Ohlášky na týden 08. 09. 2019 až 15. 09. 2019

Neděle
08. 09.
2019
23. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Burianovu
Čtení:
J. Burianová
K. Krejčová
Pondělí
09. 09.
2019

16:00 - Pohřeb pana Františka Klusáka ze Zbraslavi

 
Úterý
10. 09.
2019

17:45 - MŠE SVATÁ za rodiče Strašákovy, 2 dcery, syna Jana a manželku Ludmilu, syna Karla a manželku Marii a rodinu Pokorných

 
Středa
11. 09.
2019

07:30 - Bohoslužba slova
Eucharistie nemocným
 
Čtvrtek
12. 09.
2019
Jména Panny Marie
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
17:45
Náboženství starších dětí v kostele
Pátek
13. 09.
2019
Sv. Jan Zlatoústý
17:45 - Bohoslužba slova - dětská

Špuntband
Sobota
14. 09.
2019
Svátek povýšení sv. Kříže
 
Úklid 7. skupina
J. Burianová
J. Marková
Nedělě
15. 09.
2019
24. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Karla Kadaňku, 2 bratry a rodiče
- (NEBUDE sbírka na střechu kostela)
Čtení:
B. Beerová
H. Sklenářová

Ostatní ohlášky

 • V předsíni kostela jsou na prodej stolní kalendáře na příští rok, cena 70 Kč
 • V tomto týdnu jsme obdrželi ze Zbraslavi dar na střechu kostela ve výši 2.000 Kč
 • Vznikl nápad, že bychom se mohli modlit za obnovu manželství v naší farnosti. Pokud se chcete někdo připojit jakoukoliv formou, tak ženy mohou kontaktovat Jarmilu Strašákovou a muži Rosťu Pacholíka ml. V předsíňce kostela je případně kontakt, na který se můžete ozvat. Dejte vědět co nejdříve. Začalo by se už nyní v září.

Ohlášky na týden 01. 09. 2019 až 08. 09. 2019

Neděle
01. 09.
2019
22. neděle v mezidobí, Slavnost sv. Jilj9, patrona kostela
09:15 - MŠE SVATÁ za farníky
14:30 - Svátostné požehnání
Čtení:
V. Chupíková
J. Franklová
Pondělí
02. 09.
2019
Úterý
03. 09.
2019
Památka sv. Řehoře Velikéhpo
17:45 - MŠE SVATÁ za Ludmilu a Václava Matouškovy, dvoje rodiče a bratra


Středa
04. 09.
2019

07:30 - Bohoslužba slova
Eucharistie nemocným

Čtvrtek
05. 09.
2019

17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova


Pátek
06. 09.
2019

17:45 - Bohoslužba slova


Sobota
07. 09.
2019

07:30 - Bohoslužba slova
Úklid 6. skupina
Šumberová
Krejčová
Nedělě
08. 09.
2019
23. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Burianovu
Čtení:
J. Burianová
K. Krejčová

Ostatní ohlášky

 • 1. září v 15:00 bude slavnostní otevření a žehnání nové tělocvičny při ZŠ Zbraslav
 • Ve středu v 11 hod. bude mít ve škole náboženství 1.a 2.třída. ve 12 hod. 3 a 4. třída, ve 13. hod 5.třída a výš, gymnazisté a ostatní ve čtvrtek 12.9. v 17.45 v kostele. 
 • Prosíme rodiče mladších dětí, aby napsaly dětem do deníčku, že jejich dítě bude chodit do náboženství. Podle toho třídní učitelé navádí do příslušných tříd, na oběd a do družiny.
 • Zářijová sbírka na střechu kostela vynesla 8. 785 Kč, vedle toho jsme dostali dary v celkové výši 2.500 Kč, zbývá dospořit 13.715 Kč
 • V předsíni kostela jsou na prodej stolní kalendáře na příští rok, cena 70 Kč

Ohlášky na týden 25. 08. 2019 až 01. 09. 2019

Neděle
25. 08.
2019
21. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Annu a Karla Jirglovy a za živou a zemřelou rodinu
Čtení:
Vítovi
Pondělí
26. 08.
2019
Úterý
27. 08.
2019
Památka sv. Moniky
17:45 - MŠE SVATÁ svatá za rodiče Krejčovy a živou a zemřelou rodinu


Středa
28. 08.
2019
Památka sv. Augustina
07:30 - Bohoslužba slova


Čtvrtek
29. 08.
2019
Památka Umučení sv. Jana Křtitele
17:45 - MŠE SVATÁ za Františku Brůžovou, manžela a přízeň
17:00 svátost smíření

Pátek
30. 08.
2019

17:45 - Bohoslužba slova
žehnání aktovek

Sobota
31. 08.
2019

07:30 - Bohoslužba slova
Úklid 5. skupina
H. Horká
H. Příhodová
Nedělě
01. 09.
2019
22. neděle v mezidobí, Slavnost sv. Jiljí, patrona kostela
09:15 - MŠE SVATÁ za farníky
14:30 - Svátostné požehnání
Čtení:
V. Chupíková
J. Franklová

Ostatní ohlášky

 • Prosba o převzetí služby kostelníka
 • V sobotu 21.září se uskuteční pouť na Hostýn, zájemci zapisujte se v předsíni kostela (pouť na Vranov letos nebude)
 • V pátek 30.8. po bohoslužbě se bude zametat před kostelem

Ohlášky na týden 11. 08. 2019 až 18. 08. 2019

Neděle
11. 08.
2019
19. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Karla Krejčího, rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čtení:
K. Krejčová
Z. Strašák
Pondělí
12. 08.
2019
Úterý
13. 08.
2019

17:45 - Bohoslužba slova


Středa
14. 08.
2019
Památka sv. Maxmiliána Kolbeho
15:00 - Pohřeb paní Ludmily Smejkalové ze Zbraslavi
ráno bohoslužba nebude

Čtvrtek
15. 08.
2019
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
17:45 - MŠE SVATÁ na poděkování za 90 let života a za Boží ochranu a pomoc a na úmysl dárce
17:15 svátost smíření

Pátek
16. 08.
2019

17:45 - Bohoslužba slova


Sobota
17. 08.
2019


Úklid 3. skupina
L. Matějková
L. Večeřová
Nedělě
18. 08.
2019
20. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Příhodovu, Jelínkovu a Starých
Čtení:
H. Příhodová
A. Nekudová

Ostatní ohlášky

 • Prosba o převzetí služby kostelníka
 • Kdo můžete věnovat nepoužívané starší Písmo svaté /i poškozené/, zvláště Starý zákon, do věznice, sdělte to jáhnu Vladimírovi
 • Poděkování všem, kdo se zúčastnili generálního úklidu kostela
 • Příští neděle bude sbírka na střechu kostela

Ohlášky na týden 04. 08. 2019 až 11. 08. 2019

Neděle
04. 08.
2019
18. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za farníky
Čtení:
B. Beerová
H. Sklenářová
Pondělí
05. 08.
2019
Posvěcení římské baziliky Panny MarieÚterý
06. 08.
2019
Svátek Proměnění Páně
17:45 - MŠE SVATÁ za Jiřího Janouška a dvoje rodiče


Středa
07. 08.
2019
ráno bohoslužba nebude
15:00 - Pohřeb paní Brůžové ze Zbraslavi
dopoledne Eucharistie nemocným

Čtvrtek
08. 08.
2019
Památka sv. Dominika
- Bohoslužba nebude !!!
15:00 - Generální úklid kostela !!!
17:15 svátost smíření

Pátek
09. 08.
2019
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže
17:45 - Bohoslužba slova


Sobota
10. 08.
2019
Svátek sv. VavřinceNedělě
11. 08.
2019
19. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Karla Krejčího, rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čtení:
K. Krejčová
Z. Strašák

Ostatní ohlášky

 • Prosba o převzetí služby kostelníka
 • Kdo můžete věnovat nepoužívané starší Písmo svaté /i poškozené/, zvláště Starý zákon, do věznice, sdělte to jáhnu Vladimírovi

Ohlášky na týden 28. 07. 2019 až 04. 08. 2019

Neděle
28. 07.
2019
17. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Vladimíra Večeře
Čtení:
Večeřovi
Šimečkovi
Pondělí
29. 07.
2019
Památka sv. MartyÚterý
30. 07.
2019
Svátek sv. Brigity, patronky Evropy
17:45 - MŠE SVATÁ Karla a Ludmilu Fialovy a přízeň


Středa
31. 07.
2019
Památka sv. Ignáce z Loyoly
07:30 - Bohoslužba slova


Čtvrtek
01. 08.
2019
Památka sv. Alfonse z Liguori
17:45 - MŠE SVATÁ na úmysl dárce
17:15 svátost smíření

Pátek
02. 08.
2019
První pátek
17:45 - Bohoslužba slova


Sobota
03. 08.
2019
První sobota
07:30 - Bohoslužba slova
úklid 2. skupina
Pacholíková H.
Pospíšilová
Nedělě
04. 08.
2019
18. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za farníky
Čtení:
B. Beerová
H. Sklenářová

Ostatní ohlášky

 • Po oslavě Božího Těla zůstaly v kulturním domě nějaké podnosy – jsou k dispozici v předsíni kostela
 • Ve čtvrtek 8.8.2019 se uskuteční generální úklid kostela
 • Od 23. do 26. dubna 2020 plánujeme malou dovolenou rodin s dětmi s pobytem v Praze . Je třeba zablokovat místo pro ubytování do 31.7.2019. Zájemci zapisujte se v předsíni kostela. Bližší informace podá Jana Burianová
 • Prosba o převzetí služby kostelníka

Ohlášky na týden 21. 07. 2019 až 28. 07. 2019

Neděle
21. 07.
2019
16. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Vlastimila Prokeše, Ludmilu Kikovou , rodinu Plockovu a Prokešovu
Čtení:
Brychtová J.
Barešová L.
Pondělí
22. 07.
2019
Svátek sv. Marie Magdalény
07:30 - Bohoslužba slova


Úterý
23. 07.
2019
Svátek sv. Brigity, patronky Evropy
17:45 - MŠE SVATÁ za Karla Fialu, rodinu Svobodovu, Hortovu a přízeň


Středa
24. 07.
2019

07:30 - Bohoslužba slova


Čtvrtek
25. 07.
2019
Svátek sv. Jakuba, apoštola
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova


Pátek
26. 07.
2019
Jáchyma a Anny
17:45 - Bohoslužba slova


Sobota
27. 07.
2019


úklid 1. skupina
Sklenářová
Brychtová
Nedělě
28. 07.
2019
17. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Vladimíra Večeře
Čtení:
Večeřovi
Šimečkovi

Ostatní ohlášky

 • Po oslavě Božího Těla zůstaly v kulturním domě nějaké podnosy – jsou k dispozici v předsíni kostela
 • Předesíláme, že ve čtvrtek 8.8.2019 se uskuteční generální úklid kostela
 • Od 23. do 26. dubna 2020 plánujeme malou dovolenou rodin s dětmi s pobytem v Praze . Je třeba zablokovat místo pro ubytování do 31.7.2019. Zájemci zapisujte se v předsíni kostela. Bližší informace podá Jana Burianová

Ohlášky na týden 14. 07. 2019 až 21. 07. 2019

Neděle
14. 07.
2019
15. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Krištofovu, Kinclovu, Pacholíkovu a přízeň
Čtení:
Pacholíkovi
Pondělí
15. 07.
2019
Památka sv. Bonaventury
15:00 - Pohřeb paní Sojkové ze Stanovišť

 
Úterý
16. 07.
2019
Panna Maria Karmelská
17:45 - MŠE SVATÁ za Marii a Antonína Přibylovy, syna a přízeň

 
Středa
17. 07.
2019

07:30 - Modlitba růžence

 
Čtvrtek
18. 07.
2019

17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova

 
Pátek
19. 07.
2019

17:45 - Bohoslužba slova

 
Sobota
20. 07.
2019

 
úklid 9. skupina
Nekudová A.
Franklová J.
Nedělě
21. 07.
2019
16. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ a Vlastimila Prokeše, Ludmilu Tikovou , rodinu Plačkovu a Prokešovu
Čtení:
Brychtová J.
Barešová L.

Ostatní ohlášky

 • Po oslavě Božího Těla zůstaly v kulturním domě nějaké podnosy – jsou k dispozici v předsíni kostela
 • Děkujeme za opravu plotu na farní zahradě vedle OÚ
 • Děkujeme také za dar 2.000 Kč na střechu kostela, který jsme obdrželi ze Stanovišť
 • Předesíláme, že ve čtvrtek 8.8.2019 se uskuteční generální úklid kostela
 • Od 23. do 26. dubna 2020 plánujeme malou dovolenou rodin s pobytem v Praze . Je třeba už teď zablokovat místo pro ubytování. Zájemci zapisujte se v předsíni kostela.

Ohlášky na týden 07. 07. 2019 až 14. 07. 2019

Neděle
07. 07.
2019
14. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ v Ludvíkově za farníky
11:00 - Bohoslužba slova ve Zbraslavi
Čtení:
farníci z Ludvíkova
Pondělí
08. 07.
2019

 

 
Úterý
09. 07.
2019

17:45 - MŠE SVATÁ za rodiče Svobodovy a syna Vladimíra, za rodinu Božkovu a Krejčovu, za manžele Jana a Jolanu Tesařovy

 
Středa
10. 07.
2019

07:30 - Bohoslužba slova

 
Čtvrtek
11. 07.
2019
Svátek sv. Benedikta, patrona Evropy
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova

 
Pátek
12. 07.
2019

17:45 - Bohoslužba slova

 
Sobota
13. 07.
2019

 
úklid 8. skupina
Maštalířová M.
Pacholíková M.
Nedělě
14. 07.
2019
15. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Krištofovu, Kinclovu, Pacholíkovu a přízeň
Čtení:
Pacholíkovi

Ostatní ohlášky

 • Od 10.7. do 14.7. proběhne na brněnském výstavišti Katolická charismatická konference

Ohlášky na týden 30. 06. 2019 až 07. 07. 2019

Neděle
30. 06.
2019
12. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Pavla Sedmíka a rodiče, rodiče Šimečkovy, Řezaninovy a Jaroslava Nehřivého
Čtení:
M. Sedmíková
H. Pacholíková
Pondělí
01. 07.
2019
Úterý
02. 07.
2019

17:45 - MŠE SVATÁ na úmysl dárce

Svátost smíření
Středa
03. 07.
2019
Svátek sv. Tomáše, apoštola
07:30 - Bohoslužba slova


Čtvrtek
04. 07.
2019
Sv. Prokopa
17:45 - MŠE SVATÁ

Svátost smíření
Pátek
05. 07.
2019
Slavnost svatých Cyrila a Metoděje
08:00 - MŠE SVATÁ za dvoje rodiče Foralovy a Ivo Kříže


Sobota
06. 07.
2019
Sv. Marie Gorettiové
07:30 - Bohoslužba slova
úklid 7. skupina
Burianová
Marková
Nedělě
07. 07.
2019
14. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ v Ludvíkově za farníky
11:00 - Bohoslužba slova ve Zbraslavi
Čtení:
farníci z Ludvíkova

Ostatní ohlášky

 • Poděkování všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíle na přípravě a průběhu oslavy Božího Těla

Ohlášky na týden 23. 06. 2019 až 30. 06. 2019

Neděle
23. 06.
2019
12. neděle v mezidobí
14:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Dvořáčkovu a vnuka Jaroslava (eucharistický průvod středem obce)
Při mši svaté bude sbírka na bohoslovce
Čtení:
krojovaní
Pondělí
24. 06.
2019
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
 

 
Úterý
25. 06.
2019

17:45 - MŠE SVATÁ za živou a zemřelou rodinu Horákovu a Šilberkovu

 
Středa
26. 06.
2019

07:30 - Bohoslužba slova

Eucharistie nemocným
Čtvrtek
27. 06.
2019

17:15 - MŠE SVATÁ za Janu Souralovou a její rodinu

vigilie slavnosti
Pátek
28. 06.
2019
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
17:45 - Bohoslužba slova

