Adventní duchovní obnova

s názvem: "Tajemství Nazareta"
 
 
na faře ve Zbraslavi
v sobotu 3. prosince 2016
vede: Mons. Jiří mikulášek
 
 
Téma: úvahy nad exhortací papeže Františka
Amortis laetitia
   
Začátek: 9:00
   
Program: dopoledne tři přednášky s adorací
oběd
na závěr mše svatá.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mezi přednáškami - možnost osobních rozhovorů, svátosti smíření, soukromé adorace, předpokládané ukončení v 15:00
 
oběd zajištěn
 
(případné dotazy: M. Bareš, tel.: 546 453 300, 721 462 241)