Ohlášky na týden 11. 11. 2018 až 18. 11. 2018

Neděle
11. 11.
2018
32. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Aleše Nováčka, rodiče a živou a zemřelou rodinu
Čtení:
K. Krejčová
Z. Strašák
Pondělí
12. 11.
2018
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
 

 
Úterý
13. 11.
2018
Památka sv. Anežky České, panny

17:45 - MŠE SVATÁ za Antonína Blechu, Marii Uhlířovou a přízeň

 
Středa
14. 11.
2018

07:30 - Bohoslužba slova

 
Čtvrtek
15. 11.
2018

17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova

 
Pátek
16. 11.
2018
Svátek posvěcení lateránské baziliky
17:45 - Bohoslužba slova

Po bohoslžbě setkání holek na faře
Sobota
17. 11.
2018
Památka sv. Alžběta Uherské, řeholnice
 

 
Nedělě
18. 11.
2018
32. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodiče Horákovy a syna Františka
- Při mši svaté bude udělována svátost nemocných
Čtení:
M. Horáková
V. Chupíková

Ostatní ohlášky

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • V sakristii je možné si zapisovat úmysly mší svatých na příští rok
 • Příští neděle bude sbírka na střechu kostela
 • Minulý týden jsme obdrželi dar na střechu 1.000 Kč ze Stanovišť
 • V předsíni kostela jsou nové časopisy Milujte se a Průvodce adventem
 • Adventní duchovní obnova v naší farnosti bude v sobotu 1.12.2018, už tradičně ji povede Mons. Jiří Mikulíšek, můžete se zapisovat v předsíni kostela

Ohlášky na týden 04. 11. 2018 až 11. 11. 2018

Neděle
04. 11.
2018
31. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Karla Jocha, rodiče a děti, za Miroslava Smekala, rodiče a rodiče Smutných a děti
Čtení:
M. Horáková
K. Brym
Pondělí
05. 11.
2018

07:30 - Bohoslužba slova

 
Úterý
06. 11.
2018


16:45 - MŠE SVATÁ za rodinu Brychtovu, Zezulovu, Sedmíkovu a Koukalovu

 
Středa
07. 11.
2018

07:30 - Bohoslužba slova

 
Čtvrtek
08. 11.
2018

17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova

 
Pátek
09. 11.
2018
Svátek posvěcení lateránské baziliky
17:45 - Bohoslužba slova - dětská

Špuntband na faře
Sobota
10. 11.
2018
Památka svatého Lva Velikého, papeže a učitele církve
09:30 - Ministranská schůzka

 
Nedělě
11. 11.
2018
32. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Aleše Nováčka, rodiče a živou a zemřelou rodinu
Čtení:
K. Krejčová
Z. Strašák

Ostatní ohlášky

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • V sakristii je možné si zapisovat úmysly mší svatých na příští rok

Ohlášky na týden 28. 10. 2018 až 04. 11. 2018

Neděle
28. 10.
2018
Slavnost výročí posvěcení kostela
11:00 - MŠE SVATÁ za Marii a Antonína Přibylovy, syna a přízeň
Čtení:
Přibylovi
Pondělí
29. 10.
2018
Památka bl.Marie Restituty KafkovéÚterý
30. 10.
2018

17:45 - MŠE SVATÁ za rodinu Sigmundovu a manžele Stromeckých
#ODKAZ!


Středa
31. 10.
2018

07:30 - modlitba růžence


Čtvrtek
01. 11.
2018
Slavnost všech svatých
16:15 - Svátost smíření
16:45 - MŠE SVATÁ za Filoménu a Jana Sedmíkovy, dvoje rodiče a sourozence


Pátek
02. 11.
2018
Vzpomínka na všechny zemřelé
16:45 - MŠE SVATÁ za zemřelé farníky
17:20 - Průvod na hřbitov

16:15 - Svátost smíření
18:00 - Setkání manželů - fara
Sobota
03. 11.
2018

07:30 - Bohoslužba slova
14:00 - Křest Michaela Kašpárka


Nedělě
04. 11.
2018
31. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Karla Jocha, rodiče a děti, za Miroslava Smekala, rodiče a rodiče Smutných a děti
Čtení:
M. Horáková
K. Brym

Ostatní ohlášky

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, v sobotu po pohoslužbě
 • Prosíme, kdo by mohl připravit letošní adventní věnec, ať se přihlásí u Lídy Barešové nejpozději do pátku 2. 11. 2018
 • Sbírka misijní neděle vynesla 19.305 Kč, z toho děti vybraly 8.851 Kč

Ohlášky na týden 21. 10. 2018 až 28. 10. 2018

Neděle
21. 10.
2018
29. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Marii a Františka Kalábovy, Vladimíra Kokošku a živou rodinu
Čtení:
B. Beerová
H. Sklenářová
Pondělí
22. 10.
2018
Památka sv. Jana Pavla II.Úterý
23. 10.
2018

13:00 - MŠE SVATÁ


Středa
24. 10.
2018

07:30 - Bohoslužba slova


Čtvrtek
25. 10.
2018

17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova


Pátek
26. 10.
2018

17:45 - Bohoslužba slova - Dětská

Turnaj v pexesu na faře
Sobota
27. 10.
2018

14:00 - MŠE SVATÁ na poděkování za 100 republiky


Nedělě
28. 10.
2018
Slavnost výročí posvěcení kostela
11:00 - MŠE SVATÁ za Marii a Antonína Přibylovy, syna a přízeň
Čtení:
Přibylovi

Ostatní ohlášky

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po pohoslužbě

Ohlášky na týden 14. 10. 2018 až 21. 10. 2018

Neděle
14. 10.
2018
28. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodiče Jirglovy, dvoje rodiče a živou rodinu
Čtení:
Vítovi
Jirglovi
Pondělí
15. 10.
2018
Památka sv. Terezie od Ježíše, apnny a učitelky církve
 

 
Úterý
16. 10.
2018

17:45 - MŠE SVATÁ za živou a zemřelou rodinu Fecerovu

 
Středa
17. 10.
2018
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
07:30 - Růženec

 
Čtvrtek
18. 10.
2018
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova

17:45 - Náboženství v kostele
Pátek
19. 10.
2018

17:45 - Bohoslužba slova

 
Sobota
20. 10.
2018

09:30 - Pohřeb pana Karla Coufala
10:30 - Křest Rosalie Anny Krutišové ze Stanovišť

 
Nedělě
21. 10.
2018
29. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Marii a Františka Kalábovy, Vladimíra Kokošku a živou rodinu
Čtení:
B. Beerová
H. Sklenářová

Ostatní ohlášky

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu místo pohoslužbě
 • Vzhledem k tomu, že je příští neděli sbírka na misie, sbírka na střechu kostela v tomto měsíci nebude
 • Aktivity misijní neděle budou koordinovat H. Příhodová a M. Maštalířová

Ohlášky na týden 07. 10. 2018 - 14. 10. 2018

7. 10.
Neděle
27. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ poutní v Újezdě za obyvatele obce a poutníky
11:00 - Bohoslužba slova ve Zbraslavi
Čtení:
Farníci z Újezda
8. 10.
Pondělí
 
 
 
9. 10.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Marii Veselou, Zdeňku Kocourkovou, rodinu Pavlincovu a přízeň
 
10. 10.
Středa
 
07:30 - Bohoslužba slova
 
11. 10.
Čtvrtek
 
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
12. 10.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova - Dětská
Špuntband na faře
13. 10.
Sobota
 
09:30 - Setkání ministrantů v kostele
 
14. 10.
Neděle
28. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodiče Jirglovy, dvoje rodiče a živou rodinu
Čtení:
Vítovi
Jirglovi

Ostatní ohlášky

 
 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě

Ohlášky na týden 30. 09. 2018 - 07. 10. 2018

30. 9.
Neděle
26. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Ludmilu a Václava Matouškovy, dvoje rodiče a sourozence
Čtení:
J. Brychtová
J. Sedmík
1. 10.
Pondělí
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
 
 
2. 10.
Úterý
Památka svatých andělů strážných
17:45 - MŠE SVATÁ za Marii a Františka Pazourkovy a živou a zemřelou rodinu
19:00 setkání pastorační rady na faře
3. 10.
Středa
 
07:30 - Bohoslužba slova
Dopoledne eucharistie nemocným
4. 10.
Čtvrtek
Památka sv. Františka z Assisi
17:45 - MŠE SVATÁ za Jaroslava Matějku a přízeň
Od 17:00 Svátost smíření
5. 10.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova - První pátek
18:30 - Přednáška R. Mezuláníka na faře na téma: Soužití s médii v 21. století
18:30 setkání manželů na faře otevřené pro všechny
6. 10.
Sobota
Sobotní památka Panny Marie
07:30 - Bohoslužba slova
 
7. 10.
Neděle
27. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ poutní v Újezdě za obyvatele obce a poutníky
11:00 - Bohoslužba slova ve Zbraslavi
Čtení:
Farníci z Újezda

Ostatní ohlášky:

 
 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu a v sobotu po bohoslužbě
 • Sbírka na střechu kostela konaná dne 16.9. vynesla 9.147 Kč, dále jsme obdrželi dary: 500, 2000, a 20.000. Zbývá dospořit 179.000 Kč.