Táborák na faře
Sobota
29. 06.
2019
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
08:00 - MŠE SVATÁ za P. Josefa Maršálka
úklid 6. skupina
Šumberová
Krejčová
Nedělě
30. 06.
2019
13. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Pavla Sedmíka a rodiče, rodiče Šimečkovy, Řezaninovy a Jaroslava Nehřivého
Čtení:
krojovaní

Ostatní ohlášky

 • Letní tábor bude ve Velkém Újezdě od 14. do 21.7., přihlášky odevzdejte do 25.6. někomu z vedoucích nebo na mail ludek.strasak@gmail.com
 • V pátek po bohoslužbě – táborák na faře
 • Minulý týden jsme obdrželi dar na střechu kostela: 1.000 Kč ze Zbraslavi
 •  
 •  
 •  

Ohlášky na týden 16. 06. 2019 až 23. 06. 2019

Neděle
16. 06.
2019
Slavnost Nejsvětější Trojice
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Brychtovu, Zezulovu, Sedmíkovu a Koukalovu
15:30 - Křest Lucie Jedličkové z Újezda
Čtení:
Brychtovi
Sedmíkovi
Pondělí
17. 06.
2019
Úterý
18. 06.
2019

17:45 - MŠE SVATÁ za Vladimíra a Marii Trnkovy a živou a zemřelou rodinu


Středa
19. 06.
2019

07:30 - Bohoslužba slova


Čtvrtek
20. 06.
2019
Slavnost Těla a Krve Páně
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova

Překládá se na neděli
Pátek
21. 06.
2019

17:45 - Bohoslužba slova


Sobota
22. 06.
2019

11:00 - Křest Terezie Marie Rybníčkové z Újezda
úklid 4. skupina
H. Horká
H. Příhodová
Nedělě
23. 06.
2019
12. neděle v mezidobí
14:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Dvořáčkovu a vnuka Jaroslava (eucharistický průvod středem obce)
Při mši svaté bude sbírka na bohoslovce
Čtení:
krojovaní

Ostatní ohlášky

 • Kdo má zájem o zapůjčení kroje a netancuje besedu, ať se zapíše v předsíni kostela
 • V sobotu 22.6.2019 v 9:00 svěcení kněží a jáhnů na Petrově
 • V neděli od 13:00 bude možné přinést do kulturního domu koláče a další občerstvení ke společnému setkání po průvodu Božího Těla
 • Letní tábor bude ve Velkém Újezdě od 14 do 21.7., přihlášky odevzdejte do 25.6. někomu z vedoucích nebo na mail ludek.strasak@gmail.com

Ohlášky na týden 09. 06. 2019 až 16. 06. 2019

Neděle
09. 06.
2019
Slavnost Seslání Ducha Svatého
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Chupíkovu, Patočkovu a Kuchaříkovu a rodiče Pirochtovy
Čtení:
V. Chupíková
J. Franklová
Pondělí
10. 06.
2019
Památka Panny Marie, Matky církve
 

Eucharistie nemocným
Úterý
11. 06.
2019
Památka sv. Barnabáše, apoštola
17:45 - MŠE SVATÁ za Jiřinu Bartoškovou a zemřelou přízeň

 
Středa
12. 06.
2019

07:30 - Bohoslužba slova

 
Čtvrtek
13. 06.
2019
Svátek Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze
17:15 - Adorace za rodiče Sigmundovy a manžele Stromeckých
17:45 - Bohoslužba slova

 
Pátek
14. 06.
2019

17:45 - Bohoslužba slova - dětská

 
Sobota
15. 06.
2019

 
úklid 3. skupina
Matějková
Večeřová
Nedělě
16. 06.
2019
Slavnost Nejsvětější Trojice
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Brychtovu, Zezulovu, Sedmíkovu a Koukalovu
15:30 - Křest Lucie Jedličkové z Újezda
Čtení:
Brychtovi
Sedmíkovi

Ostatní ohlášky

 • Kdo má zájem o zapůjčení kroje a netancuje besedu, ať se zapíše v předsíni kostela
 • Děkujeme všem, kteří se podíleli na opravě drátěného oplocení u kostela a také všem, kteří se jakýmkoli způsobem starají o kostel, faru a okolí
 • Letní tábor bude ve Velkém Újezdě od 14 do 21.7., přihlášky odevzdejte do 25.6. někomu z vedoucích nebo na mail ludek.strasak@gmail.com
 •  
 •  
 •  

Ohlášky na týden 02. 06. 2019 až 09. 06. 2019

Neděle
02. 06.
2019
7. neděle velikonoční
11:00 - MŠE SVATÁ za farníky
Čtení:
Pacholíková H.
Jirgl K.
Pondělí
03. 06.
2019
Památka sv. Karla Lwangy a druhůÚterý
04. 06.
2019

17:45 - MŠE SVATÁ za Vlastu Brymovu a dceru Šárku, rodiče Brymovy a Bočkovy


Středa
05. 06.
2019
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
07:30 - Bohoslužba slova


Čtvrtek
06. 06.
2019
Slavnost Nanebevzetí Páně
17:15 - MŠE SVATÁ za rodiče Sigmundovy a manžele Stromeckých

Slavnost se překládá na neděli
Pátek
07. 06.
2019

17:45 - Bohoslužba slova


Sobota
08. 06.
2019

09:30 - Ministrantská schůzka
20:00 - Svatodušní bdění
úklid 3. skupina
Matějková
Večeřová
Nedělě
09. 06.
2019
Slavnost Seslání Ducha Svatého
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Chupíkovu, Patočkovu a Kuchaříkovu a rodiče Pirochtovy
Čtení:
V. Chupíková
J. Franklová

Ostatní ohlášky

 • Přípravné setkání na Slavnost Božího Těla bude ve čtvrtek 6.6.2019 po mši svaté
 • Kdo má zájem o zapůjčení kroje a netancuje besedu, ať se zapíše v předsíni kostela
 • Na první pátek NEBUDE setkání manželů, všichni jsou zváni na Svatodušní bdění v sobotu v kostele od 20:00 do 21:00 hod

Ohlášky na týden 26. 05. 2019 až 02. 06. 2019

Neděle
26. 05.
2019
6. neděle velikonoční
11:00 - MŠE SVATÁ za Karla Kadaňku, dvoje rodiče, rodiče Matouškovy a živou rodinu
- První svaté přijímání
Čtení:
příbuzní prvokomunikantů
Pondělí
27. 05.
2019
Úterý
28. 05.
2019

17:45 - MŠE SVATÁ za živou a zemřelou rodinu Pekarovičovu a rodiče Smutných


Středa
29. 05.
2019

07:30 - Bohoslužba slova


Čtvrtek
30. 05.
2019
Slavnost Nanebevzetí Páně
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova

Slavnost se překládá na neděli
Pátek
31. 05.
2019
Svátek Navštívení Panny Marie
17:45 - Bohoslužba slova


Sobota
01. 06.
2019

07:30 - Bohoslužba slova
úklid 2. skupina
Pacholíková H.
Pospíšilová
Nedělě
02. 06.
2019
7. neděle velikonoční
11:00 - MŠE SVATÁ za farníky
Čtení:
Pacholíková H.
Jirgl K.

Ostatní ohlášky

 • Přípravné setkání na Slavnost Božího Těla bude ve čtvrtek 6.6.2019 po mši svaté
 • Kdo má zájem o zapůjčení kroje a netancuje besedu, ať se zapíše v předsíni kostela
 • Farnost Domašov pořádá dne 1.6. 2019 zájezd do Rajhradu s prohlídkou hospice a kláštera, podrobnosti pro ty, kteří by se htěli přidat jsou na plakátku v předsíni kostela nebo na stránkách naší farnosti
 • Celková úspora v letošních postničkách činí 2.869 Kč, Charita pošle děkovný dopis

Ohlášky na týden 19. 05. 2019 až 26. 05. 2019

Neděle
19. 05.
2019
5. neděle velikonoční
11:00 - MŠE SVATÁ ve Stanovištích za farníky
11:00 - Bohoslužba slova ve Zbraslavi

 
Pondělí
20. 05.
2019

 

 
Úterý
21. 05.
2019

17:45 - MŠE SVATÁ za Emilii a Jaroslava Perničkovy, jejich rodiče a za Františku a Josefa Skřičkovy

 
Středa
22. 05.
2019

07:30 - Modlitba růžence

 
Čtvrtek
23. 05.
2019

17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova

 
Pátek
24. 05.
2019
Noc kostelů
17:45 - Bohoslužba slova

 
Sobota
25. 05.
2019

09:30 - Svátost smíření prvokomunikantůa jejich rodičů
úklid 1. skupina
Sklenářová
Brychtová
Nedělě
26. 05.
2019
6. neděle velikonoční
11:00 - MŠE SVATÁ za Karla Kadaňku, dvoje rodiče, rodiče Matouškovy a živou rodinu
- První svaté přijímání
Čtení:
příbuzní prvokomunikantů

Ostatní ohlášky

 • Přípravné setkání na Slavnost Božího Těla bude ve čtvrtek 6.6.2019 po mši svaté
 • Kdo má zájem o zapůjčení kroje a netancuje besedu, ať se zapíše v předsíni kostela
 •  
 •  
 •  
 •  

Ohlášky na týden 12. 05. 2019 až 19. 05. 2019

Neděle
12. 05.
2019
4. neděle velikonoční
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Patočkovu a Janákovu
Čtení:
H. Příhodová
A. Nekudová
Pondělí
13. 05.
2019
Panna Maria FatimskáÚterý
14. 05.
2019
Svátek sv. Matěje, apoštola
17:45 - MŠE SVATÁ za Štěpánku a Antonína Jochovy a přízeň

Setkání prvokomunikantů po mši svaté
Středa
15. 05.
2019

07:30 - Bohoslužba slova


Čtvrtek
16. 05.
2019
Svátek sv. Jana Nepomuckého
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova

17:45 náboženství starších dětí
Pátek
17. 05.
2019

17:45 - Bohoslužba slova - dětská

Špuntband
Sobota
18. 05.
2019


úklid 9. skupina
Nekudová
Franklová
Nedělě
19. 05.
2019
5. neděle velikonoční
11:00 - MŠE SVATÁ ve Stanovištích za farníky
11:00 - Bohoslužba slova ve Zbraslavi


Ostatní ohlášky

 • Setkání prvokomunikantů a jejich rodičů s panem farářem bude v úterý 14.5. po mši svaté, budou probírány podrobnosti ohledně svátosti smíření a prvního svatého přijímání
 • 18.5.2019 se v Rousínově uskuteční misijní den s velmi pěkným programem (mše sv. s Otcem biskupem, přednáška, hry, divadlo)
 • Ve staré sakristii je k dispozici 1 odkvetlá bílá hortensie
 • Kdo by mohl z mužů opravit plot na faře, přihlaste se v sakristii

Ohlášky na týden 05. 05. 2019 až 12. 05. 2019

Neděle
05. 05.
2019
3. neděle velikonoční
11:00 - MŠE SVATÁ Poutní v Litostrově za farníky
11:00 - Bohoslužba slova ve Zbraslavi
Čtení:
H. Příhodová
A. Nekudová
Pondělí
06. 05.
2019
Úterý
07. 05.
2019

17:45 - Bohoslužba slova


Středa
08. 05.
2019
Panny Marie, Prostřednice všech milostí
07:30 - Bohoslužba slova


Čtvrtek
09. 05.
2019

17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova


Pátek
10. 05.
2019

17:45 - Bohoslužba slova


Sobota
11. 05.
2019

09:30 - Ministrantská schůzka v kostele
úklid 8. skupina
M. Maštalířová
M. Pacholíková
Nedělě
12. 05.
2019
4. neděle velikonoční
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Patočkovu a Janákovu
Čtení:
M. Horáková
P. Frankl

Ostatní ohlášky

 • Setkání prvokomunikantů a jejich rodičů s panem farářem bude v úterý 14.5. po mši svaté, budou probírány podrobnosti ohledně svátosti smíření a prvního svatého přijímání
 • Náboženství starších žáků bude ve čtvrtek 16.5. v 17,45 hod.
 • 18.5.2019 se v Rousínově uskuteční misijní den s velmi pěkným programem (mše sv. s Otcem biskupem,přednáška, hry, divadlo)

Ohlášky na týden 28. 04. 2019 až 05. 05. 2019

Neděle
28. 04.
2019
2. neděle velikonoční - Svátek Božího milosrdenství
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Nekudovu, Gorčíkovu a Gračkovu
Čtení:
H. Příhodová
A. Nekudová
Pondělí
29. 04.
2019
Svátek sv. Kateřiny Sienské, patronky EvropyÚterý
30. 04.
2019

17:45 - MŠE SVATÁ za poděkování a za Boží ochranu


Středa
01. 05.
2019
Josefa Dělníka
07:30 - Bohoslužba slova


Čtvrtek
02. 05.
2019
Památka sv. Atanáše
14:00 - Pohřeb Marie Pažičanové
17:45 - MŠE SVATÁ za Jarmilu a Huberta Pelánovy

17:15 svátost smíření
Pátek
03. 05.
2019
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
17:45 - Bohoslužba slova - první pátek
Setkání manželů na faře

Sobota
04. 05.
2019

07:30 - Bohoslužba slova
úklid 7. skupina
Burianová
Marková
Nedělě
05. 05.
2019
3. neděle velikonoční
11:00 - MŠE SVATÁ Poutní v Litostrově za farníky
11:00 - Bohoslužba slova ve Zbraslavi


Ostatní ohlášky

 • Obec Zbraslav a Centrum volného času ZUBR pořádají 8. května vlastivědný výlet na zámek v Lesním Hlubokém – podrobnosti jsou na plakátku v předsíni kostela
 • Setkání prvokomunikantů a jejich rodičů s panem farářem bude v úterý 14.5. po mši svaté, budou probírány podrobnosti ohledně svátosti smíření a prvního svatého přijímání
 • Náboženství starších žáků bude ve čtvrtek 16.5. v 17,45 hod.
 • Blíží se nám slavnost Božího Těla. Letos bude 23.6. Zveme malé i velké děti i dospělé k nácviku besedy. Hlaste se co nejdříve u Marušky Šimečkové (dříve Večeřové). O tom, že to bude veselé a zajímavé, nemusíte pochybovat a zároveň odpoříte i pěknou tradici.
 • 18.5.2019 se v Rousínově uskuteční misijní den s velmi pěkným programem (mše sv. s Otcem biskupem,přednáška, hry, divadlo)

Ohlášky na týden 21. 04. 2019 až 28. 04. 2019

Neděle
21. 04.
2019
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
11:00 - MŠE SVATÁ za Renatu Svobodovou, rodiče Majerovy a Svobodovy
Čtení:
J. Svobodová
M. Sedmíková
Pondělí
22. 04.
2019

08:00 - MŠE SVATÁ za Jaromíra Šumberu, sourozence a dvoje rodiče a za živou a zemřelou rodinu


Úterý
23. 04.
2019

17:45 - MŠE SVATÁ za Miroslava Pelikána, rodiče Pelikánovy, sourozence a duše v očistci


Středa
24. 04.
2019

07:30 - Bohoslužba slova


Čtvrtek
25. 04.
2019

17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova

17:45 nboženství v kostele
Pátek
26. 04.
2019

17:45 - Bohoslužba slova - dětská

Špuntband
Sobota
27. 04.
2019

13:00 - Svatba Filipa Nováčka a Marie Macholánové
úklid 6. skupina
K. Krejčová
K. Šumberová
Nedělě
28. 04.
2019
2. neděle velikonoční - Svátek Božího milosrdenství
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Nekudovu, Gorčíkovu a Gračkovu
Čtení:
H. Příhodová
A. Nekudová

