Ohlášky na týden 18. 3. 2018 - 25. 3. 2018

18. 3.
Neděle
5. neděle postní
11:00 - MŠE SVATÁ za rodiče Smutných a Pokorných a za Annu Pokornou
14:30 - Pobožnost křížové cesty
Od 14:30 bude příležitost k velikonoční svátosti smíření, zpovídat budou 3 kněží
Čtení:
M. Sedmíková
K. Svobodová
19. 3.
Pondělí
Slavnost sv. Josefa
16:45 - MŠE SVATÁ - Volný úmysl
 
20. 3.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za za živou a zemřelou rodinu Pekarovičovu, Smutných a Rudolfa Kollára
 
21. 3.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
22. 3.
Čtvrtek
 
17:15 Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
23. 3.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova - dětská
 
24. 3.
Sobota
 
Setkání mládeže s Otcem biskupem
8:30 - 16:00
25. 3.
Neděle
Květná neděle
10:25 - Pobožnost křížové cesty
11:00 - MŠE SVATÁ za živou a zemřelou rodinu Michálkovu, Přibylovu, Svobodovu a přížen
Čtení:
J. Brychtová
L. Barešová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Minulý týden jsme obdrželi dary na opravu střechy kostela: 2000 Kč ze Zálesné Zhoře, 200 Kč ze Zbraslavi
 • V předsíni kostela je letáček s pozvánkou pro děvčata od 14 do 25 let na výtvarnou duchovní obnovu v klášteře sester Sv. Kříže v Kroměříži

Ohlášky na týden 4. 3. 2018 - 11. 3. 2018

4. 3.
Neděle
3. neděle postní
10:25 - Pobožnost křížové cesty - senioři
11:00 - MŠE SVATÁ za rodiče Smutných a Pokorných a za Annu Pokornou
Čtení:
M. Horáková
K. Brym
5. 3.
Pondělí
 
 
 
6. 3.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Karla Smutného, dvoje rodiče a živou rodinu
 
7. 3.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
Eucharistie nemocným
8. 3.
Čtvrtek
 
17:15 Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
9. 3.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova - dětská, po ní ADORACE 24 HODIN PRO PÁNA
Špuntband na faře
10. 3.
Sobota
 
ADORACE 24 HODIN PRO PÁNA
17:45 - Závěrečná asorace
 
11. 3.
Neděle
4. neděle postní
10:25 - Pobožnost křížové cesty - děti z náboženství
11:00 - MŠE SVATÁ za živou a zemřelou rodinu Řehořkovu, Nekvapilovu a přízeň
Čtení:
H. Pacholíková
K. Jirgl

Ostatní ohlášky:

 • V sobotu měl pohřeb pan Josef Hotárek z Újezda
 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Iniciativa „24 hodin pro Pána“ proběhne z 9. na 10. března , můžete se zapisovat v předsíni kostela
 • Sbírka na střechu kostela 18.2. vynesla 9.100 Kč
 • Sbírka minulé neděle (Haléř sv. Petra) vynesla 5.591 Kč

Ohlášky na týden 18. 2. 2018 - 25. 2. 2018

18. 2.
Neděle
1. neděle postní
10:25 - Pobožnost křížové cesty
11:00 - MŠE SVATÁ za Josefa a Jarmilu Smutných a živou a zemřelou rodinu
Čtení:
J. Přibylová
V. Chupíková
19. 2.
Pondělí
 
 
 
20. 2.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za živou a zemřelou rodinu Pekarovičovu, Smutnných a Rudolfa Kollára
 
21. 2.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
22. 2.
Čtvrtek
Svátek Stolce sv. apoštola Petra
17:15 Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
23. 2.
Pátek
Den modliteb za mír ve světě, především za Kongo a Jižní Sudán
17:00 - Bohoslužba slova - dětská
Po bohoslužbě modlitby matek v kostele
 
