Nadační fond CREDO

Na úvod mi, prosím, dovolte představit sebe a náš nadační fond Credo. Předmětem naší činnosti jsou evangelizační projekty, podpora manželství a sociálně – charitativními projekty.
 
Pro věřící z brněnské diecéze jsme připravili duchovní obnovu s názvem „Cesta, pravda a život“, kterou povede pomocný biskup Mons. Pavelm Konzbul. Akce se uskuteční v Brně.
 
Program v pátek 10. 2. 2017 bude probíhat v aule Biskupského gymnázia na Barvičově ulici a je určen studentům a mládeži. Mladí se mohou těšit na zajímavá zamyšlení otce biskupa, pěkné společenství mládeže z diecéze, mši svatou a následné agapé. Dáváme Vám obzvlášť do pozornosti tuto příležitost k setkání mládeže s otcem biskupem Konzbulem a prosíme Vás o rozšíření informaci o ní ve společenstvech mládeže v rámci farnosti i v ohláškách. 
V sobotu 11. 2. 2017 bude program v kině Scala na Moravském náměstí a je pro věřící z celé diecéze. Všechny srdečně zveme. Více informací na letáku.
 
Více informací na přiloženém letáčku nebo na www.duchovniobnova.cz
 
V rámci celorepublikového týdnu manželství jsme pro sezdané páry ale také ty, které teprve tento krok čeká, připravili Valentýnský seminář s jáhnem a také kadeřníkem Mgr. Janem Špilarem, po kterém bude následovat valentýnský koncert se zábavou vlídného písničkáře Pavla Helana. Akce se uskuteční v sobotu 18.2.2017. Hranice ve vztazích, společná modlitba a strach jsou jen náznaky témat, kterým se budeme věnovat. Duchovní povzbuzení s praktickými radami a také dobrá zábava s možností si zatančit jsou ty pravé impulsy pro rozhodnutí udělat něco pro vztah muže a ženy. I tímto způsobem je možné vylepšit svůj recept na šťastné manželství. Připojte se prosím k výzvě a podpořte manželství svých farníků třeba touto nabídkou. 
 
Více informací na přiloženém letáku nebo www.credonadacnifond.cz.
 
Také Vás prosíme o modlitbu za tuto akci ať je požehnaná a přináší správné ovoce.
Předem moc děkuji a přeji požehnané dny.
 
S pozdravem
Kristína Třešková