Ostatní ohlášky

 • U misijního kříže je pokladnička, kde je možné přispět na výzdobu Božího hrobu a kostela
 • Obec Zbraslav a Centrum volného času ZUBR pořádají 8. května vlastivědný výlet na zámek v Lesním Hlubokém – podrobnosti jsou na plakátku v předsíni kostela
 • Poděkování všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k přípravě letošních Velikonoc

Ohlášky na týden 14. 04. 2019 až 21. 04. 2019

Neděle
14. 04.
2019
Květná neděle
10:25 - Křížová cesta za farníky
11:00 - MŠE SVATÁ za Karla Matějku a dvoje rodiče
Čtení:
manželé Vítovi
Pondělí
15. 04.
2019

 

 
Úterý
16. 04.
2019

17:45 - MŠE SVATÁ za Rajmunda a Marii Konečných, syna Vojtěcha a snachu Helenu

 
Středa
17. 04.
2019

07:30 - Bohoslužba slova

 
Čtvrtek
18. 04.
2019
Zelený čtvrtek
16:45 - MŠE SVATÁ za Václava a Ludmilu Barešovy, Annu Starychovou a přízeň

 
Pátek
19. 04.
2019
Velký pátek
10:00 - Křížová cesta v Rosicích Na Trojici
17:45 - Bohoslužba slova

Sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě
Sobota
20. 04.
2019
Bílá sobota
17:45 - MŠE SVATÁ za Františka a Marii Kalábovy a Miladu a Václava Sklenářovy
úklid 5. skupina
Horká
Příhodová
Nedělě
21. 04.
2019
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
11:00 - MŠE SVATÁ za Renatu Svobodovou, rodiče Majerovy a Svobodovy
Čtení:
J. Svobodová
M. Sedmíková

Ostatní ohlášky

 • U misijního kříže je pokladnička, kde je možné přispět na výzdobu Božího hrobu a kostela
 • Po obřadech Zeleného čtvrtku bude tradiční sederová večeře, zapisujte se v předsíni kostela
 • Na Velký pátek bude pobožnost křížové cesty v Rosicích Na Trojici, sraz u kostela v 10 hodin, zveme všechny, především rodiny s dětmi
 • Na Bílou sobotu bude adorace u Božího hrobu, zapisujte se v předsíni kostela
 • Obec Zbraslav a Centrum volného času ZUBR pořádají 8. května vlastivědný výlet na zámek v Lesním Hlubokém – podrobnosti jsou na plakátku v předsíni kostela

Ohlášky na týden 07. 04. 2019 až 14. 04. 2019

Neděle
07. 04.
2019
5. neděle postní
08:00 - MŠE SVATÁ za farníky
17:00 - Pašije - zpívá brněnský ekumenický sbor
Čtení:
B. Beerová
H. Sklenářová
Pondělí
08. 04.
2019
Úterý
09. 04.
2019

17:45 - MŠE SVATÁ za Karla Jocha, rodiče a děti, za Miroslava Smekala a rodiče, za rodiče Smutných a děti


Středa
10. 04.
2019

07:30 - Bohoslužba slova


Čtvrtek
11. 04.
2019

17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova

náboženství v kostele nebude
Pátek
12. 04.
2019

17:45 - Bohoslužba slova - dětská

Špuntband
Sobota
13. 04.
2019

10:00 Ministrantská schůzka
14:30 Velikonoční svatá zpověď
úklid 4. skupina
Vítová
Haklová
Nedělě
14. 04.
2019
Květná neděle
10:25 - Křížová cesta za farníky
11:00 - MŠE SVATÁ za Karla Matějku a dvoje rodiče
Čtení:
manželé Vítovi

Ostatní ohlášky

 • V sobotu 13.4. 2019 proběhne setkání mládeže s Otcem biskupem na Petrově
 • U misijního kříže je pokladnička, kde je možné přispět na výzdobu Božího hrobu a kostela
 • Původně plánované náboženství ve čtvrtek 11.04. se z důvodu koncertu dětí přesouvá na 25.04.

Ohlášky na týden 31. 03. 2019 až 07. 04. 2019

Neděle
31. 03.
2019
4. neděle postní
10:25 - Křížová cesta - senioři
11:00 - MŠE SVATÁ za živou a zemřelou rodinu Michálkovu, Přibylovu, Svobodovu a přízeň
Čtení:
Manželé
Zimmermannovi
Pondělí
01. 04.
2019

 

 
Úterý
02. 04.
2019

17:45 - Bohoslužba slova

 
Středa
03. 04.
2019

07:30 - Bohoslužba slova

Eucharistie nemocným
Čtvrtek
04. 04.
2019

16:45 - MŠE SVATÁ za rodinu Franklovu

16:00 svátost smíření
Pátek
05. 04.
2019

17:45 - Bohoslužba slova - první pátek

setkání manželů na faře
Sobota
06. 04.
2019

Postní duchovní obnova v Rapoticích, mše svatá v 08:30 s biskupem P. Konzbulem. Ukončení ve 12:30
úklid 3. skupina
Matějková
Večeřová
Nedělě
07. 04.
2019
5. neděle postní
08:00 - MŠE SVATÁ za farníky
17:00 - Pašije - zpívá brněnský ekumenický sbor
Čtení:
B. Beerová
H. Sklenářová

Ostatní ohlášky

 • děkujeme všem, kteří se zúčastnili páteční brigády při úklidu fary a okolí
 • sbírka na střechu kostela vynesla 11.849 Kč, zbývá dospořit 75.000, díky všem dárcům
 • kdo by se chtěl zúčastnit 6.4. duchovní obnovy v Rapoticích s biskupem Pavlem Konzbulem a  nemá se jak dostat, zapište se, prosím, v síňce kostela nebo se nahlaste jáhnovi Vladimírovi, odjezd od kostela bude 7:20, parkování v Rapoticích – naproti kapli odbočte vlevo kolem obecního úřadu k sokolovně, je tam velké parkoviště, u kaple jsou pouze dvě místa
 • V neděli 7.4. bude mše svatá v 08:00 !!!!!!
 • V neděli 7.4. 2019 v 17:00 místo křížové cesty zazpívá v našem kostele brněnský ekumenický sbor pašije podle Matouše , můžete pozvat i své přátele a známé, vstupné dobrovolné

Ohlášky na týden 24. 03. 2019 až 31. 03. 2019

Neděle
24. 03.
2018
3. neděle postní
10:25 - Křížová cesta - společenství děvčat
11:00 - MŠE SVATÁ za rodiče Řehořkovy, Marii a Josefa Kubátovy, Stanislavu Filovou, Zdeňka Frecera a Jiřího Kudu
Čtení:
H. Pacholíková
K. Jirgl
Pondělí
25. 03.
2018
Slavnost Zvěstování Páně
16:45 - MŠE SVATÁ na úmysl dárce


Úterý
26. 03.
2018

17:45 - MŠE SVATÁ za Marii a Františka Pazourkovy a za živou a zemřelou rodinu


Středa
27. 03.
2018

07:30 - Bohoslužba slova


Čtvrtek
28. 03.
2018

17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova


Pátek
29. 03.
2018

17:45 - Bohoslužba slova a po ní adorace v rámci akce "24 hodin pro Pána"

16:00 údržba okolí fary
Sobota
30. 03.
2018

Změna času ze soboty na neděli
úklid 2. skupina
H. Pacholíková
Pospíšilová
Nedělě
31. 03.
2018
4. neděle postní
10:25 - Křížová cesta - senioři
11:00 - MŠE SVATÁ za živou a zemřelou rodinu Michálkovu, Přibylovu, Svobodovu a přízeň
Čtení:
Manželé
Zimmermannovi

Ostatní ohlášky

 • Z pátka na sobotu proběhne již tradiční akce „24 hodin pro Pána“. V předsíni kostela je arch s rozpisem adorace
 • Prosíme seniory, kteří by mohli příští neděli vést pobožnost křížové cesty, aby přišli do kostela v neděli v 10 hod.
 • Kdo by se chtěl zúčastnit 6.4. duchovní obnovy v Rapoticích s biskupem Pavlem Konzbulem a  nemá se jak dostat, zapište se prosím v síňce kostela nebo se nahlaste jáhnovi Vladimírovi. 
 • V neděli 7.4. bude mše svatá v 08:00 !!!!!!
 • V neděli 7.4. 2019 v 17:00 zazpívá v našem kostele brněnský ekumenický smíšený sbor pašije

Ohlášky na týden 17. 03. 2019 až 24. 03. 2019

Neděle
17. 03.
2018
2. neděle postní
10:25 - Křížová cesta - děti z náboženství
11:00 - MŠE SVATÁ za Jaromíra Smutného, rodiče Smutných a Pokorných
Čtení:
M. Horáková
P. Frankl
Pondělí
18. 03.
2018
Úterý
19. 03.
2018
Slavnost sv. Josefa
16:45 - MŠE SVATÁ za rodinu Šťěpánovu a Smutných ze Stanovišť


Středa
20. 03.
2018

07:30 - Bohoslužba slova


Čtvrtek
21. 03.
2018

17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova


Pátek
22. 03.
2018

17:45 - Bohoslužba slova - dětská

Špuntband
Sobota
23. 03.
2018

14:30 - Manželské setkání na faře


Nedělě
24. 03.
2018
3. neděle postní
10:25 - Křížová cesta - společenství děvčat
11:00 - MŠE SVATÁ za rodiče Řehořkovy, Marii a Josefa Kubátovy, Stanislavu Filovou, Zdeňka Frecera a Jiřího Kudu
Čtení:
H. Pacholíková
K. Jirgl

Ostatní ohlášky

 • V naší farnosti se v rámci postní doby uskuteční v sobotu 23.3.2019 od 14:30 manželské setkání s přednáškou jáhna Jana Špilara
 • Postní duchovní obnova také proběhne v sobotu 6.4.2019 v Rapoticích pod vedením biskupa Pavla Konzbula
 • V neděli 7.4. 2019 v 17:00 zazpívá v našem kostele brněnský smíšený sbor pašije
 • V neděli 7.4. bude mše svatá v 08:00 !!!!!!

Ohlášky na týden 10. 03. 2019 až 17. 03. 2019

Neděle
10. 03.
2018
1. neděle postní
10:25 - Křížová cesta
11:00 - MŠE SVATÁ za Karla Smutného, dvoje rodiče a za živou rodinu
Čtení:
H. Příhodová
A. Nekudová
Pondělí
11. 03.
2018
Úterý
12. 03.
2018

17:45 - MŠE SVATÁ za rodinu Palasovu a Jelínkovu, za Karla a Petru Soukopovu


Středa
13. 03.
2018

07:30 - Bohoslužba slova


Čtvrtek
14. 03.
2018

17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova

17:45 náboženství starších dětí
Pátek
15. 03.
2018

17:45 - Bohoslužba slova

Setkání děvčat na faře
Sobota
16. 03.
2018

09:30 - ministranská schůzka
14:00 - křest Anny Evy Minovské ze Zbraslavi
Úklid 9. skupina:
A. Nekudová
J. Franklová
Nedělě
17. 03.
2018
2. neděle postní
10:25 - Křížová cesta - děti z náboženství
11:00 - MŠE SVATÁ za Jaromíra Smutného, rodiče Smutných a Pokorných
Čtení:
M. Horáková
P. Frankl

Ostatní ohlášky

 • V naší farnosti se v rámci postní doby uskuteční v sobotu 23.3.2019 od 14:30 manželské setkání s přednáškou jáhna Jana Špilara
 • Postní duchovní obnova také proběhne v sobotu 6.4.2019 v Rapoticích pod vedením biskupa Pavla Konzbula
 • V neděli 7.4. 2019 v 17:00 zazpívá v našem kostele brněnský smíšený sbor pašije

Ohlášky na týden 03. 03. 2019 až 10. 03. 2019

Neděle
03. 03.
2018
8. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za farníky
Čtení:
V. Chupíková
J. Franklová
Pondělí
04. 03.
2018

 

 
Úterý
05. 03.
2018

17:45 - MŠE SVATÁ za živou i zemřelou rodinu Frecerovu

 
Středa
06. 03.
2018
Popeleční středa - přísný půst
18:30 - MŠE SVATÁ za Karla Forala, děti a rodiče

Dopoledne eucharistie a popelec nemocným
Čtvrtek
07. 03.
2018

17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova

17:00 svátost smíření
Pátek
08. 03.
2018

17:45 - Bohoslužba slova - dětská

Špuntband
Sobota
09. 03.
2018

 
Úklid 8. skupina:
M. Maštalířová
M. Pacholíková
Nedělě
10. 03.
2018
1. neděle postní
10:25 - Křížová cesta
11:00 - MŠE SVATÁ za Karla Smutného, dvoje rodiče a za živou rodinu
Čtení:
H. Příhodová
A. Nekudová

Ostatní ohlášky

 • Společná postní duchovní obnova proběhne v Rosicích 9.3.2019, (mše sv. v 8:00 ve farním kostela, v 9:30 program v zámeckém kulturním centru)
 • V naší farnosti se v rámci postní doby uskuteční v sobotu 23.3.2019 od 14:30 manželské setkání s přednáškou jáhna Mgr. Jana Špilara
 • Postní duchovní obnova také proběhne v sobotu 6.4.2019 v Rapoticích pod vedením biskupa Pavla Konzbula

Ohlášky na týden 24. 02. 2019 až 03. 03. 2019

Neděle
24. 02.
2018
7. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Nekvapilovu, Řehořkovu a přízeň
Čtení:
manželé Vítovi
Pondělí
25. 02.
2018
Úterý
26. 02.
2018

17:45 - Bohoslužba slova


Středa
27. 02.
2018

07:30 - Bohoslužba slova


Čtvrtek
28. 02.
2018

17:45 - MŠE SVATÁ za Annu Starychovu, rodiče Barešovy a P. Josefa Maršálka

17:00 svátost smíření
Pátek
01. 03.
2018

17:45 - Bohoslužba slova

Setkání manželů na faře
Sobota
02. 03.
2018

07:30 - Bohoslužba slova
Úklid 7. skupina:
Burianová
Marková
Nedělě
03. 03.
2018
8. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za farníky
Čtení:
V. Chupíková
J. Franklová

Ostatní ohlášky

 • Společná postní duchovní obnova proběhne v Rosicích 9.3.2019.
 • V naší farnosti se v rámci postní doby uskuteční v sobotu 23.3.2019 od 14:30 manželské setkání s přednáškou jáhna Mgr. Jana Špilara
 • Postní duchovní obnova také proběhne v sobotu 6.4.2019 v Rapoticích pod vedením biskupa Pavla Konzbula

Ohlášky na týden 17. 02. 2019 až 24. 02. 2019

Neděle
17. 02.
2018
6. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Jarmilu a Josefa Smutných a živou a zemřelou rodinu
Čtení:
J. Brychtová
L. Barešová
Pondělí
18. 02.
2018
Úterý
19. 02.
2018

17:45 - MŠE SVATÁ za P. Ludvíka Tichého a rodinu Strašákovu


Středa
20. 02.
2018

07:30 - Bohoslužba slova


Čtvrtek
21. 02.
2018

17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova

Od 17:45 náboženství starších dětí v kostele
Pátek
22. 02.
2018
Svátek Stolce sv. apoštola Petra
17:45 - Bohoslužba slova

Po bohoslužbě Špuntband
Sobota
23. 02.
2018


Úklid 6. skupina:
Šumberová
Krejčová
Nedělě
24. 02.
2018
7. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Nekvapilovu, Řehořkovu a přízeň
Čtení:
manželé Vítovi

Ostatní ohlášky

 • Příští neděli bude sbírka na střechu kostela
 • Společná postní duchovní obnova proběhne v Rosicích. V naší farnosti se v rámci postní doby uskuteční v sobotu 23.3.2019 od 14: 30 manželské setkání s přednáškou jáhna Mgr. Jana Špilara

