Pozvání na domašovskou farní pouť

Milé sestry, milí bratři.
Na konci října si v celé naší zemi připomínáme 100 let samostatného, avšak ne vždycky demokratického státu. Posledních téměř 29 let máme to štěstí, že žijeme ve svobodné zemi, kde je možné svobodně se podílet na tvorbě společné budoucnosti, je možné i beztrestně veřejně vyslovit kritiku nebo demonstrovat, můžeme svobodně vyznávat svoji víru, tisknout křesťanské časopisy a knihy, můžeme a máme svědčit o Boží lásce.
 
V souvislosti se zmíněným výročím chceme společně Pána chválit za dar svobody. Chceme si také uvědomit, že této svobody jsme se dočkali také díky příkladnému životu mnoha statečných lidí, kteří za ni neváhali mnoho obětovat. Byli to lidé tzv. nevěřící jako Václav Havel, byli to také nekatolíci jako Milada Horáková a byla to také celá řada našich spolubratří katolíků počínaje laiky přes kněze, řeholníky a biskupy až po kardinály Františka Tomáška a Josefa Berana, jehož ostatky se teprve letos na jaře vrátily do vlasti, která mu byla komunistickým režimem navždy zapovězena.
 
V sobotu 20. října se tedy chceme vypravit na dvě významná místa spojená s naší nedávnou historií, byť neradostnou, abychom si o to více vážili právě daru svobody. Prvním cílem bude Číhošť, vesnice, kde působil oblíbený a vážený kněz Josef Toufar až do chvíle, kdy po tzv. Číhošťském zázraku byl zatčen komunistickou státní bezpečností a během krátké doby brutálně umučen a pohřben v hromadném hrobě bez identifikace. Samotné nedávné nalezení jeho ostatků, které dnes již odpočívají doma v Číhošti, může být směle považováno za zázrak. Po prohlídce kostela a průvodním slově místního pana faráře prožijeme společně mši svaté.
 
Potom se přesuneme do Želiva do téměř 900 let starého premonstrátského kláštera přestavěného slavným architektem Santinim na počátku 18. století. Tento klášter sloužil po nezákonné násilné likvidaci klášterů a mužských katolických řeholních řádů v dubnu 1950 až do února 1956 jako internační tábor pro politicky nepohodlné kněze a řeholníky, kterých tu žilo více než čtyři sta. Mezi nimi byli např. kardinál František Tomášek nebo arcibiskup Karel Otčenášek.
 
Program pouti:
07:30                        Odjezd autobusem z Domašova
09:00 - 11:00            Program a mše svatá v Číhošti
12:00 - 15:30              Program v Želivě: 
                                        12 - 13h prohlídka kostela kláštera s průvodcem,
                                        čas na oběd,
                                        možná prohlídka klášterního pivovaru (15 členné skupinky),
                                        15:00 společná mariánská pobožnost
cca 17:00                 Příjezd do Domašova
 
Předpokládaná cena:
včetně vstupného (120/70) do kláštera
- Dospělí: 350,-
- Děti / Senioři / ZTP: 280,-
 
Možnost oběda v restauraci vzdálené asi 9km – je třeba objednat se předem, výběr bude ze 3 jídel v ceně 110-200Kč.
 
Autobus má omezenou kapacitu, neváhejte s přihlášením. Přihlášky se zaplacením do neděle 14.10. u Aleše nebo Mirka Staňka. Tel. 606 279 297
Stále k dispozici dosti volných míst!