Životopisy svatých tohoto týdne:

 

Ohlášky na týden 23. 09. 2018 - 30. 09. 2018

23. 9.
Neděle
25. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Pirochtovu, Chupíkovu a Kuchaříkovu
(farní pouť na Vranov a do Křtin)
Čtení:
V. Chupíková
J. Brychtová
24. 9.
Pondělí
 
 
 
25. 9.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za rodinu Vaverkovu a dvoje rodiče
 
26. 9.
Středa
 
07:30 - Bohoslužba slova
 
27. 9.
Čtvrtek
Památka sv. Vincence z Pauly, kněze
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
28. 9.
Pátek
Slavnost sv. Václava mučedníka
8:00 - MŠE SVATÁ za Jaromíra Smutného a celou živou a zemřelou rodinu
 
29. 9.
Sobota
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
 
 
30. 9.
Neděle
26. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Ludmilu a Václava Matouškovy, dvoje rodiče a sourozence
Čtení:
J. Brychtová
J. Sedmík

Ostatní ohlášky:

 
 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Od 3.10. začnou v Rosicích kurzy Alfa – plakátek máte v předsíni kostela

Životopisy svatých tohoto týdne:

 

Ohlášky na týden 16. 09. 2018 - 23. 09. 2018

16. 9.
Neděle
24. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Jaromíra Šumberu, sourozence a rodiče, rodiče Čermákovy, 3 syny a 2 snachy a na poděkování za 80 let života
Čtení:
rodina Krejčova
17. 9.
Pondělí
 
 
 
18. 9.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Josefa a Annu Smutných a živou a zemřelou rodinu
 
19. 9.
Středa
 
07:30 - Bohoslužba slova
 
20. 9.
Čtvrtek
Památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, korejských mučedníků
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
18:15 - náboženství pro 6. a 7. třídu v kostele
21. 9.
Pátek
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
17:45 - Bohoslužba slova
Po bohoslužbě setkání holek na faře
22. 9.
Sobota
 
 
 
23. 9.
Neděle
25. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Pirochtovu, Chupíkovu a Kuchaříkovu
(farní pouť na Vranov a do Křtin)
Čtení:
V. Chupíková
J. Brychtová

Ostatní ohlášky:

 
 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Od 3.10. začnou v Rosicích kurzy Alfa – plakátek máte v předsíni kostela
 • V neděli 23. 9. 2018 bude pouť do Křtin a na Vranov, můžete se zapisovat v předsíni kostela
 • Příští neděli sbírka na diecezi

Životopisy svatých tohoto týdne:

 

Ohlášky na týden 09. 09. 2018 - 16. 09. 2018

9. 9.
Neděle
23. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Jaroslava Staňka, Josefa Staňka, rodiče a Milana Pěnčíka
Čtení:
H. Příhodová
A. Nekudová
10. 9.
Pondělí
 
 
 
11. 9.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za rodiče Jochovy, syna Hynka, přízeň a duše v očistvi
 
12. 9.
Středa
Jména Panny
07:30 - Bohoslužba slova
 
13. 9.
Čtvrtek
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
14. 9.
Pátek
Svátek Povýšení svatého kříže
17:45 - Bohoslužba slova - dětská
- Špuntband na faře
15. 9.
Sobota
Památka Panny Marie Bolestné
07:30 - Bohoslužba slova
 
16. 9.
Neděle
24. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Jaromíra Šumberu, sourozence a rodiče, rodiče Čermákovy, 3 syny a 2 snachy a na poděkování za 80 let života
Čtení:
rodina Krejčova

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu a v sobotu po bohoslužbě
 • Od 3.10. začnou v Rosicích kurzy Alfa – plakátek máte v předsíni kostela
 • Zítra 10.9. – setkání seniorů ve vinárně KD, začátek v 9 hod, cvičení paměti a cvičení na židlích, v 10 hod přednáška na téma Péče o pleť, s sebou přezůvky, vhodné oblečení a 50 Kč
 • Příští neděli sbírka na střechu kostela
 • V neděli 23. 9. 2018 bude pouť do Křtin a na Vranov, můžete se zapisovat v předsíni kostela

Životopisy svatých tohoto týdne:

 

Ohlášky na týden 02. 09. 2018 - 09. 09. 2018

2. 9.
Neděle
22. neděle v mezidobí
Poutní slavnost ke cti sv. Jiljí
09:15 - MŠE SVATÁ za farníky a poutníky
14:30 - Te Deum a svátostné požehnání
Čtení:
J. Přibylová
Vl. Chupíková
3. 9.
Pondělí
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
 
 
4. 9.
Úterý
 
17:45 - Bohoslužba slova
 
5. 9.
Středa
 
07:30 - Bohoslužba slova
Dopoledne eucharistie nemocným
6. 9.
Čtvrtek
 
17:00 - Svátost smíření
17:45 - MŠE SVATÁ na úmysl dárce
 
7. 9.
Pátek
První pátek v měsíci
17:45 - Bohoslužba slova
- setkání manželů na faře
- Špuntband
8. 9.
Sobota
Svátek narození Panny Marie
07:30 - Bohoslužba slova
 
9. 9.
Neděle
23. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Jaroslava Staňka, Josefa Staňka, rodiče a Milana Pěnčíka
Čtení:
H. Příhodová
A. Nekudová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou ve středu a v sobotu po bohoslužbě
 • V neděli 23. 9. 2018 bude pouť do Křtin a na Vranov, můžete se zapisovat v předsíni kostela
 • Výuka NÁBOŽENSTVÍ pro přihlášených 40 dětí začne ve středu 5. 9. v 11:00 VE ŠKOLE. Bude rozdělena podle věkových kategorií do tři vyučovacích hodin. DĚTI od 7. třídy a zájemci z gymnázia, případně i z řad dospělých budou mít výuku jednou za 14 dní ve čtvrtek (poprvé 6. 9. 2018) ve staré sakristii od 18:30. ROZVOZ DOMŮ bude zajištěn.

Životopisy svatých tohoto týdne:

 

Ohlášky na týden 26. 08. 2018 - 02. 09. 2018

26. 8.
Neděle
21. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za za rodiče Haklovy, Jirglovy, Jaroslava Michka a živou rodinu
Čtení:
Vítovi
27. 8.
Pondělí
Památka sv. Moniky
 
 
28. 8.
Úterý
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
17:45 - MŠE SVATÁ za Jana Kadaňku, bratry a rodiče
Po mši svaté úklid před kostelem
29. 8.
Středa
Památka Umučení sv. Jana Křtitele
07:30 - Bohoslužba slova
 
30. 8.
Čtvrtek
 
17:00 - Svátost smíření 17:45 - MŠE SVATÁ za Aloise a Františku Krejčovy
 
31. 8.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova
Při bohoslužbě žehnání aktovek
1. 8.
Sobota
Sobotní památka Panny Marie
07:30 - Bohoslužba slova
 
2. 8.
Neděle
22. neděle v mezidobí
Poutní slavnost ke cti sv. Jiljí
09:15 - MŠE SVATÁ za farníky a poutníky
14:30 - Te Deum a svátostné požehnání
Čtení:
J. Přibylová
Vl. Chupíková

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou ve středu a v sobotu po bohoslužbě
 • V neděli 23. 9. 2018 bude pouť do Křtin a na Vranov, můžete se zapisovat v předsíni kostela
 • Sbírka z minulé neděle určená na střechu kostela vynesla: 7.686 Kč, současně jsme obdrželi dary: 5.000 z Ludvíkova, 500 ze Zbraslavi a 5.000 bylo v pokladničce u sv. Antonína (zbývá dospořit 212.900 Kč)
 • V pátek 31.8. v 15:30 bude mít pohřeb v Ořechově P. Bohuslav Bláha

Životopisy svatých tohoto týdne:

 

Ohlášky na týden 19. 08. 2018 - 26. 08. 2018

19. 8.
Neděle
20. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Bedřicha Řechořku a manželku, dcery Marii a Stanislavu, za Jiřího Kudu, Zdeňka Frecera a Jaosefa Kubáta
Čtení:
B. Beerová
H. Sklenářová
20. 8.
Pondělí
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
 