24. 2.
Sobota
 
9:00 - Ministrantská schůzka v kostele
14:00 - Křest Ester Šimečkové
 
25. 2.
Neděle
2. neděle postní
10:25 - Pobožnost křížové cesty - maminky
11:00 - MŠE SVATÁ za farníky
Čtení:
H. Příhodová
A. Nekudová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Iniciativa „24 hodin pro Pána“ proběhne z 9. na 10. Března
 • V neděli 25.2. bude sbírka pro potřeby Svatého Stolce – tzv. „Haléř sv. Petra“

Ohlášky na týden 11. 2. 2018 - 18. 2. 2018

11. 2.
Neděle
6. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Dvořáčkovu, Bádrovu a Pokorných
Čtení:
manželé Vítovi
12. 2.
Pondělí
 
 
 
13. 2.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Marii a Hynka Jochovy a syna
 
14. 2.
Středa
Popeleční středa - den přísného postu
18:45 - MŠE SVATÁ - na úmysl dárce s udělováním popelce
 
15. 2.
Čtvrtek
 
17:15 Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
16. 2.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova
Setkání školáků na faře
17. 2.
Sobota
 
Postní duchovní obnova v Rosicích
9:00 - MŠE SVATÁ v kostele sv. Martina
 
18. 2.
Neděle
1. neděle postní
10:25 - Pobožnost křížové cesty
11:00 - MŠE SVATÁ za Josefa a Jarmilu Smutných a živou a zemřelou rodinu
Čtení:
J. Přibylová
V. Chupíková

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Minulý týden jsme obdrželi dar na opravu střechy kostela: 1000 Kč ze Zbraslavi
 • Farnost Rosice nás zve na postní duchovní obnovu, která bude v sobotu 17.2.2018 v zámeckém centru a kterou povede Františka Bohmová (sestra Kateřiny Lachmanové), začátek v 9 hod. v kostele na mši sv., v 10 hod. program v zámeckém centru (plakátek je v předsíni kostela a na internetových stránkách naší farnosti)
 • Příští neděli bude sbírka na opravu střechy kostela

Ohlášky na týden 28. 1. 2018 - 4. 2. 2018

28. 1.
Neděle
4. neděle v mezidobí
11:00 Mše svatá za farníky
Čtení:
Květa Krejčová
Zdeněk Strašák
29. 1.
Pondělí
   
30. 1.
Úterý
17:45 Mše svatá za r. Strašákovy, 2 dcery, syna Jana a manželku Ludmilu, syna Karla, manželku Marii a rodinu Pokorných  
31. 1.
Středa
Památka sv. Jana Boska, kněze
7:30 Bohoslužba slova
Dopoledne Eucharistie nemocným
1. 2.
Čtvrtek
17:45 Mše svatá za živou a zemřelou rodinu Strašákovu Pastorační rada po mši svaté na faře
2. 2.
Pátek
Svátek Uvedení Páně do chrámu
17:45 Bohoslužba slova
Setkání manželů na faře
3. 2.
Sobota
Sv. Blažeje
7:30 Bohoslužba slova
Svatoblažejské požehnání
4. 2.
Neděle
5. neděle v mezidobí
11:00 Mše svatá za Ludvíka Tichého, Boženu a Zdeňka Strašákovy a celou rodinu
Čtení:
B. Beerová
H. Sklenářová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Farnost Rosice nás zve na postní duchovní obnovu, která bude v sobotu 17.2.2018 v zámeckém centru a kterou povede Františka Bohmová (sestra Kateřiny Lachmanové), začátek v 9 hodin v kostele na mši sv., v 10 hodin program v zámeckém centru.
 •  

Ohlášky na týden 14. 1. 2018 - 21. 1. 2018

14. 1.
Neděle
2. neděle v mezidobí
11:00 Mše svatá za Jana a Marii Kalábovy
(při mši svaté bude křest Aničky Franklové)
Čtení: rodina Franklova
15. 1.
Pondělí
   
16. 1.
Úterý
17:45 Mše svatá za r. Rumreichovy, vnučku a pravnuka, za r. Pirochtovy, 2 syny a živou a zemřelou rodinu, za rodinu Staňkovu a Hortovu  
17. 1.
Středa
Památka sv. Antonína, opata
7:30 Bohoslužba slova
 