Ohlášky na týden 10. 02. 2019 až 17. 02. 2019

Neděle
10. 02.
2018
5. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Jana a Ludmilu Kalábovy a rodiče
Čtení:
B. Beerová
H. Sklenářová
Pondělí
11. 02.
2018
Panna Maria Lurdská (Světový den nemocných)Úterý
12. 02.
2018

17:45 - MŠE SVATÁ za rodinu Dvořáčkovu, Bádrovu, Františka Pokorného a Štěpánku Matouškovou


Středa
13. 02.
2018

07:30 - Bohoslužba slova


Čtvrtek
14. 02.
2018

17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova

Od 17:45 náboženství starších dětí v kostele
Pátek
15. 02.
2018

17:45 - Bohoslužba slova

Po bohoslužbě setkání děvčat na faře
Sobota
16. 02.
2018


Úklid 5. skupina:
H. Horáková
H. Příhodová
Nedělě
17. 02.
2018
6. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Jarmilu a Josefa Smutných a živou a zemřelou rodinu
Čtení:
J. Brychtová
L. Barešová

Ostatní ohlášky

 • Příští neděli bude sbírka pro účely Svatého Otce tzv. Petrův haléř

Ohlášky na týden 03. 02. 2019 až 10. 02. 2019

Neděle
03. 02.
2018
3. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za farníky
Čtení:
M. Sedmíková
J. Svobodová
Pondělí
04. 02.
2018

 

 
Úterý
05. 02.
2018
Památka sv. Agáty
17:45 - MŠE SVATÁ za Jaroslava Staňka, Josefa Staňka, manželku a rodiče a za Milana Pěnčíka

 
Středa
06. 02.
2018
Památka sv. Pavla Miki a druhů
07:30 - Bohoslužba slova

dopoledne Eucharistie nemocným
Čtvrtek
07. 02.
2018

17:15 - Adorace
14:45 - Bohoslužba slova

 
Pátek
08. 02.
2018

17:45 - Bohoslužba slova - dětská

Špuntband na faře
Sobota
09. 02.
2018
Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice
09:30 - Ministrantská schůzka v kostele
Úklid 4. skupina:
A. Vítová
L. Haklová
Nedělě
10. 02.
2018
4. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Jana a Ludmilu Kalábovy a rodiče
Čtení:
B. Beerová
H. Sklenářová

Ostatní ohlášky

 • Máme prosbu zvlášť na zbraslavské muže, zda by mohli pomoci s odhrnováním sněhu u kostela, přihlašte se prosím v sakristii

Ohlášky na týden 27. 01. 2019 až 03. 02. 2019

Neděle
27. 01.
2018
3. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Plockovu ze Zálesné Zhože
16:00 - Koncert pěveckého sboru Mladost z Brna v kostele
Čtení:
Zimmermannovi
Pondělí
28. 01.
2018
Památka sv. Tomáše AkvinskéhoÚterý
29. 01.
2018

17:45 - MŠE SVATÁ za Jaromíra Šumberu, sourozence a dvoje rodiče


Středa
30. 01.
2018

07:30 - Bohoslužba slova


Čtvrtek
31. 01.
2018
Památka sv. Jana Bosca
17:45 - MŠE SVATÁ za rodiče Šanderovy, sourozence a syna, dceru, snachu a vnučku
Od 17:00 svátost smíření

Pátek
01. 02.
2018

17:45 - Bohoslužba slova

Setkání manželů na faře
Sobota
02. 02.
2018
Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice
08:00 - MŠE SVATÁ na úmysl dárce
úklid 3. skupina L. Matějková, L. Večeřová

Nedělě
03. 02.
2018
4. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za farníky
Čtení:
M. Sedmíková
J. Svobodová

Ostatní ohlášky

 • Máme prosbu zvlášť na zbraslavské muže, zda by mohli pomoci s odhrnováním sněhu u kostela, přihlašte se prosím v sakristii
 • Sbírka na střechu kostela z minulé neděle vynesla 10.110 Kč.

Ohlášky na týden 20. 01. 2019 až 27. 01. 2019

Neděle
20. 01.
2018
2. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Staňkovu ze Zálesné Zhože
Čtení:
H. Pacholíková
K. Jirgl
Pondělí
21. 01.
2018
Památka sv. Anežky ŘímskéÚterý
22. 01.
2018

17:45 - MŠE SVATÁ za poděkování Pánu Bohu za živou přírodu a podmínky pro život lidí


Středa
23. 01.
2018

07:00 - Bohoslužba slova


Čtvrtek
24. 01.
2018
Památka sv. Františka Saleského
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
Od 17:45 náboženství starších dětí v kostele

Pátek
25. 01.
2018
Svátek obrácení svatého Pavla
17:45 - Bohoslužba slova - dětská

Špuntband na faře
Sobota
26. 01.
2018


úklid 2. skupina Pacholíková H., Pospíšilová

Nedělě
27. 01.
2018
3. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Plockovu ze Zálesné Zhože
16:00 - Koncert pěveckého sboru Mladost z Brna v kostele
Čtení:
Zimmermannovi

Ostatní ohlášky

 • Od 18.1. do 25.1. je týden modliteb za jednotu křesťanů
 • Ve čtvrtek 24.1. bude v Silůvkách v evangelickém kostele v 17:00 ekumenická bohoslužba
 • Kdo by mohl pomoci s květinovou výzdobou v kostele , ať se přihlásí v sakristii. Potřebovali bychom několik žen nebo děvčat, aby se mohly střídat 1 x za měsíc.
 • Dále bychom měli prosbu zvlášť na zbraslavské muže, zda by mohli pomoci s odhrnováním sněhu u kostela.

Ohlášky na týden 13. 01. 2019 až 20. 01. 2019

Neděle
13. 01.
2018
Svátek Křtu Páně - končí doba vánoční
11:00 - MŠE SVATÁ za Rudolfa Kollára a dceru Moniku Mĺkvá
Čtení:
M. Horáková
P. Frankl
Pondělí
14. 01.
2018
Úterý
15. 01.
2018

17:45 - MŠE SVATÁ za Blaženu a Františka Koukalovy, dvoje rodiče a sourozence


Středa
16. 01.
2018

07:30 - Modlitba růžence


Čtvrtek
17. 01.
2018
Památka sv. Antonína Velikého
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova


Pátek
18. 01.
2018
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
17:45 - Bohoslužba slova - dětská

Špuntband na faře
Sobota
19. 01.
2018


úklid 1. skoupina Sklenářová, Brychtová

Nedělě
20. 01.
2018
2. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Staňkovu ze Zálesné Zhože
Čtení:
H. Pacholíková
K. Jirgl

Ostatní ohlášky

 • Dnes 13.1. bude v rosickém kině Panorama ve 14:30 promítán pro tříkrálové koledníky film s názvem Mary Popins
 • Od 18.1. do 25.1. je týden modliteb za jednotu křesťanů
 • V neděli 20.1. bude sbírka na střechu kostela

Ohlášky na týden 23. 12. 2018 až 30. 12. 2018

POZOR! Pro ohlášky na týden 16. 12. - 23. 12. posuň dolů!
 
Neděle
23. 12.
2018
4. neděle adventní
11:00 - MŠE SVATÁ za Františku a Bohumila Marečkovy, vnuka a sourozence a za živou a zemřelou rodinu
- po mši svaté křest Anežky Hamříkové ze Svatoslavi
Čtení:
B. Beerová
H. Sklenářová
Pondělí
24. 12.
2018

11:00 - Dětská Bohoslužba
22:00 - PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
Čtení:
H. Příhodová
A. Nekudová
Úterý
25. 12.
2018
Slavnost Narození Páně
11:00 - MŠE SVATÁ za rodiče Stromeckých, děti a přízeň
Čtení:
M. Sedmíková
J. Svobodová
Středa
26. 12.
2018
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
11:00 - MŠE SVATÁ za Boženu a Antonína Matějkovy
Čtení:
L. Barešová
J. Brychtová
Čtvrtek
27. 12.
2018
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
17:00 - Vánoční koncert v kostele

 
Pátek
28. 12.
2018
Svátek svatých mláďátek
17:45 - Bohoslužba slova

 
Sobota
29. 12.
2018

 

 
Nedělě
30. 12.
2018
Svátek svaté rodiny
11:00 - MŠE SVATÁ za rodiny ve farnosti
Čtení:
K. Krejčová
Z. Strašák

 

Ohlášky na týden 16. 12. 2018 až 23. 12. 2018

POZOR! Pro ohlášky na týden 9. 12. - 16. 12. posuň dolů!
 
Neděle
16. 12.
2018
3. neděle adventní
11:00 - MŠE SVATÁ za rodiče Vítovi, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu
- po mši svaté křest Anežky Hamříkové ze Svatoslavi
Čtení:
Vítovi
14:30 - Vánoční svátost smíření (3 kněží)
Pondělí
17. 12.
2018

06:45 - Roráty

 
Úterý
18. 12.
2018

17:45 - MŠE SVATÁ za Bohumila Žáka, sourozence, dvoje rodiče a přízeň

 
Středa
19. 12.
2018

06:45 - Roráty

 
Čtvrtek
20. 12.
2018

17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova

 
Pátek
21. 12.
2018

17:45 - Bohoslužba slova

 
Sobota
22. 12.
2018

06:45 - Roráty

 
Nedělě
23. 12.
2018
4. neděle adventní
11:00 - MŠE SVATÁ za Františku a Bohumila Marečkovy, vnuka a sourozence a za živou a zemřelou rodinu
- po mši svaté křest Anežky Hamříkové ze Svatoslavi
Čtení:
B. Beerová
H. Sklenářová

Ostatní ohlášky

 • V sakristii je možné si zapisovat úmysly mší svatých na příští rok

Ohlášky na týden 09. 12. 2018 až 16. 12. 2018

Neděle
09. 12.
2018
2. neděle adventní
11:00 - MŠE SVATÁ za Josefa a Růženu Tesařovy, dvoje rodiče a zemřelé děti
Čtení:
M. Sedmíková
J. Svobodová
Pondělí
10. 12.
2018

06:45 - Roráty

 
Úterý
11. 12.
2018

17:45 - MŠE SVATÁ za zemřelé členy KDU-ČSL ve Zbraslavi

 
Středa
12. 12.
2018

06:45 - Roráty

 
Čtvrtek
13. 12.
2018
Památka sv. Lucie, panny a mučednice
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova - kázání zaměřené na téma z náboženství

Po bohoslužbě náboženství starších žáků v kostele
Pátek
14. 12.
2018
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele
17:45 - Bohoslužba slova - Dětská

Špuntband u Strašáků
Sobota
15. 12.
2018

06:45 - Roráty

 
Nedělě
16. 12.
2018
3. neděle adventní
11:00 - MŠE SVATÁ za rodiče Vítovi, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu
- po mši svaté křest Anežky Hamříkové ze Svatoslavi
Čtení:
Vítovi
14:30 - Vánoční svátost smíření (3 kněží)

Ostatní ohlášky

 • V sakristii je možné si zapisovat úmysly mší svatých na příští rok

Ohlášky na týden 02. 12. 2018 až 09. 12. 2018

Neděle
02. 12.
2018
1. neděle adventní
11:00 - MŠE SVATÁ za Marii a Františka Kolkovy a syna
16:00 - Svatý Mikuláš bude nadělovat dětem v kostele
Čtení:
Zimmermannovi
Pondělí
03. 12.
2018
Památka sv. Františka Xaverského, kněze
06:30 - Roráty

 
Úterý
04. 12.
2018

17:45 - MŠE SVATÁ za Karla Večeřu a sestru Ivanku

 
Středa
05. 12.
2018
08:00 - MŠE SVATÁ
09:00 - Výstav Nejsvětější Svátosti oltářní
17:15 - Závěrečná adorace
Dopoledne Eucharistie nemocným
Čtvrtek
06. 12.
2018
Sv. Mikuláše, biskupa
17:45 - Bohoslužba slova

 
Pátek
07. 12.
2018
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
17:45 - Bohoslužba slova - První pátek

 
Sobota
08. 12.
2018
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
08:00 - MŠE SVATÁ za Marii a Vladimíra Trnkovy a živou a zemřelou rodinu
po mši svaté ministrantská schůzka
Nedělě
09. 12.
2018
2. neděle adventní
11:00 - MŠE SVATÁ za Josefa a Růženu Tesařovy, dvoje rodiče a zemřelé děti
Čtení:
M. Sedmíková
J. Svobodová

Ostatní ohlášky

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou
 • V sakristii je možné si zapisovat úmysly mší svatých na příští rok

Ohlášky na týden 25. 11. 2018 až 02. 12. 2018

Neděle
25. 11.
2018
Slavnost Ježíše Krista Krále
11:00 - MŠE SVATÁ za farníky
Čtení:
M. Horáková
V. Chupíková
Pondělí
26. 11.
2018
Úterý
27. 11.
2018

17:45 - MŠE SVATÁ za živou a zemřelou rodinu Franklovu, Smutných a Němcovu


Středa
28. 11.
2018

07:30 - Bohoslužba slova


Čtvrtek
29. 11.
2018

17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova

od 17:45 náboženství větších dětí
Pátek
30. 11.
2018
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
17:45 - Bohoslužba slova - Dětská

Setkání manželů na faře
Sobota
01. 12.
2018

08:30 - Adventní duchovní obnova na faře vedená Mons. Jiřím Mikuláškem


Nedělě
02. 12.
2018
1. neděle adventní
11:00 - MŠE SVATÁ za Marii a Františka Kolkovy a syna
16:00 - Svatý Mikuláš bude nadělovat dětem v kostele
Čtení:
Zimmermannovi

Ostatní ohlášky

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • V sakristii je možné si zapisovat úmysly mší svatých na příští rok
 • Adventní duchovní obnova v naší farnosti bude v sobotu 1.12.2018, už tradičně ji povede Mons. Jiří Mikulášek, můžete se zapisovat v předsíni kostela
 • V sobotu 1.12.2018 bude setkání mládeže rosického děkanátu (ve věku od 12 do 30 roků). Setkání začne v 15 hod. v sále obecního domu ve Střelicích. Předpokládaný konec ve 21 hod. Bližší informace a přihlášky u Luďka Strašáka.
 • Sbírka na střechu kostela minulou neděli vynesla 11.000 Kč
 • Na konto nemocného kameramana televize Noe pana Plíška bylo odesláno 1.500 Kč

Ohlášky na týden 18. 11. 2018 až 25. 11. 2018

Neděle
18. 11.
2018
33. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodiče Horákovy a syna Františka
- Při mši svaté bude udělována svátost nemocných
Čtení:
M. Horáková
V. Chupíková
Pondělí
19. 11.
2018
Úterý
20. 11.
2018

17:45 - MŠE SVATÁ za Františka Horkého, rodiče Majerovy a za živou a zemřelou rodinu


Středa
21. 11.
2018
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
07:30 - Motlidba růžence


Čtvrtek
22. 11.
2018
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova


Pátek
23. 11.
2018

17:45 - Bohoslužba slova - Dětská

Špuntband na faře
Sobota
24. 11.
2018
Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníkůNedělě
25. 11.
2018
Slavnost Ježíše Krista Krále
11:00 - MŠE SVATÁ za farníky
Čtení:
H. Pacholíková
K. Jirgl

Ostatní ohlášky

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • V sakristii je možné si zapisovat úmysly mší svatých na příští rok
 • Adventní duchovní obnova v naší farnosti bude v sobotu 1.12.2018, už tradičně ji povede Mons. Jiří Mikulášek, můžete se zapisovat v předsíni kostela
 • V sobotu 1.12.2018 bude setkání mládeže rosického děkanátu (ve věku od 12 do 30 roků). Setkání začne v 15 hod. v sále obecního domu ve Střelicích. Předpokládaný konec ve 21 hod. Bližší informace u Luďka Strašáka.