 
21. 8.
Úterý
Památka sv. Pia X., papeže
17:45 - MŠE SVATÁ za rodinu Fialovu, Pospíšilovu a Jarmilu Budínovou
 
22. 8.
Středa
Památka Panny Marie Královny
07:30 - Bohoslužba slova
 
23. 8.
Čtvrtek
 
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
24. 8.
Pátek
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
17:45 - Bohoslužba slova
 
25. 8.
Sobota
 
 
 
26. 8.
Neděle
21. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za za rodiče Haklovy, Jirglovy, Jaroslava Michka a živou rodinu
Čtení:
Vítovi

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou ve středu po bohoslužbě
 • Poutní mše v naší farnosti bude 2. 9. 2018 v 09:15
 • V neděli 23. 9. 2018 bude pouť do Křtin a na Vranov, můžete se zapisovat v předsíni kostela

Ohlášky na týden 12. 08. 2018 - 19. 08. 2018

12. 8.
Neděle
19. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za živou a zemřelou rodinu Příhodovu, Jelínkovu a Starých
Čtení:
H. Příhodová
A. Nekudová
13. 8.
Pondělí
 
 
 
14. 8.
Úterý
Památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka
MŠE SVATÁ nebude - překládá se na středu
 
15. 8.
Středa
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
16:45 - MŠE SVATÁ za Jiřího Janouška a dvoje rodiče
 
16. 8.
Čtvrtek
 
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
17. 8.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova
 
18. 8.
Sobota
 
 
 
19. 8.
Neděle
20. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Bedřicha Řechořku a manželku, dcery Marii a Stanislavu, za Jiřího Kudu, Zdeňka Frecera a Jaosefa Kubáta
Čtení:
B. Beerová
H. Sklenářová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou
 • Poděkování všem, kdo se zúčastnili generálního úklidu kostela
 • Příští neděli bude sbírka na střechu kostela

Ohlášky na týden 05. 08. 2018 - 12. 08. 2018

5. 8.
Neděle
18. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Karla Krejčího, rodiče a živou a zemřelou rodinu
Čtení:
K. Krejčová
Z. Strašák
6. 8.
Pondělí
Svátek Proměnění Páně
 
 
7. 8.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Emílii a Jaroslava Perničkovy a rodiče, za Františku a Josefa Skřičkovy
 
8. 8.
Středa
Památka sv. Dominika
7:30 - Bohoslužba slova
 
9. 8.
Čtvrtek
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže
Bohoslužba nebude - úklid kostela od 15:00
 
10. 8.
Pátek
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
17:45 - Bohoslužba slova
 
11. 8.
Sobota
Památka sv. Kláry
 
 
12. 8.
Neděle
19. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za živou a zemřelou rodinu Příhodovu, Jelínkovu a Starých
Čtení:
H. Příhodová
A. Nekudová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě.
 • Generální úklid kostela bude ve čtvrtek 9. srpna. ZApisujte se prodím v předsíni kostela.

Ohlášky na týden 29. 07. 2018 - 05. 08. 2018

29. 7.
Neděle
17. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za farníky
12:15 - Křest Adama Smutného ze Zbraslavi
Čtení:
M. Horáková
K. Brym
30. 7.
Pondělí
 
 
 
31. 7.
Úterý
Památka sv. Ignáce Loyoly
17:45 - MŠE SVATÁ za rodiče Foralovy, Jirglovy a živou rodinu
 
1. 8.
Středa
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori
7:30 - Bohoslužba slova
 
2. 8.
Čtvrtek
 
17:45 - MŠE SVATÁ za živou a zemřelou rodinu Tesařovu a Křížovu
17:00 svátost smíření
3. 8.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova
 
4. 8.
Sobota
Památka sv. Jana Marie Vianneye
07:30 - Bohoslužba slova
 
5. 8.
Neděle
18. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Karla Krejčího, rodiče a živou a zemřelou rodinu
Čtení:
K. Krejčová
Z. Strašák

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu a v sobotu po bohoslužbě.
 • Generální úklid kostela bude ve čtvrtek 9. srpna. ZApisujte se prodím v předsíni kostela.

Ohlášky na týden 22. 07. 2018 - 29. 07. 2018

22. 7.
Neděle
16. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za živou a zemřelou rodinu Večeřovu a Svobodovu
Čtení:
Šimečkovi
Večeřovi
23. 7.
Pondělí
Svátek sv. Brigity, řeholnice
 
 
24. 7.
Úterý
 
17:45 - Bohoslužba slova
 
25. 7.
Středa
Svátek sv. Jakuba, apoštola
7:30 - Bohoslužba slova
 
26. 7.
Čtvrtek
Svátek sv. Jáchyma a Anny
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
27. 7.
Pátek
Památka sv. Gorazd a druhů
17:45 - Bohoslužba slova
 
28. 7.
Sobota
 
  
 
29. 7.
Neděle
17. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za farníky
12:15 - Křest Adama Smutného ze Zbraslavi
Čtení:
M. Horáková
K. Brym

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Generální úklid kostela bude ve čtvrtek 9. srpna

Ohlášky na týden 15. 07. 2018 - 22. 07. 2018

15. 7.
Neděle
15. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Kryštofovu, Kinclovu, Pacholíkovu a živou přízeň
Čtení:
Pacholíkovi
16. 7.
Pondělí
Panny Marie Karmelské
7:30 - Bohoslužba slova
 
17. 7.
Úterý
 
17:45 - Bohoslužba slova
 
18. 7.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
19. 7.
Čtvrtek
 
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
20. 7.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova
 
21. 7.
Sobota
 
15:00 - Křest Mikuláše Svobody ze Zbraslavi
 
22. 7.
Neděle
16. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za živou a zemřelou rodinu Večeřovu a Svobodovu
Čtení:
Šimečkovi
Večeřovi

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, v pondělí a ve středu po bohoslužbě

Ohlášky na týden 24. 06. 2018 - 1. 07. 2018

24. 6.
Neděle
Slavnost narození sv. Jana Křtitele
11:00 - MŠE SVATÁ za farníky
Čtení:
B. Beerová
H. Sklenářová
25. 6.
Pondělí
 
 
 
26. 6.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Josefa Kvardu, sestru a dvoje rodiče
Po mši svaté táborák na faře
27. 6.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
28. 6.
Čtvrtek
Památka sv. Ireneje
17:45 - MŠE SVATÁ z vigilie slavnosti sv. Petra a Pavla za rodinu Sojkovu
 
29. 6.
Pátek
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
17:45 - Bohoslužba slova
 
30. 6.
Sobota
 
 
 
1. 7.
Neděle
13. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Pavla Sedmíka a rodiče, Jaroslava Nehřivského, rodiče Řezaninovy a Šimečkovy
Čtení:
J. Svobodová
M. Sedmíková

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • V úterý 26.6. po mši svaté bude na farním dvoře tradiční táborák na ukončení školního roku
 • Minulý týden jsme dostali dar 1000 Kč ze Zbraslavi na opravu střechy kostela, nedělní sbírka vynesla 8.513 Kč
 • Minulý týden proběhla úspěšně kolaudace obnovené střechy kostela

Ohlášky na týden 17. 06. 2018 - 24. 06. 2018

17. 6.
Neděle
11. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Brychtovu, Zezulovu, Sedmíkovu a Koukalovu
Čtení:
Sedmíkovi
Brychtovi
18. 6.
Pondělí
 
 
 
19. 6.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Marii a Antonína Přibylovy, syna a přízeň
 
20. 6.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
21. 6.
Čtvrtek
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
22. 6.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova - Dětská
Po bohoslužbě modlitby matek v kostele
Špuntband na faře
23. 6.
Sobota
 
  
 
24. 6.
Neděle
Slavnost narození sv. Jana Křtitele
11:00 - MŠE SVATÁ za farníky
Čtení:
B. Beerová
H. Sklenářová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Letní tábor dětí bude v Želivu ve dnech od 15. do 22. července, přihlášky dávejte Luďkovi
 • Prosíme o vyplnění přihlášek dětí do náboženství a odevzdání do poloviny středy (to platí i pro děti přecházející z MŠ do ZŠ
 • Kdo ztratil malý košíček na sypání kytek, může si ho vyzvednout v sakristii
 • Děti, které tancovaly při slavnosti Božího Těla, ať dnes po mši sv. na chvilku zůstanou před kostelem
 • V úterý 26.6. po mši svaté bude na farním dvoře tradiční táborák na ukončení školního roku

