Pondělí, 20. listopadu, 2023

Svatý Mikuláš

přijde za dětmi do našeho

zbraslavského kostela

---

v neděli
3. 12. 2023
v 15 hodin

---
Příspěvky na balíčky v hodnotě 30 Kč můžete dát do připravené pokladničky v síňce kostela do 11. prosince.

---

Bližší informace: 

Mirek Bareš --- 721 462 241 --- ubu.m@seznam.cz
 

Neděle, 8. listopadu, 2023

Zveme vás na duchovní obnovu
 
SEMINÁŘ V DUCHU
 
Konat se bude v Osové Bítíšce od 18.1.2024 čtvrtky 19-21 h
 
Více info a přihlášky na:
 

Neděle, 11. června, 2023

Farní výlet do lanových aktivit v Neslovicích

čtvrtek 15.6.2023 Začátek nejdříve od 17:30 konec max ve 20 h.
Nahlašte se předem Jarmile Strašákové na email, nebo telefon.
736 510 824
 
Máme domluvenou pro farnost množstevní slevu:
  • Biřmovanci, ministranti, děti, které půjdou k 1. svatému přijímání a děti, které tancovaly besedu mají vstup zdarma.
  • Ostatní dle domluvy na místě. Max 100 Kč na osobu.
  • Ti co nepolezou na lana nic neplatí.
Lanové aktivity jsou vhodné pro děti asi od 6 let i dospěláky. Osoba na lanech musí dosáhnout na jistící lana.
Menší děti, které nepolezou na lana mohou využít velké dětské hřiště.
Kdo není zvyklý na lanové aktivity, tak si určitě přečtěte na těchto stránkách provozní řád a rady pro návštěvníky: https://www.laneslovice.cz/
Vhodná jře pevná obuv, pohodlné/sportovní oblečení dlouhé nohavice a dlouhý rukáv, ideální je vzít si cyklistické rukavice, dlouhé vlasy do culíku/copu, bez větších náušnic, atd.
 
Pokud by bylo horko, tak si klidně vezměte do batůžku vodu, tričko a kraťasy. Nějakou malou svačinku na doplnění energie. Na místě s velkou pravděpodobností nebude nic ke koupení.
 
Těšíme se na společné zážitky,
 
Jarmila Strašáková
 

Středa, 31. května, 2023

Pondělí, 23. května, 2022

Katolická charismatická konference 2022

Ve dnech 6. – 10. července 2022 se po dvouleté pauze na brněnském výstavišti BVV opět uskuteční katolická charismatická konference. Již 31. ročník proběhne jako obvykle v pavilonu F a nabídne pestrý duchovní program, tentokrát s mottem „V Něm je náš pokoj...“ (Ef 2,14–22).

Klíčovým pojmem letošní konference je slovo usmíření – máme se pokusit překonat příkopy a propasti, které ve společnosti i v konkrétních vztazích během dvou uplynulých náročných let vznikly. K tomu jistě napomůžou jak přednášky hostů konference (P. Strežo, J. Prokeš, K. Lachmanová, Š. Smrčina, P. Petrášková), tak zejména modlitební večery, které se tentokrát budou konat každý den. Nebude chybět ani modlitba chval za doprovodu naší konferenční Chapely. Zahraničním hostem konference je propagátorka iniciativy Maryʼs Meals Milona von Habsburg, s níž se budou moci dobrovolníci z tohoto hnutí osobně setkat. Součástí programu bude opět také divadlo i paralelní tzv. dětská konference v pavilonu V pro děti od 4 let. Vítáni jsou i rodiče s velmi malými dětmi, pro jejichž pohodlí je v pavilonu F vyhrazen zvláštní sektor s kobercem.

Kromě příležitosti prohloubit svůj vztah s Bohem si zřejmě letos více než kdy jindy budeme vážit a naplno užívat možnosti být spolu, obnovit přátelské i rodinné vztahy třeba na procházce mezi konferenčními pavilony se zmrzlinou v ruce. Můžeme tak naplno vnímat hodnotu všeho, co jsme možná dříve považovali za samozřejmé, a uvědomovat si, kolik vzácných darů denně dostáváme. Jste tedy všichni srdečně zváni – přijeďte a nechte se obdarovat také hlubokým Božím pokojem.

Další a podrobný program je k dispozici na adrese https://konference.cho.cz nebo na telefonním čísle 777 087 736.

