Farnost Zbraslav zve na

SEDEROVOU
VEČEŘI
 
Sederová večeře je slavnostní večeří, která připomíná vyvedení Izraele z egyptského otroctví a v židovské komunitě se slaví nepřetržitě už 3500 let. Stejnou večeři slavil i Ježíš těsně před svou smrtí. Při naší symbolické večeři budeme rozjímat nad texty o Vyjití z otroctví. Pojďte zakusit společnou bohoslužbu u prostřeného stolu.
 
KDY: 13. dubna 2017 (Zelený čtvrtek)
po skončení mše svaté v cca 18:45
KDE: Kulturní dům, Zbraslav
 
Pokud se chcete zúčastnit, je třeba nejpozději do 9. dubna zapsat na zapisovací archy v kostele ve Zbraslavi ne se přihlásit na uvedených kontaktech.
 
Marie Šimečková    733 794 543    marianka.vec@seznam.cz
Martin Pacholík      777 695 729    martinpacholik@centrum.cz
(Je možné napsat SMS a do ní uvést počet osob a kontaktní osobu)
 
Přibližné náklady na jednu osobu budou 60 - 80 Kč
Více informací získáte na uvedených kontaktech.