18. 1.
Čtvrtek
Památka Panny Marie, Matky jednotykřesťanů
17:15 Adorace
17:45 Bohoslužba slova
Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů
19. 1.
Pátek
17:45 Bohoslužba slova - dětská
(po bohoslužbě setkání školáků na faře)
 
20. 1.
Sobota
   
21. 1.
Neděle
3. neděle v mezidobí
11:00 Mše svatá za Blaženu a Františka Koukalovy a sourozence
Čtení: rodina Sedmíkova a Brychtova

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 •  Andělíček u Betléma vybral na adoptované děti 6.800,- Kč a všem moc děkuje

Ohlášky na týden 7. 1. 2018 - 14. 1. 2018

7. 1.
Neděle
Svátek Křtu Páně
11:00 Mše svatá za rodiče Konečných, syna a manželku
Čtení: M.Horáková
L.Barešová
8. 1.
Pondělí
Svátek Křtu Páně
07:30 Bohoslužba slova
 
9. 1.
Úterý
17:45 Mše svatá za rodinu Nekudovu a Martíškovu  
10. 1.
Středa
07:30 Bohoslužba slova
 
 
11. 1.
Čtvrtek
17:15 Adorace
17:45 Bohoslužba slova
 
12. 1.
Pátek
17:45   Bohoslužba slova - dětská
(po bohoslužbě modlitby matek v kostele)
Špuntbend na faře
13. 1.
Sobota
S9:30 ministrantská schůzka v kostele  
14. 1.
Neděle
2. neděle v mezidobí
11:00 Mše svatá za Jana a Marii Kalábovy
(při mši svaté bude křest Aničky Franklové)
Čtení: rodina Franklova

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě

Ohlášky na týden 31. 12. 2017 - 7. 1. 2018

31. 12.
Neděle
Svátek Svaté Rodiny
11:00 Mše svatá za Miroslava Jedličku, dvoje rodiče a přízeň
 
1. 1.
Pondělí
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
11:00 Mše svatá za zemřelé farníky - členy KDU-ČSL
 
2. 1.
Úterý
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
17:45 Bohoslužba slova
 
3. 1.
Středa
07:30 Bohoslužba slova
 
 
4. 1.
Čtvrtek
17:45 Mše svatá na úmysl dárce 17:00 svátost smíření
5. 1.
Pátek
17:45 Bohoslužba slova Setkání manželů na faře
6. 1.
Sobota
Slavnost Zjevení Páně
8:30 Bohoslužba slova – požehnání koledníkům
 
Tříkrálová sbírka
7. 1.
Neděle
Svátek Křtu Páně
11:00 Mše svatá za rodiče Konečných, syna a manželku
Čtení: M.Horáková
L.Barešová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Tříkrálová sbírka se uskuteční v sobotu 6.1.2018, vedoucí skupinek i děti hlaste se u Luďka Strašáka
 • Andělíčkovi u Betléma je možné přispívat na adoptované děti

Ohlášky na týden 24. 12. 2017 - 31. 12. 2017

24. 12.
Neděle
4. neděle adventní
10:30 - Betlémské světlo
11:00 - Mše svatá za členy KDU –ČSL
22:15   - Troubení z věže
23:00   - Půlnoční mše svatá za farníky
Čtení v 11:00 L.Barešová, J.Brychtová
Ve 23:00 K.Krejčová, Z.Strašák
25. 12.
Pondělí
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
Dopoledne eucharistie nemocným
11:00 Mše svatá za členy živého růžence
 
26. 12.
Úterý
Svátek sv. Štěpána
11:00 Mše svatá za Boženu a Antonína Matějkovy
 
27. 12.
Středa
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
07:30 Bohoslužba slova
17:00 Vánoční koncert
 
28. 12.
Čtvrtek
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
17:15 Adorace
17:45 Bohoslužba slova
 