Ohlášky na týden 11. 11. 2018 až 18. 11. 2018

Neděle
11. 11.
2018
32. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Aleše Nováčka, rodiče a živou a zemřelou rodinu
Čtení:
K. Krejčová
Z. Strašák
Pondělí
12. 11.
2018
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
 

 
Úterý
13. 11.
2018
Památka sv. Anežky České, panny

17:45 - MŠE SVATÁ za Antonína Blechu, Marii Uhlířovou a přízeň

 
Středa
14. 11.
2018

07:30 - Bohoslužba slova

 
Čtvrtek
15. 11.
2018

17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova

 
Pátek
16. 11.
2018
Svátek posvěcení lateránské baziliky
17:45 - Bohoslužba slova

Po bohoslžbě setkání holek na faře
Sobota
17. 11.
2018
Památka sv. Alžběta Uherské, řeholnice
 

 
Nedělě
18. 11.
2018
32. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodiče Horákovy a syna Františka
- Při mši svaté bude udělována svátost nemocných
Čtení:
M. Horáková
V. Chupíková

Ostatní ohlášky

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • V sakristii je možné si zapisovat úmysly mší svatých na příští rok
 • Příští neděle bude sbírka na střechu kostela
 • Minulý týden jsme obdrželi dar na střechu 1.000 Kč ze Stanovišť
 • V předsíni kostela jsou nové časopisy Milujte se a Průvodce adventem
 • Adventní duchovní obnova v naší farnosti bude v sobotu 1.12.2018, už tradičně ji povede Mons. Jiří Mikulíšek, můžete se zapisovat v předsíni kostela

Ohlášky na týden 04. 11. 2018 až 11. 11. 2018

Neděle
04. 11.
2018
31. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Karla Jocha, rodiče a děti, za Miroslava Smekala, rodiče a rodiče Smutných a děti
Čtení:
M. Horáková
K. Brym
Pondělí
05. 11.
2018

07:30 - Bohoslužba slova

 
Úterý
06. 11.
2018


16:45 - MŠE SVATÁ za rodinu Brychtovu, Zezulovu, Sedmíkovu a Koukalovu

 
Středa
07. 11.
2018

07:30 - Bohoslužba slova

 
Čtvrtek
08. 11.
2018

17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova

 
Pátek
09. 11.
2018
Svátek posvěcení lateránské baziliky
17:45 - Bohoslužba slova - dětská

Špuntband na faře
Sobota
10. 11.
2018
Památka svatého Lva Velikého, papeže a učitele církve
09:30 - Ministranská schůzka

 
Nedělě
11. 11.
2018
32. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Aleše Nováčka, rodiče a živou a zemřelou rodinu
Čtení:
K. Krejčová
Z. Strašák

Ostatní ohlášky

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • V sakristii je možné si zapisovat úmysly mší svatých na příští rok

Ohlášky na týden 28. 10. 2018 až 04. 11. 2018

Neděle
28. 10.
2018
Slavnost výročí posvěcení kostela
11:00 - MŠE SVATÁ za Marii a Antonína Přibylovy, syna a přízeň
Čtení:
Přibylovi
Pondělí
29. 10.
2018
Památka bl.Marie Restituty KafkovéÚterý
30. 10.
2018

17:45 - MŠE SVATÁ za rodinu Sigmundovu a manžele Stromeckých
#ODKAZ!


Středa
31. 10.
2018

07:30 - modlitba růžence


Čtvrtek
01. 11.
2018
Slavnost všech svatých
16:15 - Svátost smíření
16:45 - MŠE SVATÁ za Filoménu a Jana Sedmíkovy, dvoje rodiče a sourozence


Pátek
02. 11.
2018
Vzpomínka na všechny zemřelé
16:45 - MŠE SVATÁ za zemřelé farníky
17:20 - Průvod na hřbitov

16:15 - Svátost smíření
18:00 - Setkání manželů - fara
Sobota
03. 11.
2018

07:30 - Bohoslužba slova
14:00 - Křest Michaela Kašpárka


Nedělě
04. 11.
2018
31. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Karla Jocha, rodiče a děti, za Miroslava Smekala, rodiče a rodiče Smutných a děti
Čtení:
M. Horáková
K. Brym

Ostatní ohlášky

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, v sobotu po pohoslužbě
 • Prosíme, kdo by mohl připravit letošní adventní věnec, ať se přihlásí u Lídy Barešové nejpozději do pátku 2. 11. 2018
 • Sbírka misijní neděle vynesla 19.305 Kč, z toho děti vybraly 8.851 Kč

Ohlášky na týden 21. 10. 2018 až 28. 10. 2018

Neděle
21. 10.
2018
29. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Marii a Františka Kalábovy, Vladimíra Kokošku a živou rodinu
Čtení:
B. Beerová
H. Sklenářová
Pondělí
22. 10.
2018
Památka sv. Jana Pavla II.Úterý
23. 10.
2018

13:00 - MŠE SVATÁ


Středa
24. 10.
2018

07:30 - Bohoslužba slova


Čtvrtek
25. 10.
2018

17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova


Pátek
26. 10.
2018

17:45 - Bohoslužba slova - Dětská

Turnaj v pexesu na faře
Sobota
27. 10.
2018

14:00 - MŠE SVATÁ na poděkování za 100 republiky


Nedělě
28. 10.
2018
Slavnost výročí posvěcení kostela
11:00 - MŠE SVATÁ za Marii a Antonína Přibylovy, syna a přízeň
Čtení:
Přibylovi

Ostatní ohlášky

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po pohoslužbě

Ohlášky na týden 14. 10. 2018 až 21. 10. 2018

Neděle
14. 10.
2018
28. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodiče Jirglovy, dvoje rodiče a živou rodinu
Čtení:
Vítovi
Jirglovi
Pondělí
15. 10.
2018
Památka sv. Terezie od Ježíše, apnny a učitelky církve
 

 
Úterý
16. 10.
2018

17:45 - MŠE SVATÁ za živou a zemřelou rodinu Fecerovu

 
Středa
17. 10.
2018
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
07:30 - Růženec

 
Čtvrtek
18. 10.
2018
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova

17:45 - Náboženství v kostele
Pátek
19. 10.
2018

17:45 - Bohoslužba slova

 
Sobota
20. 10.
2018

09:30 - Pohřeb pana Karla Coufala
10:30 - Křest Rosalie Anny Krutišové ze Stanovišť

 
Nedělě
21. 10.
2018
29. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Marii a Františka Kalábovy, Vladimíra Kokošku a živou rodinu
Čtení:
B. Beerová
H. Sklenářová

Ostatní ohlášky

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu místo pohoslužbě
 • Vzhledem k tomu, že je příští neděli sbírka na misie, sbírka na střechu kostela v tomto měsíci nebude
 • Aktivity misijní neděle budou koordinovat H. Příhodová a M. Maštalířová

Ohlášky na týden 07. 10. 2018 - 14. 10. 2018

7. 10.
Neděle
27. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ poutní v Újezdě za obyvatele obce a poutníky
11:00 - Bohoslužba slova ve Zbraslavi
Čtení:
Farníci z Újezda
8. 10.
Pondělí
 
 
 
9. 10.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Marii Veselou, Zdeňku Kocourkovou, rodinu Pavlincovu a přízeň
 
10. 10.
Středa
 
07:30 - Bohoslužba slova
 
11. 10.
Čtvrtek
 
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
12. 10.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova - Dětská
Špuntband na faře
13. 10.
Sobota
 
09:30 - Setkání ministrantů v kostele
 
14. 10.
Neděle
28. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodiče Jirglovy, dvoje rodiče a živou rodinu
Čtení:
Vítovi
Jirglovi

Ostatní ohlášky

 
 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě

Ohlášky na týden 30. 09. 2018 - 07. 10. 2018

30. 9.
Neděle
26. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Ludmilu a Václava Matouškovy, dvoje rodiče a sourozence
Čtení:
J. Brychtová
J. Sedmík
1. 10.
Pondělí
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
 
 
2. 10.
Úterý
Památka svatých andělů strážných
17:45 - MŠE SVATÁ za Marii a Františka Pazourkovy a živou a zemřelou rodinu
19:00 setkání pastorační rady na faře
3. 10.
Středa
 
07:30 - Bohoslužba slova
Dopoledne eucharistie nemocným
4. 10.
Čtvrtek
Památka sv. Františka z Assisi
17:45 - MŠE SVATÁ za Jaroslava Matějku a přízeň
Od 17:00 Svátost smíření
5. 10.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova - První pátek
18:30 - Přednáška R. Mezuláníka na faře na téma: Soužití s médii v 21. století
18:30 setkání manželů na faře otevřené pro všechny
6. 10.
Sobota
Sobotní památka Panny Marie
07:30 - Bohoslužba slova
 
7. 10.
Neděle
27. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ poutní v Újezdě za obyvatele obce a poutníky
11:00 - Bohoslužba slova ve Zbraslavi
Čtení:
Farníci z Újezda

Ostatní ohlášky:

 
 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu a v sobotu po bohoslužbě
 • Sbírka na střechu kostela konaná dne 16.9. vynesla 9.147 Kč, dále jsme obdrželi dary: 500, 2000, a 20.000. Zbývá dospořit 179.000 Kč.

Životopisy svatých tohoto týdne:

 

Ohlášky na týden 23. 09. 2018 - 30. 09. 2018

23. 9.
Neděle
25. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Pirochtovu, Chupíkovu a Kuchaříkovu
(farní pouť na Vranov a do Křtin)
Čtení:
V. Chupíková
J. Brychtová
24. 9.
Pondělí
 
 
 
25. 9.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za rodinu Vaverkovu a dvoje rodiče
 
26. 9.
Středa
 
07:30 - Bohoslužba slova
 
27. 9.
Čtvrtek
Památka sv. Vincence z Pauly, kněze
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
28. 9.
Pátek
Slavnost sv. Václava mučedníka
8:00 - MŠE SVATÁ za Jaromíra Smutného a celou živou a zemřelou rodinu
 
29. 9.
Sobota
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
 
 
30. 9.
Neděle
26. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Ludmilu a Václava Matouškovy, dvoje rodiče a sourozence
Čtení:
J. Brychtová
J. Sedmík

Ostatní ohlášky:

 
 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Od 3.10. začnou v Rosicích kurzy Alfa – plakátek máte v předsíni kostela

Životopisy svatých tohoto týdne:

 

Ohlášky na týden 16. 09. 2018 - 23. 09. 2018

16. 9.
Neděle
24. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Jaromíra Šumberu, sourozence a rodiče, rodiče Čermákovy, 3 syny a 2 snachy a na poděkování za 80 let života
Čtení:
rodina Krejčova
17. 9.
Pondělí
 
 
 
18. 9.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Josefa a Annu Smutných a živou a zemřelou rodinu
 
19. 9.
Středa
 
07:30 - Bohoslužba slova
 
20. 9.
Čtvrtek
Památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, korejských mučedníků
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
18:15 - náboženství pro 6. a 7. třídu v kostele
21. 9.
Pátek
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
17:45 - Bohoslužba slova
Po bohoslužbě setkání holek na faře
22. 9.
Sobota
 
 
 
23. 9.
Neděle
25. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Pirochtovu, Chupíkovu a Kuchaříkovu
(farní pouť na Vranov a do Křtin)
Čtení:
V. Chupíková
J. Brychtová

Ostatní ohlášky:

 
 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Od 3.10. začnou v Rosicích kurzy Alfa – plakátek máte v předsíni kostela
 • V neděli 23. 9. 2018 bude pouť do Křtin a na Vranov, můžete se zapisovat v předsíni kostela
 • Příští neděli sbírka na diecezi

Životopisy svatých tohoto týdne:

 

Ohlášky na týden 09. 09. 2018 - 16. 09. 2018

9. 9.
Neděle
23. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Jaroslava Staňka, Josefa Staňka, rodiče a Milana Pěnčíka
Čtení:
H. Příhodová
A. Nekudová
10. 9.
Pondělí
 
 
 
11. 9.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za rodiče Jochovy, syna Hynka, přízeň a duše v očistvi
 
12. 9.
Středa
Jména Panny
07:30 - Bohoslužba slova
 
13. 9.
Čtvrtek
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
14. 9.
Pátek
Svátek Povýšení svatého kříže
17:45 - Bohoslužba slova - dětská
- Špuntband na faře
15. 9.
Sobota
Památka Panny Marie Bolestné
07:30 - Bohoslužba slova
 
16. 9.
Neděle
24. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Jaromíra Šumberu, sourozence a rodiče, rodiče Čermákovy, 3 syny a 2 snachy a na poděkování za 80 let života
Čtení:
rodina Krejčova

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu a v sobotu po bohoslužbě
 • Od 3.10. začnou v Rosicích kurzy Alfa – plakátek máte v předsíni kostela
 • Zítra 10.9. – setkání seniorů ve vinárně KD, začátek v 9 hod, cvičení paměti a cvičení na židlích, v 10 hod přednáška na téma Péče o pleť, s sebou přezůvky, vhodné oblečení a 50 Kč
 • Příští neděli sbírka na střechu kostela
 • V neděli 23. 9. 2018 bude pouť do Křtin a na Vranov, můžete se zapisovat v předsíni kostela

Životopisy svatých tohoto týdne:

 

Ohlášky na týden 02. 09. 2018 - 09. 09. 2018

2. 9.
Neděle
22. neděle v mezidobí
Poutní slavnost ke cti sv. Jiljí
09:15 - MŠE SVATÁ za farníky a poutníky
14:30 - Te Deum a svátostné požehnání
Čtení:
J. Přibylová
Vl. Chupíková
3. 9.
Pondělí
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
 
 
4. 9.
Úterý
 
17:45 - Bohoslužba slova
 
5. 9.
Středa
 
07:30 - Bohoslužba slova
Dopoledne eucharistie nemocným
6. 9.
Čtvrtek
 
17:00 - Svátost smíření
17:45 - MŠE SVATÁ na úmysl dárce
 
7. 9.
Pátek
První pátek v měsíci
17:45 - Bohoslužba slova
- setkání manželů na faře
- Špuntband
8. 9.
Sobota
Svátek narození Panny Marie
07:30 - Bohoslužba slova
 
9. 9.
Neděle
23. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Jaroslava Staňka, Josefa Staňka, rodiče a Milana Pěnčíka
Čtení:
H. Příhodová
A. Nekudová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou ve středu a v sobotu po bohoslužbě
 • V neděli 23. 9. 2018 bude pouť do Křtin a na Vranov, můžete se zapisovat v předsíni kostela
 • Výuka NÁBOŽENSTVÍ pro přihlášených 40 dětí začne ve středu 5. 9. v 11:00 VE ŠKOLE. Bude rozdělena podle věkových kategorií do tři vyučovacích hodin. DĚTI od 7. třídy a zájemci z gymnázia, případně i z řad dospělých budou mít výuku jednou za 14 dní ve čtvrtek (poprvé 6. 9. 2018) ve staré sakristii od 18:30. ROZVOZ DOMŮ bude zajištěn.

