Ohlášky na týden 5. 11. 2017 - 12. 11. 2017

5. 11.
Neděle
31. neděle v mezidobí - misijní neděle
11:00 - MŠE SVATÁ za Vladimíra a Marii Trnkovy, živou a zemřelou rodinu
Čtení:
Trnkovi
Vítovi
6. 11.
Pondělí
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
7. 11.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za rodinu Sedmíkovu, Koukalovu, Brychtovu, Zezulovu a Matouškovu
 
8. 11.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
9. 11.
Čtvrtek
Svátek Posvěcení Laretánské basiliky
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
růženec z amír ve světě
10. 11.
Pátek
Památka sv. Lva Velikého
17:45 - Bohoslužba slova - dětská
- Špuntband na faře
- motlidby matek v kostele
11. 11.
Sobota
Památka sv. Martina
 
 
12. 11.
Neděle
32. neděle v mezidobí - misijní neděle
11:00 - MŠE SVATÁ za Josefa Smutného, dvoje rodiče a celou rodinu
Čtení:
H. Příhodová
A. Nekudová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, v pondělí a ve středu po bohoslužbě
 • Jarmila Strašáková bude objednávat časopisy pro děti a mládež na příští rok. Informace o časopisech a jejich cenách najdete v předsíňce nebo přímo u Jarmily. Tyto křesťanské časopisy můžete podpořit modlitbou nebo i finančně i vy, kteří je neodebíráte. Za jakoukoliv podporu děkujeme. Objednávky se uzavřou 6. listopadu 2017.
 • Můžete si přicházet zapisovat úmysly mší svatých na příští rok
 • Minulý týden - dary na střechu kostela 1000, 200 a 5000 Kč, vše ze Zbraslavi
 • Adventní duchovní obnova s Mons. J. Mikuláškem bude v sobotu 9.12.

Ohlášky na týden 29. 10. 2017 - 5. 11. 2017

29. 10.
Neděle
30. neděle v mezidobí - misijní neděle
11:00 - MŠE SVATÁ za Antonína a Marii Přibylovy, živou a zemřelou rodinu a přízeň
Při mši svaté křest Lukáše Horta ze Stanovišť
Čtení:
Přibylovi
30. 10.
Pondělí
   
31. 10.
Úterý
 
16:45 - MŠE SVATÁ za Zdeňka Kroutila, bratra a rodiče
16:00 - svátost smíření
1. 11.
Středa
Slavnost všech svatých
16:45 - MŠE SVATÁ za zemřelé kněze
Eucharistie nemocným
16:00 - svátost smíření
2. 11.
Čtvrtek
Památka zesnulých
16:45 - MŠE SVATÁ za zemřelé farníky
17:30 - Světelný průvod na hřbitov
 
3. 11.
Pátek
17:45 - Bohoslužba slova 18:30 setkání manželů na faře
4. 11.
Sobota
 
7:30 - Bohoslužba Slova
 
5. 11.
Neděle
31. neděle v mezidobí - misijní neděle
11:00 - MŠE SVATÁ za Vladimíra a Marii Trnkovy, živou a zemřelou rodinu
Čtení:
Trnkovi
Vítovi

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou.
 • Jarmila Strašáková bude objednávat časopisy pro děti a mládež na příští rok. Informace o časopisech a jejich cenách najdete v předsíňce nebo přímo u Jarmily. Tyto křesťanské časopisy můžete podpořit modlitbou nebo i finančně i vy, kteří je neodebíráte. Za jakoukoliv podporu děkujeme. Objednávky se uzavřou 6. listopadu 2017.
 • Můžete si přicházet zapisovat úmysly mší svatých na příští rok
 • Sbírka na misie vynesla celkem 13.547 Kč, z toho děti vybraly za misijní koláč 4.470 Kč

Ohlášky na týden 22. 10. 2017 - 29. 10. 2017

22. 10.
Neděle
29. neděle v mezidobí - misijní neděle
11:00 - MŠE SVATÁ za Marii a Františka Kalábovy, Vladimíra Kokošku a rodiče
Čtení:
B. Beerová
H. Sklenářová
23. 10.
Pondělí
   