29. 12.
Pátek
17:45 Bohoslužba slova  
30. 12.
Sobota
 
 
 
31. 12.
Neděle
Svátek Svaté Rodiny
11:00 Mše svatá za Miroslava Jedličku, dvoje rodiče a přízeň
Čtení: Jedličkovi

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Tříkrálová sbírka se uskuteční v sobotu 6.1.2018, vedoucí skupinek i děti hlaste se u Luďka Strašáka
 • Andělíčkovi u Betléma je možné přispívat na adoptované děti

Ohlášky na týden 17. 12. 2017 - 24. 12. 2017

17. 12.
Neděle
3. neděle adventní
11:00 - MŠE SVATÁ za Karla Večeře a sestru Ivanku
Čtení:
Vítovi
18. 12.
Pondělí
6:45 - Roráty  
19. 12.
Úterý
17:45 - Mše svatá za Bohumila Žáka, sourozence , dvoje rodiče a přízeň   
20. 12.
Středa
6:45 - Roráty  
21. 12.
Čtvrtek
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
22. 12.
Pátek
17:00 - Betlémské světlo
17:45 - Bohoslužba slova  - dětská
Špunt band na faře
23. 12.
Sobota
 
 
 
24. 12.
Neděle
4. neděle adventní
10:30 - Betlémské světlo
11:00 - Mše svatá za členy KDU –ČSL
22:15   - Troubení z věže
23:00   - Půlnoční mše svatá za farníky
Čtení v 11:00 L.Barešová, J.Brychtová
Ve 23:00 K.Krejčová, Z.Strašák

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Betlémské světlo bude k dispozici v kostele v pátek 22.12. od 17:00 do 18:30 a pak v neděli 24.12. od 10:30 do 12:00¨
 • Troubení z věže začne před půlnoční mší svatou ve 22:15
 • Tříkrálová sbírka se uskuteční buď v sobotu 6.1.2018 nebo 13.1.2018, vedoucí skupinek hlaste se u Luďka Strašáka a podle zájmu se pak upřesní termín

Ohlášky na týden 10. 12. 2017 - 17. 12. 2017

10. 12.
Neděle
2. neděle adventní
11:00 - MŠE SVATÁ za rodiče Vítovy, dvoje rodiče a celou rodinu
Čtení:
Vítovi
11. 12.
Pondělí
 
6:45 - Roráty
 
12. 12.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Josefa a Marii Svobodovy a zemřelou přízeň
 
13. 12.
Středa
Památka Sv. Lucie
6:45 - Roráty
 
14. 12.
Čtvrtek
Památka sv. Jana od Kříže
17:45 - Bohoslužba slova
 
15. 12.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova
 
16. 12.
Sobota
 
14:00 - Předvánoční svátost smíření - více kněží
 
17. 12.
Neděle
3. neděle adventní
11:00 - MŠE SVATÁ za Karla Večeře a sestru Ivanku
Čtení:
M. Sedmíkov
J. Svobodová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě

Ohlášky na týden 3. 12. 2017 - 10. 12. 2017

3. 12.
Neděle
1. neděle adventní
11:00 - MŠE SVATÁ za farníky
16:00 - Sv. Mikuláš v kostele
Čtení:
m. Zimmermannovi
4. 12.
Pondělí
 
 
 
5. 12.
Úterý
 
9:00 - Začátek celodenní adorace
17:45 - MŠE SVATÁ za Filoménu a Jana Sedmíkovy, 2 rodiče a sourozence
Adorační den farnosti ukončený mší svatou
6. 12.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
7. 12.
Čtvrtek
Památka sv. Ambrože
17:45 - MŠE SVATÁ na úmysl dárce
Vigílie slavnosti
8. 12.
Pátek
Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie
17:45 - Dětská Bohoslužba slova
Špunt Band po bohoslužbě
9. 12.
Sobota
 
8:00 - MŠE SVATÁ - Sdventní duchovní obnova
9:00 - vinárna kulturního domu
10. 12.
Neděle
2. neděle adventní
11:00 - MŠE SVATÁ za rodiče Vítovy, dvoje rodiče a celou rodinu
Čtení:
Vítovi