 

Katolická charismatická konference 2022
Ve dnech 6.–10. července 2022 se po dvouleté pauze na brněnském výstavišti BVV opět uskuteční
katolická charismatická konference. Již 31. ročník proběhne jako obvykle v pavilonu F a nabídne pestrý
duchovní program, tentokrát s mottem „V Něm je náš pokoj...“ (Ef 2,14–22).
Klíčovým pojmem letošní konference je slovo usmíření – máme se pokusit překonat příkopy a propasti,
které ve společnosti i v konkrétních vztazích během dvou uplynulých náročných let vznikly. K tomu jistě
napomůžou jak přednášky hostů konference (P. Strežo, J. Prokeš, K. Lachmanová, Š. Smrčina, P.
Petrášková), tak zejména modlitební večery, které se tentokrát budou konat každý den. Nebude chybět ani
modlitba chval za doprovodu naší konferenční Chapely.
Zahraničním hostem konference je propagátorka iniciativy Maryʼs Meals Milona von Habsburg, s níž se
budou moci dobrovolníci z tohoto hnutí osobně setkat. Součástí programu bude opět také divadlo i
paralelní tzv. dětská konference v pavilonu V pro děti od 4 let. Vítáni jsou i rodiče s velmi malými dětmi,
pro jejichž pohodlí je v pavilonu F vyhrazen zvláštní sektor s kobercem.
Kromě příležitosti prohloubit svůj vztah s Bohem si zřejmě letos více než kdy jindy budeme vážit a
naplno užívat možnosti být spolu, obnovit přátelské i rodinné vztahy třeba na procházce mezi
konferenčními pavilony se zmrzlinou v ruce. Můžeme tak naplno vnímat hodnotu všeho, co jsme možná
dříve považovali za samozřejmé, a uvědomovat si, kolik vzácných darů denně dostáváme. Jste tedy
všichni srdečně zváni – přijeďte a nechte se obdarovat také hlubokým Božím pokojem.
Další a podrobný program je k dispozici na adrese https://konference.cho.cz nebo na telefonním čísle 777
087 736.

Pondělí, 28. února, 2022

Je možné finančně přispět na pomoc Ukrajině: 

sbírkové konto Charity ČR 55660022/0800 (Česká spořitelna), 

variabilní symbol 104.

Pátek, 25. února, 2022

Bohoslužba za oběti a mír na Ukrajině

Dnes, v pátek 25. února, odvysílá ČT 2 přímý přenos z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Hlavní celebrantem bohoslužby, při které zazní modlitby za všechny oběti válečného konfliktu na Ukrajině, bude pražský arcibiskup Dominik Duka.

Neděle, 16. ledna, 2022

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA
K 245. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO
„RODINA, FARNOST, DIECÉZE“

(přečtěte při bohoslužbách v neděli 16. ledna 2022)

Milé sestry, milí bratři,

po prožití vánočních svátků vstupujeme do dobrodružství dalšího roku. Čekají nás věci dobré i ty horší, o kterých dnes ještě nic netušíme. Zároveň si v něm však budeme připomínat události, které se sice staly někdy v minulosti, ale i dnes pro nás mají velký význam a jsou příležitostí k zastavení a třeba i k oslavě. Tak nějak vnímáme narozeniny i důležité historické mezníky. Na prahu tohoto roku chci připo­menout jubileum, které se dotýká každého z nás – 245. výročí ustavení biskupství
v Brně, zřízené bulou papeže Pia VI. dne 5. prosince 1777.

My žijeme, pracujeme a modlíme se na území některé z jeho 450 farností, do které nás Pán pozval, abychom zde vydávali dobré ovoce. To nejlepší, jakého jsme schopni. Současně však patříme do velkého společenství univerzální církve, k ně­muž na celém světě náleží více než miliarda katolíků. Život tohoto společenství každý z nás rozvíjí a obohacuje svými schopnostmi, svou věrností Kristu, svou ochotou ke službě Bohu i druhým. Místem, kde se to děje především, je rodina
a farnost. Péči o rodinu a farnost jsem stanovil na začátku své biskupské služby jako priority a prostředek rozvoje našeho společenství ve vztahu mezi sebou
a k Bohu. Dnes bych rád toto zaměření rozšířil ještě o jednu oblast, a tou je die­céze. Tedy aby naším společným zájmem byla péče o rodinu, farnost a diecézi.