Životopisy svatých tohoto týdne:

 

Ohlášky na týden 26. 08. 2018 - 02. 09. 2018

26. 8.
Neděle
21. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za za rodiče Haklovy, Jirglovy, Jaroslava Michka a živou rodinu
Čtení:
Vítovi
27. 8.
Pondělí
Památka sv. Moniky
 
 
28. 8.
Úterý
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
17:45 - MŠE SVATÁ za Jana Kadaňku, bratry a rodiče
Po mši svaté úklid před kostelem
29. 8.
Středa
Památka Umučení sv. Jana Křtitele
07:30 - Bohoslužba slova
 
30. 8.
Čtvrtek
 
17:00 - Svátost smíření 17:45 - MŠE SVATÁ za Aloise a Františku Krejčovy
 
31. 8.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova
Při bohoslužbě žehnání aktovek
1. 8.
Sobota
Sobotní památka Panny Marie
07:30 - Bohoslužba slova
 
2. 8.
Neděle
22. neděle v mezidobí
Poutní slavnost ke cti sv. Jiljí
09:15 - MŠE SVATÁ za farníky a poutníky
14:30 - Te Deum a svátostné požehnání
Čtení:
J. Přibylová
Vl. Chupíková

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou ve středu a v sobotu po bohoslužbě
 • V neděli 23. 9. 2018 bude pouť do Křtin a na Vranov, můžete se zapisovat v předsíni kostela
 • Sbírka z minulé neděle určená na střechu kostela vynesla: 7.686 Kč, současně jsme obdrželi dary: 5.000 z Ludvíkova, 500 ze Zbraslavi a 5.000 bylo v pokladničce u sv. Antonína (zbývá dospořit 212.900 Kč)
 • V pátek 31.8. v 15:30 bude mít pohřeb v Ořechově P. Bohuslav Bláha

Životopisy svatých tohoto týdne:

 

Ohlášky na týden 19. 08. 2018 - 26. 08. 2018

19. 8.
Neděle
20. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Bedřicha Řechořku a manželku, dcery Marii a Stanislavu, za Jiřího Kudu, Zdeňka Frecera a Jaosefa Kubáta
Čtení:
B. Beerová
H. Sklenářová
20. 8.
Pondělí
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
 
 
21. 8.
Úterý
Památka sv. Pia X., papeže
17:45 - MŠE SVATÁ za rodinu Fialovu, Pospíšilovu a Jarmilu Budínovou
 
22. 8.
Středa
Památka Panny Marie Královny
07:30 - Bohoslužba slova
 
23. 8.
Čtvrtek
 
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
24. 8.
Pátek
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
17:45 - Bohoslužba slova
 
25. 8.
Sobota
 
 
 
26. 8.
Neděle
21. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za za rodiče Haklovy, Jirglovy, Jaroslava Michka a živou rodinu
Čtení:
Vítovi

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou ve středu po bohoslužbě
 • Poutní mše v naší farnosti bude 2. 9. 2018 v 09:15
 • V neděli 23. 9. 2018 bude pouť do Křtin a na Vranov, můžete se zapisovat v předsíni kostela

Ohlášky na týden 12. 08. 2018 - 19. 08. 2018

12. 8.
Neděle
19. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za živou a zemřelou rodinu Příhodovu, Jelínkovu a Starých
Čtení:
H. Příhodová
A. Nekudová
13. 8.
Pondělí
 
 
 
14. 8.
Úterý
Památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka
MŠE SVATÁ nebude - překládá se na středu
 
15. 8.
Středa
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
16:45 - MŠE SVATÁ za Jiřího Janouška a dvoje rodiče
 
16. 8.
Čtvrtek
 
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
17. 8.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova
 
18. 8.
Sobota
 
 
 
19. 8.
Neděle
20. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Bedřicha Řechořku a manželku, dcery Marii a Stanislavu, za Jiřího Kudu, Zdeňka Frecera a Jaosefa Kubáta
Čtení:
B. Beerová
H. Sklenářová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou
 • Poděkování všem, kdo se zúčastnili generálního úklidu kostela
 • Příští neděli bude sbírka na střechu kostela

Ohlášky na týden 05. 08. 2018 - 12. 08. 2018

5. 8.
Neděle
18. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Karla Krejčího, rodiče a živou a zemřelou rodinu
Čtení:
K. Krejčová
Z. Strašák
6. 8.
Pondělí
Svátek Proměnění Páně
 
 
7. 8.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Emílii a Jaroslava Perničkovy a rodiče, za Františku a Josefa Skřičkovy
 
8. 8.
Středa
Památka sv. Dominika
7:30 - Bohoslužba slova
 
9. 8.
Čtvrtek
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže
Bohoslužba nebude - úklid kostela od 15:00
 
10. 8.
Pátek
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
17:45 - Bohoslužba slova
 
11. 8.
Sobota
Památka sv. Kláry
 
 
12. 8.
Neděle
19. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za živou a zemřelou rodinu Příhodovu, Jelínkovu a Starých
Čtení:
H. Příhodová
A. Nekudová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě.
 • Generální úklid kostela bude ve čtvrtek 9. srpna. ZApisujte se prodím v předsíni kostela.

Ohlášky na týden 29. 07. 2018 - 05. 08. 2018

29. 7.
Neděle
17. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za farníky
12:15 - Křest Adama Smutného ze Zbraslavi
Čtení:
M. Horáková
K. Brym
30. 7.
Pondělí
 
 
 
31. 7.
Úterý
Památka sv. Ignáce Loyoly
17:45 - MŠE SVATÁ za rodiče Foralovy, Jirglovy a živou rodinu
 
1. 8.
Středa
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori
7:30 - Bohoslužba slova
 
2. 8.
Čtvrtek
 
17:45 - MŠE SVATÁ za živou a zemřelou rodinu Tesařovu a Křížovu
17:00 svátost smíření
3. 8.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova
 
4. 8.
Sobota
Památka sv. Jana Marie Vianneye
07:30 - Bohoslužba slova
 
5. 8.
Neděle
18. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Karla Krejčího, rodiče a živou a zemřelou rodinu
Čtení:
K. Krejčová
Z. Strašák

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu a v sobotu po bohoslužbě.
 • Generální úklid kostela bude ve čtvrtek 9. srpna. ZApisujte se prodím v předsíni kostela.

Ohlášky na týden 22. 07. 2018 - 29. 07. 2018

22. 7.
Neděle
16. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za živou a zemřelou rodinu Večeřovu a Svobodovu
Čtení:
Šimečkovi
Večeřovi
23. 7.
Pondělí
Svátek sv. Brigity, řeholnice
 
 
24. 7.
Úterý
 
17:45 - Bohoslužba slova
 
25. 7.
Středa
Svátek sv. Jakuba, apoštola
7:30 - Bohoslužba slova
 
26. 7.
Čtvrtek
Svátek sv. Jáchyma a Anny
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
27. 7.
Pátek
Památka sv. Gorazd a druhů
17:45 - Bohoslužba slova
 
28. 7.
Sobota
 
  
 
29. 7.
Neděle
17. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za farníky
12:15 - Křest Adama Smutného ze Zbraslavi
Čtení:
M. Horáková
K. Brym

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Generální úklid kostela bude ve čtvrtek 9. srpna

Ohlášky na týden 15. 07. 2018 - 22. 07. 2018

15. 7.
Neděle
15. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Kryštofovu, Kinclovu, Pacholíkovu a živou přízeň
Čtení:
Pacholíkovi
16. 7.
Pondělí
Panny Marie Karmelské
7:30 - Bohoslužba slova
 
17. 7.
Úterý
 
17:45 - Bohoslužba slova
 
18. 7.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
19. 7.
Čtvrtek
 
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
20. 7.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova
 
21. 7.
Sobota
 
15:00 - Křest Mikuláše Svobody ze Zbraslavi
 
22. 7.
Neděle
16. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za živou a zemřelou rodinu Večeřovu a Svobodovu
Čtení:
Šimečkovi
Večeřovi

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, v pondělí a ve středu po bohoslužbě

Ohlášky na týden 24. 06. 2018 - 1. 07. 2018

24. 6.
Neděle
Slavnost narození sv. Jana Křtitele
11:00 - MŠE SVATÁ za farníky
Čtení:
B. Beerová
H. Sklenářová
25. 6.
Pondělí
 
 
 
26. 6.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Josefa Kvardu, sestru a dvoje rodiče
Po mši svaté táborák na faře
27. 6.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
28. 6.
Čtvrtek
Památka sv. Ireneje
17:45 - MŠE SVATÁ z vigilie slavnosti sv. Petra a Pavla za rodinu Sojkovu
 
29. 6.
Pátek
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
17:45 - Bohoslužba slova
 
30. 6.
Sobota
 
 
 
1. 7.
Neděle
13. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Pavla Sedmíka a rodiče, Jaroslava Nehřivského, rodiče Řezaninovy a Šimečkovy
Čtení:
J. Svobodová
M. Sedmíková

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • V úterý 26.6. po mši svaté bude na farním dvoře tradiční táborák na ukončení školního roku
 • Minulý týden jsme dostali dar 1000 Kč ze Zbraslavi na opravu střechy kostela, nedělní sbírka vynesla 8.513 Kč
 • Minulý týden proběhla úspěšně kolaudace obnovené střechy kostela

Ohlášky na týden 17. 06. 2018 - 24. 06. 2018

17. 6.
Neděle
11. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Brychtovu, Zezulovu, Sedmíkovu a Koukalovu
Čtení:
Sedmíkovi
Brychtovi
18. 6.
Pondělí
 
 
 
19. 6.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Marii a Antonína Přibylovy, syna a přízeň
 
20. 6.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
21. 6.
Čtvrtek
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
22. 6.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova - Dětská
Po bohoslužbě modlitby matek v kostele
Špuntband na faře
23. 6.
Sobota
 
  
 
24. 6.
Neděle
Slavnost narození sv. Jana Křtitele
11:00 - MŠE SVATÁ za farníky
Čtení:
B. Beerová
H. Sklenářová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Letní tábor dětí bude v Želivu ve dnech od 15. do 22. července, přihlášky dávejte Luďkovi
 • Prosíme o vyplnění přihlášek dětí do náboženství a odevzdání do poloviny středy (to platí i pro děti přecházející z MŠ do ZŠ
 • Kdo ztratil malý košíček na sypání kytek, může si ho vyzvednout v sakristii
 • Děti, které tancovaly při slavnosti Božího Těla, ať dnes po mši sv. na chvilku zůstanou před kostelem
 • V úterý 26.6. po mši svaté bude na farním dvoře tradiční táborák na ukončení školního roku

Ohlášky na týden 10. 06. 2018 - 17. 06. 2018

10. 6.
Neděle
10. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Josefa Kvardu a rodiče, rodiče Šimečkovy, syna Milana a dceru Alenu
14:00 - Křest Šárky Doubkové ze Zbraslavi
Čtení:
J. Brychtová
K. Krejčová
11. 6.
Pondělí
Památka sv. Barnabáše, apoštola
 
 
12. 6.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Jiřinu a Miroslava Bartoškovy
 
13. 6.
Středa
památka sv. Antonína z Padovy
7:30 - Bohoslužba slova
 
14. 6.
Čtvrtek
 
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
15. 6.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova
Setkání děvčat na faře po BS
16. 6.
Sobota
 
9:30 - Ministrantská schůzka
13:00 - Svatba Markéty Veselé a Ladislava Katolického
 
17. 6.
Neděle
11. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Brychtovu, Zezulovu, Sedmíkovu a Koukalovu
Čtení:
Sedmíkovi
Brychtovi

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Letní tábor dětí bude v Želivu ve dnech od 15. do 22. července, přihlášky dávejte Luďkovi
 • Prosíme o vyplnění přihlášek dětí do náboženství a odevzdání do poloviny června
 • Kdo ztratil minulou neděli malý košíček na sypání kytek, může si ho vyzvednout v sakristii
 • Příští neděli bude sbírka na střechu kostela

Ohlášky na týden 03. 06. 2018 - 10. 06. 2018

3. 6.
Neděle
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
14:00 - MŠE SVATÁ za Annu a Josefa Dvořáčkovy a vnuka Jaroslava
Čtení:
Krojovaní
4. 6.
Pondělí
 
 
 
5. 6.
Úterý
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
17:45 - MŠE SVATÁ za Marii Kuchaříkovou, rodinu Kuchaříkovu, Pirochtovu, Chupíkovu
 
6. 6.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
Eucharistie nemocným
7. 6.
Čtvrtek
 
17:45 - MŠE SVATÁ za rodinu Klusákovu, Františka a Růženu Klusákovy a dceru Evu
Ze slavnosti nejsvětějšího srdce Ježíšova
8. 6.
Pátek
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
17:45 - Bohoslužba slova
 
9. 6.
Sobota
Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie
 
 
10. 6.
Neděle
10. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za Josefa Kvardu a rodiče, rodiče Šimečkovy, syna Milana a dceru Alenu
14:00 - Křest Šárky Doubkové ze Zbraslavi
Čtení:
J. Brychtová
K. Krejčová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Letní tábor dětí bude v Želivu ve dnech od 15. do 22. července, přihlášky dávejte Luďkovi
 • Společný víkend rodin se uskuteční ve dnech od 8. Do 10. 6. v Heřmanově na faře, podrobnosti jsou na plakátku v předsíni kostela, ZDE na stránkách nebo ke stažení jako PDF ZDE.
 • Prosíme o vyplnění přihlášek dětí do náboženství a odevzdání do poloviny června
 • ZUBR pořádá zájezd do divadla Reduta v Brně na představení Věra (o Věře Čáslavské) v neděli 10.6. v 19 hod. Odjezd autobusu: 17:45 - Stanoviště, 17:50 - Újezd, 18:00 - Zbraslav (cena za autobus 150 Kč + za lístek dospělí 230 Kč, senioři 160 Kč, děti a studenti 120 Kč

Ohlášky na týden 27. 05. 2018 - 03. 06. 2018

27. 5.
Neděle
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
11:00 MŠE SVATÁ za Vlastimila Prokeše, Ludmilu Kikovou, rodinu Plockovu a Prokešovu
Čtení:
M. Sedmíková
J. Svobodová
28. 5.
Pondělí
 
 
 
29. 5.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Antonína a Štěpánku Jochovy
 
30. 5.
Středa
Památka sv. Zdislavy
7:30 - Bohoslužba slova
 
31. 5.
Čtvrtek
Svátek Navštívení Panny Marie
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
1. 6.
Pátek
Památka sv. Justina, mučedníka
17:45 - Bohoslužba slova
Setkání manželů na faře
2. 6.
Sobota
Sobotní památka Panny Marie
7:30 - Bohoslužba slova
 
3. 6.
Neděle
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
14:00 MŠE SVATÁ za Annu a Josefa Dvořáčkovy a vnuka Jaroslava
Čtení:
Krojovaní

Ostatní ohlášky:

 • Letní tábor dětí bude v Želivu ve dnech od 15. do 22. července, přihlášky dávejte Luďkovi
 • Kdo by chtěl jít na Slavnost Božího Těla (3.6.2018) v kroji a netancuje besedu, ať se zapíše v předsíni kostela
 • Také prosíme, aby se v předsíni kostela zapsali ti, kteří by mohli při této slavnosti pomoci s rozdělováním a roznášením koláčů a nápojů v kulturním domě
 • Prosíme také, kdo může napéct nějaké koláče a buchty na příští neděli, ať je přede mší sv. přinese do kulturního domu, který bude otevřen od 13:15 do 14:00
 • Společný víkend rodin se uskuteční ve dnech od 8. Do 10. 6. v Heřmanově na faře, podrobnosti jsou na plakátku v předsíni kostela, ZDE na stránkách nebo ke stažení jako PDF ZDE.

Ohlášky na týden 20. 05. 2018 - 27. 05. 2018

20. 5.
Neděle
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
11:00 POUTNÍ MŠE SVATÁ ve Stanovištích
11:00 MŠE SVATÁ ve Zbraslavi za farníky
Čtení:
J. Přibylová
V. Chupíková
21. 5.
Pondělí
Svátek Výročí posvěcení katedrály v Brně
 
 
22. 5.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Karla Kadaňku, dvoje rodiče, rodiče Matouškovy a živou rodinu
 
23. 5.
Středa
Svaátek sv. Jana Nepomuckého
7:30 - Modlitba růžence
 
24. 5.
Čtvrtek
Svátek Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
25. 5.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova
Setkání děvčat na faře
26. 5.
Sobota
Památka sv. Filipa Neriho, kněze
  
 
27. 5.
Neděle
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
11:00 MŠE SVATÁ za Vlastimila Prokeše, Ludmilu Kikovou, rodinu Plockovu a Prokešovu
Čtení:
M. Sedmíková
J. Svobodová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou
 • Letní tábor dětí bude v Želivu ve dnech od 15. do 22. července, přihlášky dávejte Luďkovi
 • Kdo by chtěl jít na Slavnost Božího Těla (3.6.2018) v kroji a netancuje besedu, ať se zapíše v předsíni kostela
 • Také prosíme, aby se v předsíni kostela zapsali ti, kteří by mohli při této slavnosti pomoci s rozdělováním a roznášením koláčů a nápojů v kulturním domě
 • Příští neděli pouť v Rosicích. Mše svaté v kapli Nejsvětější Trojice: 6:00, 8:00, 10:00. Ve 14:30 svátostné požehnání.