Ohlášky na týden 10. 06. 2018 - 17. 06. 2018

10. 6.
Neděle
10. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Josefa Kvardu a rodiče, rodiče Šimečkovy, syna Milana a dceru Alenu
14:00 - Křest Šárky Doubkové ze Zbraslavi
Čtení:
J. Brychtová
K. Krejčová
11. 6.
Pondělí
Památka sv. Barnabáše, apoštola
 
 
12. 6.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Jiřinu a Miroslava Bartoškovy
 
13. 6.
Středa
památka sv. Antonína z Padovy
7:30 - Bohoslužba slova
 
14. 6.
Čtvrtek
 
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
15. 6.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova
Setkání děvčat na faře po BS
16. 6.
Sobota
 
9:30 - Ministrantská schůzka
13:00 - Svatba Markéty Veselé a Ladislava Katolického
 
17. 6.
Neděle
11. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Brychtovu, Zezulovu, Sedmíkovu a Koukalovu
Čtení:
Sedmíkovi
Brychtovi

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Letní tábor dětí bude v Želivu ve dnech od 15. do 22. července, přihlášky dávejte Luďkovi
 • Prosíme o vyplnění přihlášek dětí do náboženství a odevzdání do poloviny června
 • Kdo ztratil minulou neděli malý košíček na sypání kytek, může si ho vyzvednout v sakristii
 • Příští neděli bude sbírka na střechu kostela

Ohlášky na týden 03. 06. 2018 - 10. 06. 2018

3. 6.
Neděle
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
14:00 - MŠE SVATÁ za Annu a Josefa Dvořáčkovy a vnuka Jaroslava
Čtení:
Krojovaní
4. 6.
Pondělí
 
 
 
5. 6.
Úterý
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
17:45 - MŠE SVATÁ za Marii Kuchaříkovou, rodinu Kuchaříkovu, Pirochtovu, Chupíkovu
 
6. 6.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
Eucharistie nemocným
7. 6.
Čtvrtek
 
17:45 - MŠE SVATÁ za rodinu Klusákovu, Františka a Růženu Klusákovy a dceru Evu
Ze slavnosti nejsvětějšího srdce Ježíšova
8. 6.
Pátek
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
17:45 - Bohoslužba slova
 
9. 6.
Sobota
Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie
 
 
10. 6.
Neděle
10. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Josefa Kvardu a rodiče, rodiče Šimečkovy, syna Milana a dceru Alenu
14:00 - Křest Šárky Doubkové ze Zbraslavi
Čtení:
J. Brychtová
K. Krejčová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Letní tábor dětí bude v Želivu ve dnech od 15. do 22. července, přihlášky dávejte Luďkovi
 • Společný víkend rodin se uskuteční ve dnech od 8. Do 10. 6. v Heřmanově na faře, podrobnosti jsou na plakátku v předsíni kostela, ZDE na stránkách nebo ke stažení jako PDF ZDE.
 • Prosíme o vyplnění přihlášek dětí do náboženství a odevzdání do poloviny června
 • ZUBR pořádá zájezd do divadla Reduta v Brně na představení Věra (o Věře Čáslavské) v neděli 10.6. v 19 hod. Odjezd autobusu: 17:45 - Stanoviště, 17:50 - Újezd, 18:00 - Zbraslav (cena za autobus 150 Kč + za lístek dospělí 230 Kč, senioři 160 Kč, děti a studenti 120 Kč

Ohlášky na týden 27. 05. 2018 - 03. 06. 2018

27. 5.
Neděle
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
11:00 MŠE SVATÁ za Vlastimila Prokeše, Ludmilu Kikovou, rodinu Plockovu a Prokešovu
Čtení:
M. Sedmíková
J. Svobodová
28. 5.
Pondělí
 
 
 
29. 5.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Antonína a Štěpánku Jochovy
 
30. 5.
Středa
Památka sv. Zdislavy
7:30 - Bohoslužba slova
 
31. 5.
Čtvrtek
Svátek Navštívení Panny Marie
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
1. 6.
Pátek
Památka sv. Justina, mučedníka
17:45 - Bohoslužba slova
Setkání manželů na faře
2. 6.
Sobota
Sobotní památka Panny Marie
7:30 - Bohoslužba slova
 
3. 6.
Neděle
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
14:00 MŠE SVATÁ za Annu a Josefa Dvořáčkovy a vnuka Jaroslava
Čtení:
Krojovaní

Ostatní ohlášky:

 • Letní tábor dětí bude v Želivu ve dnech od 15. do 22. července, přihlášky dávejte Luďkovi
 • Kdo by chtěl jít na Slavnost Božího Těla (3.6.2018) v kroji a netancuje besedu, ať se zapíše v předsíni kostela
 • Také prosíme, aby se v předsíni kostela zapsali ti, kteří by mohli při této slavnosti pomoci s rozdělováním a roznášením koláčů a nápojů v kulturním domě
 • Prosíme také, kdo může napéct nějaké koláče a buchty na příští neděli, ať je přede mší sv. přinese do kulturního domu, který bude otevřen od 13:15 do 14:00
 • Společný víkend rodin se uskuteční ve dnech od 8. Do 10. 6. v Heřmanově na faře, podrobnosti jsou na plakátku v předsíni kostela, ZDE na stránkách nebo ke stažení jako PDF ZDE.

Ohlášky na týden 20. 05. 2018 - 27. 05. 2018

20. 5.
Neděle
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
11:00 POUTNÍ MŠE SVATÁ ve Stanovištích
11:00 MŠE SVATÁ ve Zbraslavi za farníky
Čtení:
J. Přibylová
V. Chupíková
21. 5.
Pondělí
Svátek Výročí posvěcení katedrály v Brně
 
 
22. 5.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Karla Kadaňku, dvoje rodiče, rodiče Matouškovy a živou rodinu
 
23. 5.
Středa
Svaátek sv. Jana Nepomuckého
7:30 - Modlitba růžence
 
24. 5.
Čtvrtek
Svátek Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
25. 5.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova
Setkání děvčat na faře
26. 5.
Sobota
Památka sv. Filipa Neriho, kněze
  
 
27. 5.
Neděle
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
11:00 MŠE SVATÁ za Vlastimila Prokeše, Ludmilu Kikovou, rodinu Plockovu a Prokešovu
Čtení:
M. Sedmíková
J. Svobodová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou
 • Letní tábor dětí bude v Želivu ve dnech od 15. do 22. července, přihlášky dávejte Luďkovi
 • Kdo by chtěl jít na Slavnost Božího Těla (3.6.2018) v kroji a netancuje besedu, ať se zapíše v předsíni kostela
 • Také prosíme, aby se v předsíni kostela zapsali ti, kteří by mohli při této slavnosti pomoci s rozdělováním a roznášením koláčů a nápojů v kulturním domě
 • Příští neděli pouť v Rosicích. Mše svaté v kapli Nejsvětější Trojice: 6:00, 8:00, 10:00. Ve 14:30 svátostné požehnání.

Ohlášky na týden 13. 05. 2018 - 20. 05. 2018

13. 5.
Neděle
Slavnost nanebevstoupení Páně
11:00 MŠE SVATÁ za živou i zemřelou rodinu Trnkovu
Při mši svaté první svaté přijímání
 
 
 
14. 5.
Pondělí
Svátek sv. Matěje, apoštola
 
 
15. 5.
Úterý
 
16:45 - MŠE SVATÁ za Renatku Svobodovu, rodiče Mayerovy a Svobodovy
 
16. 5.
Středa
Svaátek sv. Jana Nepomuckého
7:30 - Bohoslužba Slova
 
17. 5.
Čtvrtek
 
14:00 - Pohřeb paní Marie Jelínkové ze Stanovišť
 
18. 5.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova - dětská
 
19. 5.
Sobota
 
14:00 - Pohřeb paní Brymové ze Zbraslavi
 
20. 5.
Neděle
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
11:00 POUTNÍ MŠE SVATÁ ve Stanovištích
11:00 MŠE SVATÁ ve Zbraslavi za farníky
Čtení:
J. Přibylová
V. Chupíková

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Letní tábor dětí bude v Želivu ve dnech od 15. do 22. července, přihlášky dávejte Luďkovi
 • Minulý týden jsme dostali na střechu kostela 2.000 Kč ze Zbraslavi a 3.000 ze Stanovišť
 • Kdo by chtěl jít na Slavnost Božího Těla (3.6.2018) v kroji a netancuje besedu, ať se zapíše v předsíni kostela
 • Také prosíme, aby se v předsíni kostela zapsali ti, kteří by mohli při této slavnosti pomoci s rozdělováním a roznášením koláčů a nápojů v kulturním domě
 • V sobotu 19. května proběhne v Praze setkání s časopisem In, setkání je určeno pro holky od 12 let. Podrobnosti na: setkani.in.cz