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • V neděli 3.12. 2017 bude v kulturním domě v 17:00 koncert skupiny Rózinky a Soumrak
 • Adventní duchovní obnova s Mons. J. Mikuláškem bude v sobotu 9.12.2017, začínáme mší svatou v kostele, další program bude v kulturním domě ve vinárně
 • V předsíni kostela se také můžete zapisovat na adoraci při celodenním výstavu Nejsvětější svátosti oltářní, který bude v naší farnosti v úterý 5.12.2017
 • V předsíni kostela jsou k dispozici brožůrky – průvodce adventem

Ohlášky na týden 26. 11. 2017 - 3. 12. 2017

26. 11.
Neděle
Slavnost Ježíše Krista Krále
11:00 - MŠE SVATÁ za Oldřicha Žáka, syna, dvoje rodiče a manžele Katolických
Čtení:
H. Pacholíková
K. Jirgl
27. 11.
Pondělí
 
 
 
28. 11.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Františka a Růženu Klusákovy a dceru Evu
 
29. 11.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
30. 11.
Čtvrtek
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
17:45 - MŠE SVATÁ za Františka Horkého, rodiče Majerovy a živou a zemřelou rodinu
17:00 - svátost smíření
1. 12.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova
(Po bohoslužbě setkání manželů v kostele)
Fara:
- Setkání mládeže (17:00 - 19:00)
- Špunt band po bohoslužbě
2. 12.
Sobota
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
3. 12.
Neděle
1. neděle adventní
11:00 - MŠE SVATÁ za farníky
16:00 - Sv. Mikuláš v kostele
Čtení:
m. Zimmermannovi

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • V sobotu 2.12.2017 proběhne na Rosické faře od 20:00 tzv. církevní Silvestr. Zváni jsou všichni mladí, především ti, kteří se zúčastnili celostátního setkání mládeže v Olomouci
 • V neděli 3.12.2017 se budou při mši sv. žehnat adventní věnce
 • V neděli 3.12. 2017 bude v kulturním domě v 17:00 koncert skupiny Rózinky a Soumrak
 • Adventní duchovní obnova s Mons. J. Mikuláškem bude v sobotu 9.12.2017 (zapisujte se v předsíni kostela)
 • V předsíni kostela se také můžete zapisovat na celodenní výstav NSO, který bude v naší farnosti v úterý 5.12.2017
 • V předsíni kostela jsou k dispozici brožůrky – průvodce adventem

Ohlášky na týden 19. 11. 2017 - 26. 11. 2017

19. 11.
Neděle
33. neděle v mezidobí - Den Bible
11:00 - MŠE SVATÁ za Františka a Marii Kolkovy a syna Květoslava
Čtení:
M. Horáková
K. Brym
20. 11.
Pondělí
 
 
 
21. 11.
Úterý
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzálemě
17:45 - MŠE SVATÁ za celou rodinu Nekudovu a Martíškovu
 
22. 11.
Středa
Památka sv. Cecílie
7:30 - Bohoslužba slova
 
23. 11.
Čtvrtek
 
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
růženec z amír ve světě
24. 11.
Pátek
Památka sv. Ondřeje Dung-Lac a druhů
17:45 - Bohoslužba slova - dětská
- Špuntband na faře
- motlidby matek v kostele
25. 11.
Sobota
Památka sv. Kateřiny Alexandrijské
 
 
26. 11.
Neděle
Slavnost Ježíše Krista Krále
11:00 - MŠE SVATÁ za Oldřicha Žáka, syna, dvoje rodiče a manžele Katolických
Čtení:
H. Pacholíková
K. Jirgl

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Svatý Mikuláš přijde za dětmi do kostela v neděli 3.12.
 • Můžete si přicházet zapisovat úmysly mší svatých na příští rok
 • Minulý týden - dary na střechu kostela 1000 Kč ze Zbraslavi
 • Adventní duchovní obnova s Mons. J. Mikuláškem bude v sobotu 9.12. (zapisujte se v předsíni kostela)
 • V předsíni kostela jsou k dispozici brožůrky – průvodce adventem