Jak stručně charakterizovat diecézi?[1] Je to část Božího lidu, svěřeného do pas­týřské péče biskupovi, který ji ve spolupráci s kněžími vykonává jménem Krista pod papežovou autoritou. Diecéze je vymezena určitým územím a zahrnuje všechny věřící, kteří na tomto území přebývají. V diecézi žijeme své životní povolání, vytvá­říme velkou rodinu, která svědčí o Bohu a žije k jeho slávě. Pán Ježíš nechtěl, aby vztah k Bohu byl pouze izolovanou záležitostí jednotlivce, ale aby vztah k Bohu vy­tvářel církev jako společenství lidí. Ať již v rodině, ve farnosti nebo v diecézi. Každá diecéze je jedinečná svou historií, svou katedrálou, tedy hlavním místem učitel­ského úřadu biskupa, svou tradicí, světci, kteří ji obývali a ovlivňovali, také kněžími, vzdělávacími institucemi či umělci. Je jedinečná každým, kdo v ní žije a obohacuje tím, čím byl sám obdarován. Je jedinečná každým z nás.

V diecézi je k dispozici také souhrn služeb, které nemůže poskytovat sama far­nost. Patří k nim diecézní charita s desítkami pracovišť na pomoc lidem v nouzi, odborníci na biskupské kurii, kteří jsou připraveni pomáhat farnostem v oblasti eko­nomické, právní či stavební, i specializovaná centra, jako je katechetické, centrum pro mládež, pro rodinu a pro pastoraci – to zahrnuje také péči o nemocné či věz­něné. Důležitou oblastí je také církevní školství všech stupňů, manželská, rodinná nebo pedagogicko-psychologická poradna, v jiné oblasti zase Diecézní archiv, knihovna, muzeum a řada dalších subjektů.

V této souvislosti děkuji vám všem, kteří se za diecézi a její dobré fungování na všech úrovních modlíte, vám, kteří ji jakýmkoliv způsobem podporujete, ale zvlášť vám, kteří se na jejím chodu konkrétně podílíte. Děkuji i vám všem, kteří se modlíte za svého biskupa a nyní také za jeho nástupce.

Se starostí o diecézi mne tíží jedna věc, která se dotýká nás všech. Je to klesa­jící počet duchovních povolání. Loni byl vysvěcen jeden jáhen, jeden kněz a do semináře byl za naši diecézi přijat pouze jeden kandidát. A tak vás prosím rovněž
o modlitby za nová povolání ke kněžství. Prosím i o modlitby za kněze ve vašich farnostech, aby věrně obstáli v náročné službě a i v této složité době vydávali svě­dectví o Kristu.

A co udělat pro budoucnost naší diecéze, aby byla plná naděje, nejen v tomto jubilejním roce, ale i ve všech dalších? Možná právě o tom píše svatý Pavel ve svém dopise křesťanům v Kolosách. Jeho dopis by se dal parafrázovat asi takto:

Tou nadějí jste vy, duchovně i tělesně plodní věřící, kteří projevujete milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Vy, kteří dokážete vzájemně spolu­pracovat na všem, co je dobré. Vy, kteří se dokážete i ve své různosti respektovat
a navzájem si odpouštět lidská provinění tak, jako je odpouští Bůh vám. Jste to vy, kteří jste poznali Boží lásku a radujete se z ní tak, že se stala ústřední hodnotou vašeho života a cestou k dokonalosti. Jste to vy, kterým v srdci nevládne zdánlivý pokoj bohatství a moci, ale pokoj Kristův. Vy, kteří jste za něj vděčni, a vyzařuje
z vás. Vy, kteří se nebojíte slyšet a přemýšlet o slovech, která vám říkají druzí,
a žijete v reálném světě, do kterého jste zasazeni. Jste to vy, kteří se snažíte svým životem zpívat Bohu písně vděčnosti a vším, co říkáte a konáte, se připojujete
k tomu, čím opěvoval svého Otce Ježíš Kristus.

A tak vám všem přeji, aby se hojnost radostné důvěry a schopnosti unést své kříže stávaly zdrojem požehnání pro blízké i vzdálené lidi. Přeji vám moudrost dív­ky, která s radostí přijímala vše, co si přál Hospodin, a mohla se tak stát Ježíšovou matkou. Vždyť i my jsme s ní pozváni, aby skrze naši víru, moudrost a odevzdanost do Boží vůle přicházel do našeho světa Ježíš. Jen on je zárukou rozvoje života kaž­dého z nás, rozvoje rodiny, farnosti, diecéze i celé církve.