Ohlášky na týden 06. 05. 2018 - 13. 05. 2018

6. 5.
Neděle
6. neděle velikonoční
11:00 MŠE SVATÁ poutní v Litostrově za obyvatele obce
11:00 Bohoslužba Slova ve Zbraslavi
 
 
 
7. 5.
Pondělí
 
 
 
8. 5.
Úterý
Panny Marie, prostřednice všech milostí
8:00 - MŠE SVATÁ na české politiky, aby konali vůli boží
 
9. 5.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba Slova
 
10. 5.
Čtvrtek
 
17:15 - Adorace
17:45 - Bohuslužba slova
Slavnost Nanebevstoupení Páně se překládá na neděli
 
11. 5.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova - dětská
Začíná novena před slavnosti seslání Ducha svatého
Špuntband NEBUDE
12. 5.
Sobota
 
9:30 - Ministranská schůzka
14:30 - Zpoveď prvokomunikantů
 
13. 5.
Neděle
Slavnost nanebevstoupení Páně
11:00 MŠE SVATÁ za živou i zemřelou rodinu Trnkovu
Při mši svaté první svaté přijímání
 
 
 

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Letní tábor dětí bude v Želivu ve dnech od 15. do 22. července, přihlášky dávejte Luďkovi
 • Minulý týden jsme dostali 1.000 Kč ze Zbraslavi na střechu kostela
 • Kdo by chtěl jít na Slavnost Božího Těla (3.6.2018) v kroji a netancuje besedu, ať se zapíše v předsíni kostela
 • Také prosíme, aby se v předsíni kostela zapsali ti, kteří by mohli při této slavnosti pomoci s rozdělováním a roznášením koláčů a nápojů v kulturním domě

Ohlášky na týden 29. 04. 2018 - 06. 05. 2018

29. 4.
Neděle
5. neděle velikonoční
11:00 MŠE SVATÁ za farníky
Čtení:
M. Horáková
K. Brym
30. 4.
Pondělí
 
 
 
1. 5.
Úterý
Av. Josefa dělníka
17:45 - MŠE SVATÁ na poděkování
 
2. 5.
Středa
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
7:30 - Bohoslužba Slova
 
3. 5.
Čtvrtek
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
17:00 - Svátost smíření
17:45 - MŠE SVATÁ za Jana Podpěru
Po mši svaté příprava na Slavnost Božího Těla
4. 5.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova
 
5. 5.
Sobota
 
7:30 - Bohoslužba Slova
 
6. 5.
Neděle
6. neděle velikonoční
11:00 MŠE SVATÁ poutní v Litostrově za obyvatele obce
11:00 Bohoslužba Slova ve Zbraslavi
 
 
 

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, v pondělí a ve středu po bohoslužbě
 • Letní tábor dětí bude v Želivu ve dnech od 15. do 22. července, přihlášky dávejte Luďkovi
 • Obdrželi jsme nabídku účasti na tzv. Mladifestu v Medžugorje ve dnech 29.července – 7.srpna , tato akce se týká především mladých, ale nejen mladých – více na plakátku v předsíni kostela
 • Minulý týden jsme dostali 2.000 Kč ze Stanovišť na střechu kostela
 • Bratři kapucíni z Brna nás zvou na slavnost výročí posvěcení kostela, která bude 7.května. Mše svatá je v 17 hod. a po ní v refektáři kláštera divadlo o sv. Františkovi - plakátek v předsíni kostela

Ohlášky na týden 22. 4. 2018 - 29. 4. 2018

22. 4.
Neděle
4. neděle velikonoční
11:00 MŠE SVATÁ za rodinu Nekudovu, Martiškovu a Gorčíkovu
Čtení:
A. Nekudová
H. Příhodová
23. 4.
Pondělí
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
7:30 - Bohoslužba Slova
 
24. 4.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Marii a Františka Pazourkovy a živou a zemřelou rodinu
 
25. 4.
Středa
Svátek sv. Marka, evangelisty
7:30 - Bohoslužba Slova
 
26. 4.
Čtvrtek
 
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba Slova
 
27. 4.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova - dětská
(Po bohoslužbě modlitby matek)
Špuntband na faře
28. 4.
Sobota
 
 
 
29. 4.
Neděle
5. neděle velikonoční
11:00 MŠE SVATÁ za farníky
Čtení:
M. Horáková
K. Brym

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, v pondělí a ve středu po bohoslužbě.
 • Letní tábor pro děti bude v Želivu ve dnech od 15. do 22. července. Přihlášky dávejte Luďkovi.
 • Příští neděli bude losování obrázků.

Ohlášky na týden 15. 4. 2018 - 22. 4. 2018

15. 4.
Neděle
3. neděle velikonoční
11:00 MŠE SVATÁ za Jana a Ludmilu Kalábovy a celou rodinu
- křest Elišky Zimmermannové při mši svaté
Čtení:
Vítovi
Zimmermannovi
16. 4.
Pondělí
 
 
 
17. 4.
Úterý

17:45 - MŠE SVATÁ za Marii a Františka Kalábovy, Miladu a Václava Sklenářovy a živou rodinu
 
18. 4.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
19. 4.
Čtvrtek
 
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba Slova
 
20. 4.
Pátek

17:45 - Bohoslužba slova
 
21. 4.
Sobota

 
 
22. 4.
Neděle
4. neděle velikonoční
11:00 MŠE SVATÁ za rodinu Nekudovu, Martiškovu a Gorčíkovu
Čtení:
A. Nekudová
H. Příhodová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Na kamnech u misijního kříže je pokladnička, kam je možné přispívat na květinovou výzdobu.
 • Kdo by se chtěl zúčastnit krojového vystoupení na Boží Tělo, ať přijde příští neděli 15. Dubna v 17 hodin do kulturního domu ve Zbraslavi na informativní schůzku. Věková hranice od 5 let (horní neomezena)
 • Díky všem, kteří se ve čtvrtek zúčastnili brigády při údržbě okolí fary. Některé práce se nepodařilo udělat. Bude vyhlášena ještě další brigáda.

Ohlášky na týden 8. 4. 2018 - 15. 4. 2018

8. 4.
Neděle
2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)
11:00 - MŠE SVATÁ za Václava a Ludmilu Barešovy a živou i zemřelou rodinu
Čtení:
B.Beerová
H.Sklenářová
9. 4.
Pondělí
Slavnost Zvěstování Páně
16:45 - MŠE SVATÁ
 
10. 4.
Úterý

17:45 - MŠE SVATÁ za Karla Jocha, rodiče a děti, za Miroslava Smekala a rodiče Smutných a děti
 
11. 4.
Středa
Památka sv. Stanislava, biskupa, mučedníka
7:30 - Bohoslužba slova
 
12. 4.
Čtvrtek

17:45 - Bohoslužba Slova
 
13. 4.
Pátek

17:45 - Bohoslužba slova
Dětská NEBUDE
14. 4.
Sobota

9:30 - Ministrantská schůzka v kostele
 
15. 4.
Neděle
3. neděle velikonoční
11:00 MŠE SVATÁ za Jana a Ludmilu Kalábovy a celou rodinu
- křest Elišky Zimmermannové při mši svaté
Čtení:
Vítovi
Zimmermannovi

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Na kamnech u misijního kříže je pokladnička, kam je možné přispívat na květinovou výzdobu.
 • Minulý týden jsme obdrželi dary na střechu ze Zbraslavi, z Litostrova a z Velké Bíteše celkem: 5.500 Kč
 • Ve čtvrtek od 16 hod. jarní úklid okolí fary – s sebou hrábě, pilky, nůžky
 • Kdo by se chtěl zúčastnit krojového vystoupení na Boží Tělo, ať přijde příští neděli 15. Dubna v 17 hodin do kulturního domu ve Zbraslavi na informativní schůzku. Věková hranice od 5 let (horní neomezena)
 • Příští neděli (15.4.) bude při mši sv. sbírka na střechu kostela