Ohlášky na týden 13. 05. 2018 - 20. 05. 2018

13. 5.
Neděle
Slavnost nanebevstoupení Páně
11:00 MŠE SVATÁ za živou i zemřelou rodinu Trnkovu
Při mši svaté první svaté přijímání
 
 
 
14. 5.
Pondělí
Svátek sv. Matěje, apoštola
 
 
15. 5.
Úterý
 
16:45 - MŠE SVATÁ za Renatku Svobodovu, rodiče Mayerovy a Svobodovy
 
16. 5.
Středa
Svaátek sv. Jana Nepomuckého
7:30 - Bohoslužba Slova
 
17. 5.
Čtvrtek
 
14:00 - Pohřeb paní Marie Jelínkové ze Stanovišť
 
18. 5.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova - dětská
 
19. 5.
Sobota
 
14:00 - Pohřeb paní Brymové ze Zbraslavi
 
20. 5.
Neděle
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
11:00 POUTNÍ MŠE SVATÁ ve Stanovištích
11:00 MŠE SVATÁ ve Zbraslavi za farníky
Čtení:
J. Přibylová
V. Chupíková

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Letní tábor dětí bude v Želivu ve dnech od 15. do 22. července, přihlášky dávejte Luďkovi
 • Minulý týden jsme dostali na střechu kostela 2.000 Kč ze Zbraslavi a 3.000 ze Stanovišť
 • Kdo by chtěl jít na Slavnost Božího Těla (3.6.2018) v kroji a netancuje besedu, ať se zapíše v předsíni kostela
 • Také prosíme, aby se v předsíni kostela zapsali ti, kteří by mohli při této slavnosti pomoci s rozdělováním a roznášením koláčů a nápojů v kulturním domě
 • V sobotu 19. května proběhne v Praze setkání s časopisem In, setkání je určeno pro holky od 12 let. Podrobnosti na: setkani.in.cz

Ohlášky na týden 06. 05. 2018 - 13. 05. 2018

6. 5.
Neděle
6. neděle velikonoční
11:00 MŠE SVATÁ poutní v Litostrově za obyvatele obce
11:00 Bohoslužba Slova ve Zbraslavi
 
 
 
7. 5.
Pondělí
 
 
 
8. 5.
Úterý
Panny Marie, prostřednice všech milostí
8:00 - MŠE SVATÁ na české politiky, aby konali vůli boží
 
9. 5.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba Slova
 
10. 5.
Čtvrtek
 
17:15 - Adorace
17:45 - Bohuslužba slova
Slavnost Nanebevstoupení Páně se překládá na neděli
 
11. 5.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova - dětská
Začíná novena před slavnosti seslání Ducha svatého
Špuntband NEBUDE
12. 5.
Sobota
 
9:30 - Ministranská schůzka
14:30 - Zpoveď prvokomunikantů
 
13. 5.
Neděle
Slavnost nanebevstoupení Páně
11:00 MŠE SVATÁ za živou i zemřelou rodinu Trnkovu
Při mši svaté první svaté přijímání
 
 
 

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Letní tábor dětí bude v Želivu ve dnech od 15. do 22. července, přihlášky dávejte Luďkovi
 • Minulý týden jsme dostali 1.000 Kč ze Zbraslavi na střechu kostela
 • Kdo by chtěl jít na Slavnost Božího Těla (3.6.2018) v kroji a netancuje besedu, ať se zapíše v předsíni kostela
 • Také prosíme, aby se v předsíni kostela zapsali ti, kteří by mohli při této slavnosti pomoci s rozdělováním a roznášením koláčů a nápojů v kulturním domě

Ohlášky na týden 29. 04. 2018 - 06. 05. 2018

29. 4.
Neděle
5. neděle velikonoční
11:00 MŠE SVATÁ za farníky
Čtení:
M. Horáková
K. Brym
30. 4.
Pondělí
 
 
 
1. 5.
Úterý
Av. Josefa dělníka
17:45 - MŠE SVATÁ na poděkování
 
2. 5.
Středa
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
7:30 - Bohoslužba Slova
 
3. 5.
Čtvrtek
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
17:00 - Svátost smíření
17:45 - MŠE SVATÁ za Jana Podpěru
Po mši svaté příprava na Slavnost Božího Těla
4. 5.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova
 
5. 5.
Sobota
 
7:30 - Bohoslužba Slova
 
6. 5.
Neděle
6. neděle velikonoční
11:00 MŠE SVATÁ poutní v Litostrově za obyvatele obce
11:00 Bohoslužba Slova ve Zbraslavi
 
 
 

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, v pondělí a ve středu po bohoslužbě
 • Letní tábor dětí bude v Želivu ve dnech od 15. do 22. července, přihlášky dávejte Luďkovi
 • Obdrželi jsme nabídku účasti na tzv. Mladifestu v Medžugorje ve dnech 29.července – 7.srpna , tato akce se týká především mladých, ale nejen mladých – více na plakátku v předsíni kostela
 • Minulý týden jsme dostali 2.000 Kč ze Stanovišť na střechu kostela
 • Bratři kapucíni z Brna nás zvou na slavnost výročí posvěcení kostela, která bude 7.května. Mše svatá je v 17 hod. a po ní v refektáři kláštera divadlo o sv. Františkovi - plakátek v předsíni kostela

Ohlášky na týden 22. 4. 2018 - 29. 4. 2018

22. 4.
Neděle
4. neděle velikonoční
11:00 MŠE SVATÁ za rodinu Nekudovu, Martiškovu a Gorčíkovu
Čtení:
A. Nekudová
H. Příhodová
23. 4.
Pondělí
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
7:30 - Bohoslužba Slova
 
24. 4.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Marii a Františka Pazourkovy a živou a zemřelou rodinu
 
25. 4.
Středa
Svátek sv. Marka, evangelisty
7:30 - Bohoslužba Slova
 
26. 4.
Čtvrtek
 
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba Slova
 
27. 4.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova - dětská
(Po bohoslužbě modlitby matek)
Špuntband na faře
28. 4.
Sobota
 
 
 
29. 4.
Neděle
5. neděle velikonoční
11:00 MŠE SVATÁ za farníky
Čtení:
M. Horáková
K. Brym

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, v pondělí a ve středu po bohoslužbě.
 • Letní tábor pro děti bude v Želivu ve dnech od 15. do 22. července. Přihlášky dávejte Luďkovi.
 • Příští neděli bude losování obrázků.

Ohlášky na týden 15. 4. 2018 - 22. 4. 2018

15. 4.
Neděle
3. neděle velikonoční
11:00 MŠE SVATÁ za Jana a Ludmilu Kalábovy a celou rodinu
- křest Elišky Zimmermannové při mši svaté
Čtení:
Vítovi
Zimmermannovi
16. 4.
Pondělí
 
 
 
17. 4.
Úterý

17:45 - MŠE SVATÁ za Marii a Františka Kalábovy, Miladu a Václava Sklenářovy a živou rodinu
 
18. 4.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
19. 4.
Čtvrtek
 
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba Slova
 
20. 4.
Pátek

17:45 - Bohoslužba slova
 
21. 4.
Sobota

 
 
22. 4.
Neděle
4. neděle velikonoční
11:00 MŠE SVATÁ za rodinu Nekudovu, Martiškovu a Gorčíkovu
Čtení:
A. Nekudová
H. Příhodová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Na kamnech u misijního kříže je pokladnička, kam je možné přispívat na květinovou výzdobu.
 • Kdo by se chtěl zúčastnit krojového vystoupení na Boží Tělo, ať přijde příští neděli 15. Dubna v 17 hodin do kulturního domu ve Zbraslavi na informativní schůzku. Věková hranice od 5 let (horní neomezena)
 • Díky všem, kteří se ve čtvrtek zúčastnili brigády při údržbě okolí fary. Některé práce se nepodařilo udělat. Bude vyhlášena ještě další brigáda.

Ohlášky na týden 8. 4. 2018 - 15. 4. 2018

8. 4.
Neděle
2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)
11:00 - MŠE SVATÁ za Václava a Ludmilu Barešovy a živou i zemřelou rodinu
Čtení:
B.Beerová
H.Sklenářová
9. 4.
Pondělí
Slavnost Zvěstování Páně
16:45 - MŠE SVATÁ
 
10. 4.
Úterý

17:45 - MŠE SVATÁ za Karla Jocha, rodiče a děti, za Miroslava Smekala a rodiče Smutných a děti
 
11. 4.
Středa
Památka sv. Stanislava, biskupa, mučedníka
7:30 - Bohoslužba slova
 
12. 4.
Čtvrtek

17:45 - Bohoslužba Slova
 
13. 4.
Pátek

17:45 - Bohoslužba slova
Dětská NEBUDE
14. 4.
Sobota

9:30 - Ministrantská schůzka v kostele
 
15. 4.
Neděle
3. neděle velikonoční
11:00 MŠE SVATÁ za Jana a Ludmilu Kalábovy a celou rodinu
- křest Elišky Zimmermannové při mši svaté
Čtení:
Vítovi
Zimmermannovi

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Na kamnech u misijního kříže je pokladnička, kam je možné přispívat na květinovou výzdobu.
 • Minulý týden jsme obdrželi dary na střechu ze Zbraslavi, z Litostrova a z Velké Bíteše celkem: 5.500 Kč
 • Ve čtvrtek od 16 hod. jarní úklid okolí fary – s sebou hrábě, pilky, nůžky
 • Kdo by se chtěl zúčastnit krojového vystoupení na Boží Tělo, ať přijde příští neděli 15. Dubna v 17 hodin do kulturního domu ve Zbraslavi na informativní schůzku. Věková hranice od 5 let (horní neomezena)
 • Příští neděli (15.4.) bude při mši sv. sbírka na střechu kostela

Ohlášky na týden 1. 4. 2018 - 8. 4. 2018

1. 4.
Neděle
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
11:00 - 
MŠE SVATÁ za farníky
Žehnání velikonočních pokrmů
Čtení:
K.Krejčová
Z.Strašák
2. 4.
Pondělí
8:00 MŠE SVATÁ s prosbou o Boží požehnání pro pochod za život a za nenarozené děti  
3. 4.
Úterý
17:45 - Bohoslužba slova  
4. 4.
Středa
7:30 - Bohoslužba slova  
5. 4.
Čtvrtek
17:45 MŠE SVATÁ za Karla Matějku a dvoje rodiče  
6. 4.
Pátek
17:45 - Bohoslužba slova Setkání manželů na faře
7. 4.
Sobota
7:30 - Bohoslužba slova  
8. 4.
Neděle
2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)
11:00 MŠE SVATÁ za Václava a Ludmilu Barešovy a živou i zemřelou rodinu
Čtení:
B.Beerová
H.Sklenářová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu a v sobotu po BS
 • Na kamnech u misijního kříže je pokladnička, kam je možné přispívat na květinovou výzdobu.
 • Ve středu proběhne kontrolní den na stavbě opravy střechy kostela
 • Minulý týden jsme obdrželi dary na střechu 2 x 1.000 Kč ze Zbraslavi

Ohlášky na týden 25. 3. 2018 - 1. 4. 2018

25. 3.
Neděle
Květná neděle
10:25 - Pobožnost křížové cesty
11:00 - MŠE SVATÁ za živou a zemřelou rodinu Michálkovu, Přibylovu, Svobodovu a přížen
Čtení:
J. Brychtová
L. Barešová
26. 3.
Pondělí
   
27. 3.
Úterý
17:45 - MŠE SVATÁ za zemřelého Jaroslava Vlka, živou a zemřelou rodinu  
28. 3.
Středa
7:30 - Bohoslužba slova  
29. 3.
Čtvrtek
Zelený čtvrtek
16:45 
MŠE SVATÁ na úmysl dárce
18:00 Sederová večeře v KD
30. 3.
Pátek
Velký pátek
17:45 - Bohoslužba Velkého pátku

(Kostel bude otevřen do 21:00 k soukromé adoraci)
Sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě
31. 3.
Sobota
Bílá sobota
17:45 - Velikonoční vigilie
 
1. 4.
Neděle
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
11:00 - 
MŠE SVATÁ za farníky
Žehnání velikonočních pokrmů
Čtení:
K.Krejčová
Z.Strašák

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Na kamnech u misijního kříže je pokladnička, kam je možné přispívat na květinovou výzdobu.
 • V předsíni kostela je možné se zapisovat na adoraci u Božího hrobu na Bílou sobotu
 • Na Velký pátek zveme rodiny s dětmi, ale i ostatní, k modlitbě křížové cesty do Rosic ke kapli NST, sraz v 10 hodin u kostela v Rosicích

Ohlášky na týden 18. 3. 2018 - 25. 3. 2018

18. 3.
Neděle
5. neděle postní
11:00 - MŠE SVATÁ za rodiče Smutných a Pokorných a za Annu Pokornou
14:30 - Pobožnost křížové cesty
Od 14:30 bude příležitost k velikonoční svátosti smíření, zpovídat budou 3 kněží
Čtení:
M. Sedmíková
K. Svobodová
19. 3.
Pondělí
Slavnost sv. Josefa
16:45 - MŠE SVATÁ - Volný úmysl
 
20. 3.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za za živou a zemřelou rodinu Pekarovičovu, Smutných a Rudolfa Kollára
 
21. 3.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
22. 3.
Čtvrtek
 
17:15 Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
23. 3.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova - dětská
 
24. 3.
Sobota
 
Setkání mládeže s Otcem biskupem
8:30 - 16:00
25. 3.
Neděle
Květná neděle
10:25 - Pobožnost křížové cesty
11:00 - MŠE SVATÁ za živou a zemřelou rodinu Michálkovu, Přibylovu, Svobodovu a přížen
Čtení:
J. Brychtová
L. Barešová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Minulý týden jsme obdrželi dary na opravu střechy kostela: 2000 Kč ze Zálesné Zhoře, 200 Kč ze Zbraslavi
 • V předsíni kostela je letáček s pozvánkou pro děvčata od 14 do 25 let na výtvarnou duchovní obnovu v klášteře sester Sv. Kříže v Kroměříži

Ohlášky na týden 4. 3. 2018 - 11. 3. 2018

4. 3.
Neděle
3. neděle postní
10:25 - Pobožnost křížové cesty - senioři
11:00 - MŠE SVATÁ za rodiče Smutných a Pokorných a za Annu Pokornou
Čtení:
M. Horáková
K. Brym
5. 3.
Pondělí
 
 
 
6. 3.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Karla Smutného, dvoje rodiče a živou rodinu
 
7. 3.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
Eucharistie nemocným
8. 3.
Čtvrtek
 
17:15 Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
9. 3.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova - dětská, po ní ADORACE 24 HODIN PRO PÁNA
Špuntband na faře
10. 3.
Sobota
 
ADORACE 24 HODIN PRO PÁNA
17:45 - Závěrečná asorace
 
11. 3.
Neděle
4. neděle postní
10:25 - Pobožnost křížové cesty - děti z náboženství
11:00 - MŠE SVATÁ za živou a zemřelou rodinu Řehořkovu, Nekvapilovu a přízeň
Čtení:
H. Pacholíková
K. Jirgl

Ostatní ohlášky:

 • V sobotu měl pohřeb pan Josef Hotárek z Újezda
 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Iniciativa „24 hodin pro Pána“ proběhne z 9. na 10. března , můžete se zapisovat v předsíni kostela
 • Sbírka na střechu kostela 18.2. vynesla 9.100 Kč
 • Sbírka minulé neděle (Haléř sv. Petra) vynesla 5.591 Kč