K tomu vám na přímluvu Panny Marie i našich patronů sv. Petra a Pavla ze srdce žehnám.

 

Váš biskup Vojtěch


[1] Srv. ChD 11 a kán. 369 a 372 CIC

po prožití vánočních svátků vstupujeme do dobrodružství dalšího roku. Čekají
nás věci dobré i ty horší, o kterých dnes ještě nic netušíme. Zároveň si v něm však
budeme připomínat události, které se sice staly někdy v minulosti, ale i dnes pro
nás mají velký význam a jsou příležitostí k zastavení a třeba i k oslavě. Tak nějak
vnímáme narozeniny i důležité historické mezníky. Na prahu tohoto roku chci
připomenout jubileum, které se dotýká každého z nás – 245. výročí ustavení
biskupství
v Brně, zřízené bulou papeže Pia VI. dne 5. prosince 1777.
My žijeme, pracujeme a modlíme se na území některé z jeho 450 farností, do
které nás Pán pozval, abychom zde vydávali dobré ovoce. To nejlepší, jakého jsme
schopni. Současně však patříme do velkého společenství univerzální církve, k
němuž na celém světě náleží více než miliarda katolíků. Život tohoto společenství
každý z nás rozvíjí a obohacuje svými schopnostmi, svou věrností Kristu, svou
ochotou ke službě Bohu i druhým. Místem, kde se to děje především, je rodina
a farnost. Péči o rodinu a farnost jsem stanovil na začátku své biskupské služby
jako priority a prostředek rozvoje našeho společenství ve vztahu mezi sebou
a k Bohu. Dnes bych rád toto zaměření rozšířil ještě o jednu oblast, a tou je
diecéze. Tedy aby naším společným zájmem byla péče o rodinu, farnost a diecézi.
Jak stručně charakterizovat diecézi? 1 Je to část Božího lidu, svěřeného do
pastýřské péče biskupovi, který ji ve spolupráci s kněžími vykonává jménem Krista
pod papežovou autoritou. Diecéze je vymezena určitým územím a zahrnuje
všechny věřící, kteří na tomto území přebývají. V diecézi žijeme své životní
povolání, vytváříme velkou rodinu, která svědčí o Bohu a žije k jeho slávě. Pán
Ježíš nechtěl, aby vztah k Bohu byl pouze izolovanou záležitostí jednotlivce, ale
aby vztah k Bohu vytvářel církev jako společenství lidí. Ať již v rodině, ve farnosti
nebo v diecézi. Každá diecéze je jedinečná svou historií, svou katedrálou, tedy
hlavním místem učitelského úřadu biskupa, svou tradicí, světci, kteří ji obývali a
ovlivňovali, také kněžími, vzdělávacími institucemi či umělci. Je jedinečná každým,
kdo v ní žije a obohacuje tím, čím byl sám obdarován. Je jedinečná každým z nás.
V diecézi je k dispozici také souhrn služeb, které nemůže poskytovat sama
farnost. Patří k nim diecézní charita s desítkami pracovišť na pomoc lidem v nouzi,
odborníci na biskupské kurii, kteří jsou připraveni pomáhat farnostem v oblasti
ekonomické, právní či stavební, i specializovaná centra, jako je katechetické,
1 Srv. ChD 11 a kán. 369 a 372 CIC
 