Ohlášky na týden 5. 11. 2017 - 12. 11. 2017

5. 11.
Neděle
31. neděle v mezidobí - misijní neděle
11:00 - MŠE SVATÁ za Vladimíra a Marii Trnkovy, živou a zemřelou rodinu
Čtení:
Trnkovi
Vítovi
6. 11.
Pondělí
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
7. 11.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za rodinu Sedmíkovu, Koukalovu, Brychtovu, Zezulovu a Matouškovu
 
8. 11.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
9. 11.
Čtvrtek
Svátek Posvěcení Laretánské basiliky
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
růženec z amír ve světě
10. 11.
Pátek
Památka sv. Lva Velikého
17:45 - Bohoslužba slova - dětská
- Špuntband na faře
- motlidby matek v kostele
11. 11.
Sobota
Památka sv. Martina
 
 
12. 11.
Neděle
32. neděle v mezidobí - misijní neděle
11:00 - MŠE SVATÁ za Josefa Smutného, dvoje rodiče a celou rodinu
Čtení:
H. Příhodová
A. Nekudová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, v pondělí a ve středu po bohoslužbě
 • Jarmila Strašáková bude objednávat časopisy pro děti a mládež na příští rok. Informace o časopisech a jejich cenách najdete v předsíňce nebo přímo u Jarmily. Tyto křesťanské časopisy můžete podpořit modlitbou nebo i finančně i vy, kteří je neodebíráte. Za jakoukoliv podporu děkujeme. Objednávky se uzavřou 6. listopadu 2017.
 • Můžete si přicházet zapisovat úmysly mší svatých na příští rok
 • Minulý týden - dary na střechu kostela 1000, 200 a 5000 Kč, vše ze Zbraslavi
 • Adventní duchovní obnova s Mons. J. Mikuláškem bude v sobotu 9.12.

Ohlášky na týden 29. 10. 2017 - 5. 11. 2017

29. 10.
Neděle
30. neděle v mezidobí - misijní neděle
11:00 - MŠE SVATÁ za Antonína a Marii Přibylovy, živou a zemřelou rodinu a přízeň
Při mši svaté křest Lukáše Horta ze Stanovišť
Čtení:
Přibylovi
30. 10.
Pondělí
   
31. 10.
Úterý
 
16:45 - MŠE SVATÁ za Zdeňka Kroutila, bratra a rodiče
16:00 - svátost smíření
1. 11.
Středa
Slavnost všech svatých
16:45 - MŠE SVATÁ za zemřelé kněze
Eucharistie nemocným
16:00 - svátost smíření
2. 11.
Čtvrtek
Památka zesnulých
16:45 - MŠE SVATÁ za zemřelé farníky
17:30 - Světelný průvod na hřbitov
 
3. 11.
Pátek
17:45 - Bohoslužba slova 18:30 setkání manželů na faře
4. 11.
Sobota
 
7:30 - Bohoslužba Slova
 
5. 11.
Neděle
31. neděle v mezidobí - misijní neděle
11:00 - MŠE SVATÁ za Vladimíra a Marii Trnkovy, živou a zemřelou rodinu
Čtení:
Trnkovi
Vítovi

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou.
 • Jarmila Strašáková bude objednávat časopisy pro děti a mládež na příští rok. Informace o časopisech a jejich cenách najdete v předsíňce nebo přímo u Jarmily. Tyto křesťanské časopisy můžete podpořit modlitbou nebo i finančně i vy, kteří je neodebíráte. Za jakoukoliv podporu děkujeme. Objednávky se uzavřou 6. listopadu 2017.
 • Můžete si přicházet zapisovat úmysly mší svatých na příští rok
 • Sbírka na misie vynesla celkem 13.547 Kč, z toho děti vybraly za misijní koláč 4.470 Kč