Farnost Zbraslav pořádá

v neděli 23. září 2018

FARNÍ  POUŤ  S  RODINAMI

 
Odjezd autobusu z autobusových zastávek  
v 7:30 ze Stanovišť, v 7:40 z Újezdu 
a v 7:45 ze Zbraslavi od kostela

Program

9:00 - 11:00          Rodiny s dětmi – pěší putování z Lelekovic na Vranov, asi 5km lesem po zpevněné cestě

9:30 - 10:30          Mše svatá na Vranově pro seniory

10:45 - 12:00        Přednáška P. Jančaříka na téma:  "Po stopách turínského plátna", Diecézní centrum Vranov

11:00 - 12:00        Mše svatá na Vranově pro rodiny s dětmi

12:00 - 13:00        Obědová pauza

13:00                    Odjezd autobusu z Vranova do Křtin

13:30-14:55         Požehnání ve Křtinách a prohlídka kostela

15:00                   Odjezd ze Křtin

15:30-16:00         Návštěva nového moderního kostela v Senetářově

16:30                    Plánovaný odjezd z Hlubokého

17:00                    Návrat do Zbraslavi, rozvoz poutníků

Cena: děti 100Kč, dospělí 200Kč

Přihlašujte se prosím do 19. září 2018

osobně u paní Heleny Příhodové nebo jáhna Mirka Bareše

nebo na email helena.prihodova@centrum.cz

nebo SMS na tel.: 775 913 247