24. 10.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za rodinu Pirochtovu, Patočkovu a Chupíkovu
 
25. 10.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
26. 10.
Čtvrtek
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
růženec za mír ve světě
27. 10.
Pátek
17:45 - Bohoslužba slova  
28. 10.
Sobota
Svátek Šimona a Judy
14:00 - MŠE SVATÁ na poděkování za 50 let společného života
 
29. 10.
Neděle
30. neděle v mezidobí - misijní neděle
11:00 - MŠE SVATÁ za Antonína a Marii Přibylovy, živou a zemřelou rodinu a přízeň
Při mši svaté křest Lukáše Horta ze Stanovišť
Čtení:
Přibylovi

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Jarmila Strašáková bude objednávat časopisy pro děti a mládež na příští rok. Informace o časopisech a jejich cenách najdete v předsíňce nebo přímo u Jarmily. Tyto křesťanské časopisy můžete podpořit modlitbou nebo i finančně i vy, kteří je neodebíráte. Za jakoukoliv podporu děkujeme. Objednávky se uzavřou 6. listopadu 2017.
 • Můžete si přicházet zapisovat úmysly mší svatých na příští rok

Ohlášky na týden 15. 10. 2017 - 22. 10. 2017

15. 10.
Neděle
28. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodiče Jirglovy a živou rodinu
Čtení:
Vítovi
Jirglovi
16. 10.
Pondělí
   
17. 10.
Úterý
Památka sv. Ignáce Antiochijského
17:45 - MŠE SVATÁ za Františka Pokorného a celou rodinu Dvořáčkovu a Štěpánku Matouškovu
Po mši svaté setkání pastorační rady na faře
18. 10.
Středa
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
7:30 - Motlidba růžence
 
19. 10.
Čtvrtek
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
růženec za mír ve světě
20. 10.
Pátek
17:45 - Dětská Bohoslužba slova
19:30 - Adorace, příprava na biřmování
Špuntband v kostele
21. 10.
Sobota
10:00 - BIŘMOVÁNÍ biskup Vojtěch
22. 10.
Neděle
29. neděle v mezidobí - misijní neděle
11:00 - MŠE SVATÁ za Marii a Františka Kalábovy, Vladimíra Kokošku a rodiče
Čtení:
B. Beerová
H. Sklenářová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Jarmila Strašáková bude objednávat časopisy pro děti a mládež na příští rok. Informace o časopisech a jejich cenách najdete v předsíňce nebo přímo u Jarmily. Tyto křesťanské časopisy můžete podpořit modlitbou nebo i finančně i vy, kteří je neodebíráte. Za jakoukoliv podporu děkujeme. Objednávky se uzavřou 6. listopadu 2017.
 • Děkujeme mladým hasičům za brigádu při úklidu okolí fary
 • Se začátkem adventu je vždy spojena výstava ručních prací a další tvorby v našem kulturním domě. Centrum volného času ZUBR a obec Zbraslav se obrací na všechny, kdo by mohli na letošní výstavu (od. 1.12 do 3.12) zapůjčit betlémy z jakéhokoli materiálu a provedení. Nabídky můžete dát mejlem, telefonicky či osobně na OÚ Zbraslav. Podrobnosti jsou na plakátku v předsíni kostela.
 • Můžete si přicházet zapisovat úmysly mší svatých na příští rok
 • Příští neděli můžete přispívat dětem na tzv. misijní koláč, výtežek bude odeslán na misie

Ohlášky na týden 8. 10. 2017 - 15. 10. 2017

8. 10.
Neděle
27. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Aleše Nováčka, dvoje rodiče a živou rodinu
Čtení:
K. Krejčová
Z. Strašák
9. 10.
Pondělí
   
10. 10.
Úterý
 
17:45 - Bohoslužba slova
 
11. 10.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
12. 10.
Čtvrtek
 
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
13. 10.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova
 
14. 10.
Sobota
 
11:30 Křest Elišky Smutné ze Zbraslavi
18:30 - Setkání biřmovanců
15. 10.
Neděle
28. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodiče Jirglovy a živou rodinu
Čtení:
Vítovi
Jirglovi