Ohlášky na týden 1. 4. 2018 - 8. 4. 2018

1. 4.
Neděle
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
11:00 - 
MŠE SVATÁ za farníky
Žehnání velikonočních pokrmů
Čtení:
K.Krejčová
Z.Strašák
2. 4.
Pondělí
8:00 MŠE SVATÁ s prosbou o Boží požehnání pro pochod za život a za nenarozené děti  
3. 4.
Úterý
17:45 - Bohoslužba slova  
4. 4.
Středa
7:30 - Bohoslužba slova  
5. 4.
Čtvrtek
17:45 MŠE SVATÁ za Karla Matějku a dvoje rodiče  
6. 4.
Pátek
17:45 - Bohoslužba slova Setkání manželů na faře
7. 4.
Sobota
7:30 - Bohoslužba slova  
8. 4.
Neděle
2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)
11:00 MŠE SVATÁ za Václava a Ludmilu Barešovy a živou i zemřelou rodinu
Čtení:
B.Beerová
H.Sklenářová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu a v sobotu po BS
 • Na kamnech u misijního kříže je pokladnička, kam je možné přispívat na květinovou výzdobu.
 • Ve středu proběhne kontrolní den na stavbě opravy střechy kostela
 • Minulý týden jsme obdrželi dary na střechu 2 x 1.000 Kč ze Zbraslavi

Ohlášky na týden 25. 3. 2018 - 1. 4. 2018

25. 3.
Neděle
Květná neděle
10:25 - Pobožnost křížové cesty
11:00 - MŠE SVATÁ za živou a zemřelou rodinu Michálkovu, Přibylovu, Svobodovu a přížen
Čtení:
J. Brychtová
L. Barešová
26. 3.
Pondělí
   
27. 3.
Úterý
17:45 - MŠE SVATÁ za zemřelého Jaroslava Vlka, živou a zemřelou rodinu  
28. 3.
Středa
7:30 - Bohoslužba slova  
29. 3.
Čtvrtek
Zelený čtvrtek
16:45 
MŠE SVATÁ na úmysl dárce
18:00 Sederová večeře v KD
30. 3.
Pátek
Velký pátek
17:45 - Bohoslužba Velkého pátku

(Kostel bude otevřen do 21:00 k soukromé adoraci)
Sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě
31. 3.
Sobota
Bílá sobota
17:45 - Velikonoční vigilie
 
1. 4.
Neděle
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
11:00 - 
MŠE SVATÁ za farníky
Žehnání velikonočních pokrmů
Čtení:
K.Krejčová
Z.Strašák

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Na kamnech u misijního kříže je pokladnička, kam je možné přispívat na květinovou výzdobu.
 • V předsíni kostela je možné se zapisovat na adoraci u Božího hrobu na Bílou sobotu
 • Na Velký pátek zveme rodiny s dětmi, ale i ostatní, k modlitbě křížové cesty do Rosic ke kapli NST, sraz v 10 hodin u kostela v Rosicích

Ohlášky na týden 18. 3. 2018 - 25. 3. 2018

18. 3.
Neděle
5. neděle postní
11:00 - MŠE SVATÁ za rodiče Smutných a Pokorných a za Annu Pokornou
14:30 - Pobožnost křížové cesty
Od 14:30 bude příležitost k velikonoční svátosti smíření, zpovídat budou 3 kněží
Čtení:
M. Sedmíková
K. Svobodová
19. 3.
Pondělí
Slavnost sv. Josefa
16:45 - MŠE SVATÁ - Volný úmysl
 
20. 3.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za za živou a zemřelou rodinu Pekarovičovu, Smutných a Rudolfa Kollára
 
21. 3.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
22. 3.
Čtvrtek
 
17:15 Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
23. 3.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova - dětská
 
24. 3.
Sobota
 
Setkání mládeže s Otcem biskupem
8:30 - 16:00
25. 3.
Neděle
Květná neděle
10:25 - Pobožnost křížové cesty
11:00 - MŠE SVATÁ za živou a zemřelou rodinu Michálkovu, Přibylovu, Svobodovu a přížen
Čtení:
J. Brychtová
L. Barešová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Minulý týden jsme obdrželi dary na opravu střechy kostela: 2000 Kč ze Zálesné Zhoře, 200 Kč ze Zbraslavi
 • V předsíni kostela je letáček s pozvánkou pro děvčata od 14 do 25 let na výtvarnou duchovní obnovu v klášteře sester Sv. Kříže v Kroměříži

Ohlášky na týden 4. 3. 2018 - 11. 3. 2018

4. 3.
Neděle
3. neděle postní
10:25 - Pobožnost křížové cesty - senioři
11:00 - MŠE SVATÁ za rodiče Smutných a Pokorných a za Annu Pokornou
Čtení:
M. Horáková
K. Brym
5. 3.
Pondělí
 
 
 
6. 3.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Karla Smutného, dvoje rodiče a živou rodinu
 
7. 3.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
Eucharistie nemocným
8. 3.
Čtvrtek
 
17:15 Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
9. 3.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova - dětská, po ní ADORACE 24 HODIN PRO PÁNA
Špuntband na faře
10. 3.
Sobota
 
ADORACE 24 HODIN PRO PÁNA
17:45 - Závěrečná asorace
 
11. 3.
Neděle
4. neděle postní
10:25 - Pobožnost křížové cesty - děti z náboženství
11:00 - MŠE SVATÁ za živou a zemřelou rodinu Řehořkovu, Nekvapilovu a přízeň
Čtení:
H. Pacholíková
K. Jirgl

Ostatní ohlášky:

 • V sobotu měl pohřeb pan Josef Hotárek z Újezda
 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Iniciativa „24 hodin pro Pána“ proběhne z 9. na 10. března , můžete se zapisovat v předsíni kostela
 • Sbírka na střechu kostela 18.2. vynesla 9.100 Kč
 • Sbírka minulé neděle (Haléř sv. Petra) vynesla 5.591 Kč

Ohlášky na týden 18. 2. 2018 - 25. 2. 2018

18. 2.
Neděle
1. neděle postní
10:25 - Pobožnost křížové cesty
11:00 - MŠE SVATÁ za Josefa a Jarmilu Smutných a živou a zemřelou rodinu
Čtení:
J. Přibylová
V. Chupíková
19. 2.
Pondělí
 
 
 
20. 2.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za živou a zemřelou rodinu Pekarovičovu, Smutnných a Rudolfa Kollára
 
21. 2.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
22. 2.
Čtvrtek
Svátek Stolce sv. apoštola Petra
17:15 Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
23. 2.
Pátek
Den modliteb za mír ve světě, především za Kongo a Jižní Sudán
17:00 - Bohoslužba slova - dětská
Po bohoslužbě modlitby matek v kostele
 
24. 2.
Sobota
 
9:00 - Ministrantská schůzka v kostele
14:00 - Křest Ester Šimečkové
 
25. 2.
Neděle
2. neděle postní
10:25 - Pobožnost křížové cesty - maminky
11:00 - MŠE SVATÁ za farníky
Čtení:
H. Příhodová
A. Nekudová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Iniciativa „24 hodin pro Pána“ proběhne z 9. na 10. Března
 • V neděli 25.2. bude sbírka pro potřeby Svatého Stolce – tzv. „Haléř sv. Petra“

Ohlášky na týden 11. 2. 2018 - 18. 2. 2018

11. 2.
Neděle
6. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Dvořáčkovu, Bádrovu a Pokorných
Čtení:
manželé Vítovi
12. 2.
Pondělí
 
 
 
13. 2.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Marii a Hynka Jochovy a syna
 
14. 2.
Středa
Popeleční středa - den přísného postu
18:45 - MŠE SVATÁ - na úmysl dárce s udělováním popelce
 
15. 2.
Čtvrtek
 
17:15 Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
16. 2.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova
Setkání školáků na faře
17. 2.
Sobota
 
Postní duchovní obnova v Rosicích
9:00 - MŠE SVATÁ v kostele sv. Martina
 
18. 2.
Neděle
1. neděle postní
10:25 - Pobožnost křížové cesty
11:00 - MŠE SVATÁ za Josefa a Jarmilu Smutných a živou a zemřelou rodinu
Čtení:
J. Přibylová
V. Chupíková

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Minulý týden jsme obdrželi dar na opravu střechy kostela: 1000 Kč ze Zbraslavi
 • Farnost Rosice nás zve na postní duchovní obnovu, která bude v sobotu 17.2.2018 v zámeckém centru a kterou povede Františka Bohmová (sestra Kateřiny Lachmanové), začátek v 9 hod. v kostele na mši sv., v 10 hod. program v zámeckém centru (plakátek je v předsíni kostela a na internetových stránkách naší farnosti)
 • Příští neděli bude sbírka na opravu střechy kostela

Ohlášky na týden 28. 1. 2018 - 4. 2. 2018

28. 1.
Neděle
4. neděle v mezidobí
11:00 Mše svatá za farníky
Čtení:
Květa Krejčová
Zdeněk Strašák
29. 1.
Pondělí
   
