníky
Čtení:
Zimmermanovi

Ostatní ohlášky:

 • POSVÁTNÝ RŮŽENEC mimo středy před každou bohoslužbou.
 • Ve čtvrtek modlitba růžence za mír ve světě.
 • Generální úklid kostela se plánuje na čtvrtek 17. 8. 2017 (čas bude upřesněn)