Příloha č. 2 ACEB 01/2022
 
centrum pro mládež, pro rodinu a pro pastoraci – to zahrnuje také péči o nemocné
či vězněné. Důležitou oblastí je také církevní školství všech stupňů, manželská,
rodinná nebo pedagogicko-psychologická poradna, v jiné oblasti zase Diecézní
archiv, knihovna, muzeum a řada dalších subjektů.
V této souvislosti děkuji vám všem, kteří se za diecézi a její dobré fungování na
všech úrovních modlíte, vám, kteří ji jakýmkoliv způsobem podporujete, ale zvlášť
vám, kteří se na jejím chodu konkrétně podílíte. Děkuji i vám všem, kteří se modlíte
za svého biskupa a nyní také za jeho nástupce.
Se starostí o diecézi mne tíží jedna věc, která se dotýká nás všech. Je to
klesající počet duchovních povolání. Loni byl vysvěcen jeden jáhen, jeden kněz a
do semináře byl za naši diecézi přijat pouze jeden kandidát. A tak vás prosím
rovněž
o modlitby za nová povolání ke kněžství. Prosím i o modlitby za kněze ve vašich
farnostech, aby věrně obstáli v náročné službě a i v této složité době vydávali
svědectví o Kristu.
A co udělat pro budoucnost naší diecéze, aby byla plná naděje, nejen v tomto
jubilejním roce, ale i ve všech dalších? Možná právě o tom píše svatý Pavel ve
svém dopise křesťanům v Kolosách. Jeho dopis by se dal parafrázovat asi takto:
Tou nadějí jste vy, duchovně i tělesně plodní věřící, kteří projevujete milosrdné
srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Vy, kteří dokážete vzájemně
spolupracovat na všem, co je dobré. Vy, kteří se dokážete i ve své různosti
respektovat
a navzájem si odpouštět lidská provinění tak, jako je odpouští Bůh vám. Jste to vy,
kteří jste poznali Boží lásku a radujete se z ní tak, že se stala ústřední hodnotou
vašeho života a cestou k dokonalosti. Jste to vy, kterým v srdci nevládne zdánlivý
pokoj bohatství a moci, ale pokoj Kristův. Vy, kteří jste za něj vděčni, a vyzařuje
z vás. Vy, kteří se nebojíte slyšet a přemýšlet o slovech, která vám říkají druzí,
a žijete v reálném světě, do kterého jste zasazeni. Jste to vy, kteří se snažíte svým
životem zpívat Bohu písně vděčnosti a vším, co říkáte a konáte, se připojujete
k tomu, čím opěvoval svého Otce Ježíš Kristus.
A tak vám všem přeji, aby se hojnost radostné důvěry a schopnosti unést své
kříže stávaly zdrojem požehnání pro blízké i vzdálené lidi. Přeji vám moudrost
dívky, která s radostí přijímala vše, co si přál Hospodin, a mohla se tak stát
Ježíšovou matkou. Vždyť i my jsme s ní pozváni, aby skrze naši víru, moudrost a
odevzdanost do Boží vůle přicházel do našeho světa Ježíš. Jen on je zárukou
rozvoje života každého z nás, rozvoje rodiny, farnosti, diecéze i celé církve.
K tomu vám na přímluvu Panny Marie i našich patronů sv. Petra a Pavla ze srdce
žehnám.
 
Váš biskup Vojtěch

Pátek, 25. června, 2021

 


Otec biskup Vojtěch vyhlásil na neděli 27.6.2021 mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou v oblasti jihovýchodní Moravy

Originální zpráva:

 

Milí bratři,

na tuto neděli  27. června 2021 vyhlašuji mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým přírodní  katastrofou, zvláště v oblasti jihovýchodní Moravy.

Prosím také  dobrovolníky, zdravotníky a   všechny, kteří by mohli účinně pomoci  s odstraněním následků včerejší živelné pohromy.

 V modlitbě spojený

+ Vojtěch

 

Neděle 28. března, 2021

 


Letošní Velikonoce opět budou jiné, ale to neznamená, že je nemůžeme hezky prožít. O loňských pandemických Velikonocích mnohé rodiny s malými dětmi oslavovaly doma, přitom využily různé rituály a symboly známé z "kostelního prostředí". Pro inspiraci nabízíme několik tipů, jak na to.
 

www.prolidi.bcb.cz - pro děti, rubrika "Postní výzva pro děti" - krátká videa provázející postní dobu, ale pokračují i na velikonoční triduum
---
www.liturgie.cz  - odkaz "Velikonoce v rodině" nebo 2.možnost: na youtube zadat do vyhledávače "Velikonoce v rodině" (4 videa) - videa s nápady pro celou rodinu na prožívání každého dne z tridua
---
Velikonoce v rodině - www.youtube.com/watch?v=Ugx7gVWfQvs&list=PL6dBz715fiA2MfPGplTs1Zcto1xbWarrY
---
www.blahoslavenstvi.cz - průvodce celým svatým týdnem (spíš pro dospělé)
---
Odkaz, který nabízí různé pracovní listy pro děti deti.vira.cz/clanky/velikonoce-na-webu-detiviracz