30. 1.
Úterý
17:45 Mše svatá za r. Strašákovy, 2 dcery, syna Jana a manželku Ludmilu, syna Karla, manželku Marii a rodinu Pokorných  
31. 1.
Středa
Památka sv. Jana Boska, kněze
7:30 Bohoslužba slova
Dopoledne Eucharistie nemocným
1. 2.
Čtvrtek
17:45 Mše svatá za živou a zemřelou rodinu Strašákovu Pastorační rada po mši svaté na faře
2. 2.
Pátek
Svátek Uvedení Páně do chrámu
17:45 Bohoslužba slova
Setkání manželů na faře
3. 2.
Sobota
Sv. Blažeje
7:30 Bohoslužba slova
Svatoblažejské požehnání
4. 2.
Neděle
5. neděle v mezidobí
11:00 Mše svatá za Ludvíka Tichého, Boženu a Zdeňka Strašákovy a celou rodinu
Čtení:
B. Beerová
H. Sklenářová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Farnost Rosice nás zve na postní duchovní obnovu, která bude v sobotu 17.2.2018 v zámeckém centru a kterou povede Františka Bohmová (sestra Kateřiny Lachmanové), začátek v 9 hodin v kostele na mši sv., v 10 hodin program v zámeckém centru.
 •  

Ohlášky na týden 14. 1. 2018 - 21. 1. 2018

14. 1.
Neděle
2. neděle v mezidobí
11:00 Mše svatá za Jana a Marii Kalábovy
(při mši svaté bude křest Aničky Franklové)
Čtení: rodina Franklova
15. 1.
Pondělí
   
16. 1.
Úterý
17:45 Mše svatá za r. Rumreichovy, vnučku a pravnuka, za r. Pirochtovy, 2 syny a živou a zemřelou rodinu, za rodinu Staňkovu a Hortovu  
17. 1.
Středa
Památka sv. Antonína, opata
7:30 Bohoslužba slova
 
18. 1.
Čtvrtek
Památka Panny Marie, Matky jednotykřesťanů
17:15 Adorace
17:45 Bohoslužba slova
Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů
19. 1.
Pátek
17:45 Bohoslužba slova - dětská
(po bohoslužbě setkání školáků na faře)
 
20. 1.
Sobota
   
21. 1.
Neděle
3. neděle v mezidobí
11:00 Mše svatá za Blaženu a Františka Koukalovy a sourozence
Čtení: rodina Sedmíkova a Brychtova

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 •  Andělíček u Betléma vybral na adoptované děti 6.800,- Kč a všem moc děkuje

Ohlášky na týden 7. 1. 2018 - 14. 1. 2018

7. 1.
Neděle
Svátek Křtu Páně
11:00 Mše svatá za rodiče Konečných, syna a manželku
Čtení: M.Horáková
L.Barešová
8. 1.
Pondělí
Svátek Křtu Páně
07:30 Bohoslužba slova
 
9. 1.
Úterý
17:45 Mše svatá za rodinu Nekudovu a Martíškovu  
10. 1.
Středa
07:30 Bohoslužba slova
 
 
11. 1.
Čtvrtek
17:15 Adorace
17:45 Bohoslužba slova
 
12. 1.
Pátek
17:45   Bohoslužba slova - dětská
(po bohoslužbě modlitby matek v kostele)
Špuntbend na faře
13. 1.
Sobota
S9:30 ministrantská schůzka v kostele  
14. 1.
Neděle
2. neděle v mezidobí
11:00 Mše svatá za Jana a Marii Kalábovy
(při mši svaté bude křest Aničky Franklové)
Čtení: rodina Franklova

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě

Ohlášky na týden 31. 12. 2017 - 7. 1. 2018

31. 12.
Neděle
Svátek Svaté Rodiny
11:00 Mše svatá za Miroslava Jedličku, dvoje rodiče a přízeň
 
1. 1.
Pondělí
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
11:00 Mše svatá za zemřelé farníky - členy KDU-ČSL
 
2. 1.
Úterý
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
17:45 Bohoslužba slova
 
3. 1.
Středa
07:30 Bohoslužba slova
 
 
4. 1.
Čtvrtek
17:45 Mše svatá na úmysl dárce 17:00 svátost smíření
5. 1.
Pátek
17:45 Bohoslužba slova Setkání manželů na faře
6. 1.
Sobota
Slavnost Zjevení Páně
8:30 Bohoslužba slova – požehnání koledníkům
 
Tříkrálová sbírka
7. 1.
Neděle
Svátek Křtu Páně
11:00 Mše svatá za rodiče Konečných, syna a manželku
Čtení: M.Horáková
L.Barešová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Tříkrálová sbírka se uskuteční v sobotu 6.1.2018, vedoucí skupinek i děti hlaste se u Luďka Strašáka
 • Andělíčkovi u Betléma je možné přispívat na adoptované děti

Ohlášky na týden 24. 12. 2017 - 31. 12. 2017

24. 12.
Neděle
4. neděle adventní
10:30 - Betlémské světlo
11:00 - Mše svatá za členy KDU –ČSL
22:15   - Troubení z věže
23:00   - Půlnoční mše svatá za farníky
Čtení v 11:00 L.Barešová, J.Brychtová
Ve 23:00 K.Krejčová, Z.Strašák
25. 12.
Pondělí
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
Dopoledne eucharistie nemocným
11:00 Mše svatá za členy živého růžence
 
26. 12.
Úterý
Svátek sv. Štěpána
11:00 Mše svatá za Boženu a Antonína Matějkovy
 
27. 12.
Středa
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
07:30 Bohoslužba slova
17:00 Vánoční koncert
 
28. 12.
Čtvrtek
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
17:15 Adorace
17:45 Bohoslužba slova
 
29. 12.
Pátek
17:45 Bohoslužba slova  
30. 12.
Sobota
 
 
 
31. 12.
Neděle
Svátek Svaté Rodiny
11:00 Mše svatá za Miroslava Jedličku, dvoje rodiče a přízeň
Čtení: Jedličkovi

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Tříkrálová sbírka se uskuteční v sobotu 6.1.2018, vedoucí skupinek i děti hlaste se u Luďka Strašáka
 • Andělíčkovi u Betléma je možné přispívat na adoptované děti

Ohlášky na týden 17. 12. 2017 - 24. 12. 2017

17. 12.
Neděle
3. neděle adventní
11:00 - MŠE SVATÁ za Karla Večeře a sestru Ivanku
Čtení:
Vítovi
18. 12.
Pondělí
6:45 - Roráty  
19. 12.
Úterý
17:45 - Mše svatá za Bohumila Žáka, sourozence , dvoje rodiče a přízeň   
20. 12.
Středa
6:45 - Roráty  
21. 12.
Čtvrtek
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
22. 12.
Pátek
17:00 - Betlémské světlo
17:45 - Bohoslužba slova  - dětská
Špunt band na faře
23. 12.
Sobota
 
 
 
24. 12.
Neděle
4. neděle adventní
10:30 - Betlémské světlo
11:00 - Mše svatá za členy KDU –ČSL
22:15   - Troubení z věže
23:00   - Půlnoční mše svatá za farníky
Čtení v 11:00 L.Barešová, J.Brychtová
Ve 23:00 K.Krejčová, Z.Strašák

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Betlémské světlo bude k dispozici v kostele v pátek 22.12. od 17:00 do 18:30 a pak v neděli 24.12. od 10:30 do 12:00¨
 • Troubení z věže začne před půlnoční mší svatou ve 22:15
 • Tříkrálová sbírka se uskuteční buď v sobotu 6.1.2018 nebo 13.1.2018, vedoucí skupinek hlaste se u Luďka Strašáka a podle zájmu se pak upřesní termín

Ohlášky na týden 10. 12. 2017 - 17. 12. 2017

10. 12.
Neděle
2. neděle adventní
11:00 - MŠE SVATÁ za rodiče Vítovy, dvoje rodiče a celou rodinu
Čtení:
Vítovi
11. 12.
Pondělí
 
6:45 - Roráty
 
12. 12.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Josefa a Marii Svobodovy a zemřelou přízeň
 
13. 12.
Středa
Památka Sv. Lucie
6:45 - Roráty
 
14. 12.
Čtvrtek
Památka sv. Jana od Kříže
17:45 - Bohoslužba slova
 
15. 12.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova
 
16. 12.
Sobota
 
14:00 - Předvánoční svátost smíření - více kněží
 
17. 12.
Neděle
3. neděle adventní
11:00 - MŠE SVATÁ za Karla Večeře a sestru Ivanku
Čtení:
M. Sedmíkov
J. Svobodová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě

Ohlášky na týden 3. 12. 2017 - 10. 12. 2017

3. 12.
Neděle
1. neděle adventní
11:00 - MŠE SVATÁ za farníky
16:00 - Sv. Mikuláš v kostele
Čtení:
m. Zimmermannovi
4. 12.
Pondělí
 