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba RŮŽENCE před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě.
 • V pátek 13. 10. bude v kulturním domě premiéra divadelního představení spojených farností s názvem Nestříhat. Jedná se o muzikál o Samsonovi.
 • V sobotu 21. 10. v 10:00 navštíví naši farnost Otec biskup Vojtěch a udělí svátost biřmování 9 mladým. Pamatujte na ně v modlitbě.
 • Jarmila Strašáková bude objednávat časopisy pro děti a mládež na příští rok. Informace o časopisech a jejich cenách najdete v předsíňce nebo přímo u Jarmily. Tyto křesťanské časopisy můžete podpořit modlitbou nebo i finančně i vy, kteří je neodebíráte. Za jakoukoliv podporu děkujeme. Objednávky se uzavřou 6. listopadu 2017.
 • Vzhledem k tomu, že v úterý nebude mše svatá, přijďte si náhradní termín dohodnout s P. Janem

Ohlášky na týden 1. 10. 2017 - 8. 10. 2017

1. 10.
Neděle
26. neděle v mezidobí
11:00 - POUTNÍ MŠE SVATÁ v Újezdě za farníky
11:00 - Bohoslužba slova ve Zbraslavi
 
2. 10.
Pondělí
Památka sv. andělů strážných  
3. 10.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Jaroslava Matějky a zemřelou přízeň
P. Pavel Kafka
4. 10.
Středa
Památka sv. Františka
7:30 - Bohoslužba slova
 
5. 10.
Čtvrtek
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Jaroslava Staňka, Milana Pěnčíka a živou a zemřelou rodinu
17:00 - svátost smíření
6. 10.
Pátek
 
17:45 - Dětská Bohoslužba slova
18:30 - Špuntbend, Setkání manželů
7. 10.
Sobota
Památka Panny Marie Růžencové
14:00 svatba Elišky Večeřové a Jirky Horníčka
 
8. 10.
Neděle
27. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Aleše Nováčka, dvoje rodiče a živou rodinu
Čtení:
K. Krejčová
Z. Strašák

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba RŮŽENCE mimo středy před každou bohoslužbou.
 • V úterý 3. 10. bude v naší farnosti sloužit mši svatou P. Pavel Kafka, biskupský delegát pro materiální zajištění kněží a pastorace. Po mši svaté nás bude informovat o fondu PULS a odpovídat dotazy ohledně financování diecéze.
 • V pátek 13. 10. bude v kulturním domě premiéra divadelního představení spojených farností s názvem Nestříhat. Jedná se o muzikál o Samsonovi.
 • V sobotu 21. 10. v 10:00 navštíví naši farnost Otec biskup Vojtěch a udělí svátost biřmování 9 mladým. Pamatujte na ně v modlitbě.

Ohlášky na týden 17. 9. 2017 - 24. 9. 2017

17. 9.
Neděle
24. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Karla Jocha, rodiče, děti, Miroslava Smekala, rodiče Smutných a děti
Čtení:
H. Pacholíková
K. Jirgl
18. 9.
Pondělí
   
19. 9.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za manžele Vaverkovy a dvoje rodiče
 
20. 9.
Středa
Památka sv. Ondřeje Pavla Chong Hasanga a druhů
7:30 - Bohoslužba slova
 
21. 9.
Čtvrtek
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
14:00 - Pohřeb paní Anny Smutné
 
22. 9.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova
 
23. 9.
Sobota
Památka sv. Pia z Pietrelciny  
24. 9.
Neděle
25. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Tesařovu, Vojtovu a zemřelou přízeň
Čtení:
manželé Zimmermannovi

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba RŮŽENCE mimo středy před každou bohoslužbou.
 • V úterý 19. 9. ve 13:30 odjezd seniorů od kostela na společné setkání do Jinošova
 • V neděli 24. 9. odjez na pouť do Křtin a na Vranov: 6:45 Stanoviště, 6:50 Újezd, 7:00 Zbraslav . Návrat se předpokládá kolem 17:45
 • Do příští neděle je možné si objednat fotografie z prvního svatého přijímání