 
 
5. 12.
Úterý
 
9:00 - Začátek celodenní adorace
17:45 - MŠE SVATÁ za Filoménu a Jana Sedmíkovy, 2 rodiče a sourozence
Adorační den farnosti ukončený mší svatou
6. 12.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
7. 12.
Čtvrtek
Památka sv. Ambrože
17:45 - MŠE SVATÁ na úmysl dárce
Vigílie slavnosti
8. 12.
Pátek
Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie
17:45 - Dětská Bohoslužba slova
Špunt Band po bohoslužbě
9. 12.
Sobota
 
8:00 - MŠE SVATÁ - Sdventní duchovní obnova
9:00 - vinárna kulturního domu
10. 12.
Neděle
2. neděle adventní
11:00 - MŠE SVATÁ za rodiče Vítovy, dvoje rodiče a celou rodinu
Čtení:
Vítovi

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • V neděli 3.12. 2017 bude v kulturním domě v 17:00 koncert skupiny Rózinky a Soumrak
 • Adventní duchovní obnova s Mons. J. Mikuláškem bude v sobotu 9.12.2017, začínáme mší svatou v kostele, další program bude v kulturním domě ve vinárně
 • V předsíni kostela se také můžete zapisovat na adoraci při celodenním výstavu Nejsvětější svátosti oltářní, který bude v naší farnosti v úterý 5.12.2017
 • V předsíni kostela jsou k dispozici brožůrky – průvodce adventem

Ohlášky na týden 26. 11. 2017 - 3. 12. 2017

26. 11.
Neděle
Slavnost Ježíše Krista Krále
11:00 - MŠE SVATÁ za Oldřicha Žáka, syna, dvoje rodiče a manžele Katolických
Čtení:
H. Pacholíková
K. Jirgl
27. 11.
Pondělí
 
 
 
28. 11.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Františka a Růženu Klusákovy a dceru Evu
 
29. 11.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
30. 11.
Čtvrtek
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
17:45 - MŠE SVATÁ za Františka Horkého, rodiče Majerovy a živou a zemřelou rodinu
17:00 - svátost smíření
1. 12.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova
(Po bohoslužbě setkání manželů v kostele)
Fara:
- Setkání mládeže (17:00 - 19:00)
- Špunt band po bohoslužbě
2. 12.
Sobota
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
3. 12.
Neděle
1. neděle adventní
11:00 - MŠE SVATÁ za farníky
16:00 - Sv. Mikuláš v kostele
Čtení:
m. Zimmermannovi

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • V sobotu 2.12.2017 proběhne na Rosické faře od 20:00 tzv. církevní Silvestr. Zváni jsou všichni mladí, především ti, kteří se zúčastnili celostátního setkání mládeže v Olomouci
 • V neděli 3.12.2017 se budou při mši sv. žehnat adventní věnce
 • V neděli 3.12. 2017 bude v kulturním domě v 17:00 koncert skupiny Rózinky a Soumrak
 • Adventní duchovní obnova s Mons. J. Mikuláškem bude v sobotu 9.12.2017 (zapisujte se v předsíni kostela)
 • V předsíni kostela se také můžete zapisovat na celodenní výstav NSO, který bude v naší farnosti v úterý 5.12.2017
 • V předsíni kostela jsou k dispozici brožůrky – průvodce adventem

Ohlášky na týden 19. 11. 2017 - 26. 11. 2017

19. 11.
Neděle
33. neděle v mezidobí - Den Bible
11:00 - MŠE SVATÁ za Františka a Marii Kolkovy a syna Květoslava
Čtení:
M. Horáková
K. Brym
20. 11.
Pondělí
 
 
 
21. 11.
Úterý
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzálemě
17:45 - MŠE SVATÁ za celou rodinu Nekudovu a Martíškovu
 
22. 11.
Středa
Památka sv. Cecílie
7:30 - Bohoslužba slova
 
23. 11.
Čtvrtek
 
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
růženec z amír ve světě
24. 11.
Pátek
Památka sv. Ondřeje Dung-Lac a druhů
17:45 - Bohoslužba slova - dětská
- Špuntband na faře
- motlidby matek v kostele
25. 11.
Sobota
Památka sv. Kateřiny Alexandrijské
 
 
26. 11.
Neděle
Slavnost Ježíše Krista Krále
11:00 - MŠE SVATÁ za Oldřicha Žáka, syna, dvoje rodiče a manžele Katolických
Čtení:
H. Pacholíková
K. Jirgl

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Svatý Mikuláš přijde za dětmi do kostela v neděli 3.12.
 • Můžete si přicházet zapisovat úmysly mší svatých na příští rok
 • Minulý týden - dary na střechu kostela 1000 Kč ze Zbraslavi
 • Adventní duchovní obnova s Mons. J. Mikuláškem bude v sobotu 9.12. (zapisujte se v předsíni kostela)
 • V předsíni kostela jsou k dispozici brožůrky – průvodce adventem

Ohlášky na týden 5. 11. 2017 - 12. 11. 2017

5. 11.
Neděle
31. neděle v mezidobí - misijní neděle
11:00 - MŠE SVATÁ za Vladimíra a Marii Trnkovy, živou a zemřelou rodinu
Čtení:
Trnkovi
Vítovi
6. 11.
Pondělí
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
7. 11.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za rodinu Sedmíkovu, Koukalovu, Brychtovu, Zezulovu a Matouškovu
 
8. 11.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
9. 11.
Čtvrtek
Svátek Posvěcení Laretánské basiliky
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
růženec z amír ve světě
10. 11.
Pátek
Památka sv. Lva Velikého
17:45 - Bohoslužba slova - dětská
- Špuntband na faře
- motlidby matek v kostele
11. 11.
Sobota
Památka sv. Martina
 
 
12. 11.
Neděle
32. neděle v mezidobí - misijní neděle
11:00 - MŠE SVATÁ za Josefa Smutného, dvoje rodiče a celou rodinu
Čtení:
H. Příhodová
A. Nekudová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, v pondělí a ve středu po bohoslužbě
 • Jarmila Strašáková bude objednávat časopisy pro děti a mládež na příští rok. Informace o časopisech a jejich cenách najdete v předsíňce nebo přímo u Jarmily. Tyto křesťanské časopisy můžete podpořit modlitbou nebo i finančně i vy, kteří je neodebíráte. Za jakoukoliv podporu děkujeme. Objednávky se uzavřou 6. listopadu 2017.
 • Můžete si přicházet zapisovat úmysly mší svatých na příští rok
 • Minulý týden - dary na střechu kostela 1000, 200 a 5000 Kč, vše ze Zbraslavi
 • Adventní duchovní obnova s Mons. J. Mikuláškem bude v sobotu 9.12.

Ohlášky na týden 29. 10. 2017 - 5. 11. 2017

29. 10.
Neděle
30. neděle v mezidobí - misijní neděle
11:00 - MŠE SVATÁ za Antonína a Marii Přibylovy, živou a zemřelou rodinu a přízeň
Při mši svaté křest Lukáše Horta ze Stanovišť
Čtení:
Přibylovi
30. 10.
Pondělí
   
31. 10.
Úterý
 
16:45 - MŠE SVATÁ za Zdeňka Kroutila, bratra a rodiče
16:00 - svátost smíření
1. 11.
Středa
Slavnost všech svatých
16:45 - MŠE SVATÁ za zemřelé kněze
Eucharistie nemocným
16:00 - svátost smíření
2. 11.
Čtvrtek
Památka zesnulých
16:45 - MŠE SVATÁ za zemřelé farníky
17:30 - Světelný průvod na hřbitov
 
3. 11.
Pátek
17:45 - Bohoslužba slova 18:30 setkání manželů na faře
4. 11.
Sobota
 
7:30 - Bohoslužba Slova
 
5. 11.
Neděle
31. neděle v mezidobí - misijní neděle
11:00 - MŠE SVATÁ za Vladimíra a Marii Trnkovy, živou a zemřelou rodinu
Čtení:
Trnkovi
Vítovi

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou.
 • Jarmila Strašáková bude objednávat časopisy pro děti a mládež na příští rok. Informace o časopisech a jejich cenách najdete v předsíňce nebo přímo u Jarmily. Tyto křesťanské časopisy můžete podpořit modlitbou nebo i finančně i vy, kteří je neodebíráte. Za jakoukoliv podporu děkujeme. Objednávky se uzavřou 6. listopadu 2017.
 • Můžete si přicházet zapisovat úmysly mší svatých na příští rok
 • Sbírka na misie vynesla celkem 13.547 Kč, z toho děti vybraly za misijní koláč 4.470 Kč