Ohlášky na týden 18. 2. 2018 - 25. 2. 2018

18. 2.
Neděle
1. neděle postní
10:25 - Pobožnost křížové cesty
11:00 - MŠE SVATÁ za Josefa a Jarmilu Smutných a živou a zemřelou rodinu
Čtení:
J. Přibylová
V. Chupíková
19. 2.
Pondělí
 
 
 
20. 2.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za živou a zemřelou rodinu Pekarovičovu, Smutnných a Rudolfa Kollára
 
21. 2.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
22. 2.
Čtvrtek
Svátek Stolce sv. apoštola Petra
17:15 Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
23. 2.
Pátek
Den modliteb za mír ve světě, především za Kongo a Jižní Sudán
17:00 - Bohoslužba slova - dětská
Po bohoslužbě modlitby matek v kostele
 
24. 2.
Sobota
 
9:00 - Ministrantská schůzka v kostele
14:00 - Křest Ester Šimečkové
 
25. 2.
Neděle
2. neděle postní
10:25 - Pobožnost křížové cesty - maminky
11:00 - MŠE SVATÁ za farníky
Čtení:
H. Příhodová
A. Nekudová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Iniciativa „24 hodin pro Pána“ proběhne z 9. na 10. Března
 • V neděli 25.2. bude sbírka pro potřeby Svatého Stolce – tzv. „Haléř sv. Petra“

Ohlášky na týden 11. 2. 2018 - 18. 2. 2018

11. 2.
Neděle
6. neděle v mezidobí
11:00 - MŠE SVATÁ za rodinu Dvořáčkovu, Bádrovu a Pokorných
Čtení:
manželé Vítovi
12. 2.
Pondělí
 
 
 
13. 2.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Marii a Hynka Jochovy a syna
 
14. 2.
Středa
Popeleční středa - den přísného postu
18:45 - MŠE SVATÁ - na úmysl dárce s udělováním popelce
 
15. 2.
Čtvrtek
 
17:15 Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
16. 2.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova
Setkání školáků na faře
17. 2.
Sobota
 
Postní duchovní obnova v Rosicích
9:00 - MŠE SVATÁ v kostele sv. Martina
 
18. 2.
Neděle
1. neděle postní
10:25 - Pobožnost křížové cesty
11:00 - MŠE SVATÁ za Josefa a Jarmilu Smutných a živou a zemřelou rodinu
Čtení:
J. Přibylová
V. Chupíková

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Minulý týden jsme obdrželi dar na opravu střechy kostela: 1000 Kč ze Zbraslavi
 • Farnost Rosice nás zve na postní duchovní obnovu, která bude v sobotu 17.2.2018 v zámeckém centru a kterou povede Františka Bohmová (sestra Kateřiny Lachmanové), začátek v 9 hod. v kostele na mši sv., v 10 hod. program v zámeckém centru (plakátek je v předsíni kostela a na internetových stránkách naší farnosti)
 • Příští neděli bude sbírka na opravu střechy kostela

Ohlášky na týden 28. 1. 2018 - 4. 2. 2018

28. 1.
Neděle
4. neděle v mezidobí
11:00 Mše svatá za farníky
Čtení:
Květa Krejčová
Zdeněk Strašák
29. 1.
Pondělí
   
30. 1.
Úterý
17:45 Mše svatá za r. Strašákovy, 2 dcery, syna Jana a manželku Ludmilu, syna Karla, manželku Marii a rodinu Pokorných  
31. 1.
Středa
Památka sv. Jana Boska, kněze
7:30 Bohoslužba slova
Dopoledne Eucharistie nemocným
1. 2.
Čtvrtek
17:45 Mše svatá za živou a zemřelou rodinu Strašákovu Pastorační rada po mši svaté na faře
2. 2.
Pátek
Svátek Uvedení Páně do chrámu
17:45 Bohoslužba slova
Setkání manželů na faře
3. 2.
Sobota
Sv. Blažeje
7:30 Bohoslužba slova
Svatoblažejské požehnání
4. 2.
Neděle
5. neděle v mezidobí
11:00 Mše svatá za Ludvíka Tichého, Boženu a Zdeňka Strašákovy a celou rodinu
Čtení:
B. Beerová
H. Sklenářová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Farnost Rosice nás zve na postní duchovní obnovu, která bude v sobotu 17.2.2018 v zámeckém centru a kterou povede Františka Bohmová (sestra Kateřiny Lachmanové), začátek v 9 hodin v kostele na mši sv., v 10 hodin program v zámeckém centru.
 •  

Ohlášky na týden 14. 1. 2018 - 21. 1. 2018

14. 1.
Neděle
2. neděle v mezidobí
11:00 Mše svatá za Jana a Marii Kalábovy
(při mši svaté bude křest Aničky Franklové)
Čtení: rodina Franklova
15. 1.
Pondělí
   
16. 1.
Úterý
17:45 Mše svatá za r. Rumreichovy, vnučku a pravnuka, za r. Pirochtovy, 2 syny a živou a zemřelou rodinu, za rodinu Staňkovu a Hortovu  
17. 1.
Středa
Památka sv. Antonína, opata
7:30 Bohoslužba slova
 
18. 1.
Čtvrtek
Památka Panny Marie, Matky jednotykřesťanů
17:15 Adorace
17:45 Bohoslužba slova
Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů
19. 1.
Pátek
17:45 Bohoslužba slova - dětská
(po bohoslužbě setkání školáků na faře)
 
20. 1.
Sobota
   
21. 1.
Neděle
3. neděle v mezidobí
11:00 Mše svatá za Blaženu a Františka Koukalovy a sourozence
Čtení: rodina Sedmíkova a Brychtova

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 •  Andělíček u Betléma vybral na adoptované děti 6.800,- Kč a všem moc děkuje

Ohlášky na týden 7. 1. 2018 - 14. 1. 2018

7. 1.
Neděle
Svátek Křtu Páně
11:00 Mše svatá za rodiče Konečných, syna a manželku
Čtení: M.Horáková
L.Barešová
8. 1.
Pondělí
Svátek Křtu Páně
07:30 Bohoslužba slova
 
9. 1.
Úterý
17:45 Mše svatá za rodinu Nekudovu a Martíškovu  
10. 1.
Středa
07:30 Bohoslužba slova
 
 
11. 1.
Čtvrtek
17:15 Adorace
17:45 Bohoslužba slova
 
12. 1.
Pátek
17:45   Bohoslužba slova - dětská
(po bohoslužbě modlitby matek v kostele)
Špuntbend na faře
13. 1.
Sobota
S9:30 ministrantská schůzka v kostele  
14. 1.
Neděle
2. neděle v mezidobí
11:00 Mše svatá za Jana a Marii Kalábovy
(při mši svaté bude křest Aničky Franklové)
Čtení: rodina Franklova

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě

Ohlášky na týden 31. 12. 2017 - 7. 1. 2018

31. 12.
Neděle
Svátek Svaté Rodiny
11:00 Mše svatá za Miroslava Jedličku, dvoje rodiče a přízeň
 
1. 1.
Pondělí
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
11:00 Mše svatá za zemřelé farníky - členy KDU-ČSL
 
2. 1.
Úterý
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
17:45 Bohoslužba slova
 
3. 1.
Středa
07:30 Bohoslužba slova
 
 
4. 1.
Čtvrtek
17:45 Mše svatá na úmysl dárce 17:00 svátost smíření
5. 1.
Pátek
17:45 Bohoslužba slova Setkání manželů na faře
6. 1.
Sobota
Slavnost Zjevení Páně
8:30 Bohoslužba slova – požehnání koledníkům
 
Tříkrálová sbírka
7. 1.
Neděle
Svátek Křtu Páně
11:00 Mše svatá za rodiče Konečných, syna a manželku
Čtení: M.Horáková
L.Barešová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Tříkrálová sbírka se uskuteční v sobotu 6.1.2018, vedoucí skupinek i děti hlaste se u Luďka Strašáka
 • Andělíčkovi u Betléma je možné přispívat na adoptované děti

Ohlášky na týden 24. 12. 2017 - 31. 12. 2017

24. 12.
Neděle
4. neděle adventní
10:30 - Betlémské světlo
11:00 - Mše svatá za členy KDU –ČSL
22:15   - Troubení z věže
23:00   - Půlnoční mše svatá za farníky
Čtení v 11:00 L.Barešová, J.Brychtová
Ve 23:00 K.Krejčová, Z.Strašák
25. 12.
Pondělí
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
Dopoledne eucharistie nemocným
11:00 Mše svatá za členy živého růžence
 
26. 12.
Úterý
Svátek sv. Štěpána
11:00 Mše svatá za Boženu a Antonína Matějkovy
 
27. 12.
Středa
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
07:30 Bohoslužba slova
17:00 Vánoční koncert
 
28. 12.
Čtvrtek
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
17:15 Adorace
17:45 Bohoslužba slova
 
29. 12.
Pátek
17:45 Bohoslužba slova  
30. 12.
Sobota
 
 
 
31. 12.
Neděle
Svátek Svaté Rodiny
11:00 Mše svatá za Miroslava Jedličku, dvoje rodiče a přízeň
Čtení: Jedličkovi

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Tříkrálová sbírka se uskuteční v sobotu 6.1.2018, vedoucí skupinek i děti hlaste se u Luďka Strašáka
 • Andělíčkovi u Betléma je možné přispívat na adoptované děti

Ohlášky na týden 17. 12. 2017 - 24. 12. 2017

17. 12.
Neděle
3. neděle adventní
11:00 - MŠE SVATÁ za Karla Večeře a sestru Ivanku
Čtení:
Vítovi
18. 12.
Pondělí
6:45 - Roráty  
19. 12.
Úterý
17:45 - Mše svatá za Bohumila Žáka, sourozence , dvoje rodiče a přízeň   
20. 12.
Středa
6:45 - Roráty  
21. 12.
Čtvrtek
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
 
22. 12.
Pátek
17:00 - Betlémské světlo
17:45 - Bohoslužba slova  - dětská
Špunt band na faře
23. 12.
Sobota
 
 
 
24. 12.
Neděle
4. neděle adventní
10:30 - Betlémské světlo
11:00 - Mše svatá za členy KDU –ČSL
22:15   - Troubení z věže
23:00   - Půlnoční mše svatá za farníky
Čtení v 11:00 L.Barešová, J.Brychtová
Ve 23:00 K.Krejčová, Z.Strašák

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Betlémské světlo bude k dispozici v kostele v pátek 22.12. od 17:00 do 18:30 a pak v neděli 24.12. od 10:30 do 12:00¨
 • Troubení z věže začne před půlnoční mší svatou ve 22:15
 • Tříkrálová sbírka se uskuteční buď v sobotu 6.1.2018 nebo 13.1.2018, vedoucí skupinek hlaste se u Luďka Strašáka a podle zájmu se pak upřesní termín

Ohlášky na týden 10. 12. 2017 - 17. 12. 2017

10. 12.
Neděle
2. neděle adventní
11:00 - MŠE SVATÁ za rodiče Vítovy, dvoje rodiče a celou rodinu
Čtení:
Vítovi
11. 12.
Pondělí
 
6:45 - Roráty
 
12. 12.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Josefa a Marii Svobodovy a zemřelou přízeň
 
13. 12.
Středa
Památka Sv. Lucie
6:45 - Roráty
 
14. 12.
Čtvrtek
Památka sv. Jana od Kříže
17:45 - Bohoslužba slova
 
15. 12.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova
 
16. 12.
Sobota
 
14:00 - Předvánoční svátost smíření - více kněží
 
17. 12.
Neděle
3. neděle adventní
11:00 - MŠE SVATÁ za Karla Večeře a sestru Ivanku
Čtení:
M. Sedmíkov
J. Svobodová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě

Ohlášky na týden 3. 12. 2017 - 10. 12. 2017

3. 12.
Neděle
1. neděle adventní
11:00 - MŠE SVATÁ za farníky
16:00 - Sv. Mikuláš v kostele
Čtení:
m. Zimmermannovi
4. 12.
Pondělí
 
 
 
5. 12.
Úterý
 
9:00 - Začátek celodenní adorace
17:45 - MŠE SVATÁ za Filoménu a Jana Sedmíkovy, 2 rodiče a sourozence
Adorační den farnosti ukončený mší svatou
6. 12.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
7. 12.
Čtvrtek
Památka sv. Ambrože
17:45 - MŠE SVATÁ na úmysl dárce
Vigílie slavnosti
8. 12.
Pátek
Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie
17:45 - Dětská Bohoslužba slova
Špunt Band po bohoslužbě
9. 12.
Sobota
 
8:00 - MŠE SVATÁ - Sdventní duchovní obnova
9:00 - vinárna kulturního domu
10. 12.
Neděle
2. neděle adventní
11:00 - MŠE SVATÁ za rodiče Vítovy, dvoje rodiče a celou rodinu
Čtení:
Vítovi

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • V neděli 3.12. 2017 bude v kulturním domě v 17:00 koncert skupiny Rózinky a Soumrak
 • Adventní duchovní obnova s Mons. J. Mikuláškem bude v sobotu 9.12.2017, začínáme mší svatou v kostele, další program bude v kulturním domě ve vinárně
 • V předsíni kostela se také můžete zapisovat na adoraci při celodenním výstavu Nejsvětější svátosti oltářní, který bude v naší farnosti v úterý 5.12.2017
 • V předsíni kostela jsou k dispozici brožůrky – průvodce adventem

Ohlášky na týden 26. 11. 2017 - 3. 12. 2017

26. 11.
Neděle
Slavnost Ježíše Krista Krále
11:00 - MŠE SVATÁ za Oldřicha Žáka, syna, dvoje rodiče a manžele Katolických
Čtení:
H. Pacholíková
K. Jirgl
27. 11.
Pondělí
 
 
 
28. 11.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za Františka a Růženu Klusákovy a dceru Evu
 
29. 11.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
30. 11.
Čtvrtek
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
17:45 - MŠE SVATÁ za Františka Horkého, rodiče Majerovy a živou a zemřelou rodinu
17:00 - svátost smíření
1. 12.
Pátek
 
17:45 - Bohoslužba slova
(Po bohoslužbě setkání manželů v kostele)
Fara:
- Setkání mládeže (17:00 - 19:00)
- Špunt band po bohoslužbě
2. 12.
Sobota
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
3. 12.
Neděle
1. neděle adventní
11:00 - MŠE SVATÁ za farníky
16:00 - Sv. Mikuláš v kostele
Čtení:
m. Zimmermannovi

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • V sobotu 2.12.2017 proběhne na Rosické faře od 20:00 tzv. církevní Silvestr. Zváni jsou všichni mladí, především ti, kteří se zúčastnili celostátního setkání mládeže v Olomouci
 • V neděli 3.12.2017 se budou při mši sv. žehnat adventní věnce
 • V neděli 3.12. 2017 bude v kulturním domě v 17:00 koncert skupiny Rózinky a Soumrak
 • Adventní duchovní obnova s Mons. J. Mikuláškem bude v sobotu 9.12.2017 (zapisujte se v předsíni kostela)
 • V předsíni kostela se také můžete zapisovat na celodenní výstav NSO, který bude v naší farnosti v úterý 5.12.2017
 • V předsíni kostela jsou k dispozici brožůrky – průvodce adventem

Ohlášky na týden 19. 11. 2017 - 26. 11. 2017

19. 11.
Neděle
33. neděle v mezidobí - Den Bible
11:00 - MŠE SVATÁ za Františka a Marii Kolkovy a syna Květoslava
Čtení:
M. Horáková
K. Brym
20. 11.
Pondělí
 
 
 
21. 11.
Úterý
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzálemě
17:45 - MŠE SVATÁ za celou rodinu Nekudovu a Martíškovu
 
22. 11.
Středa
Památka sv. Cecílie
7:30 - Bohoslužba slova
 
23. 11.
Čtvrtek
 
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
růženec z amír ve světě
24. 11.
Pátek
Památka sv. Ondřeje Dung-Lac a druhů
17:45 - Bohoslužba slova - dětská
- Špuntband na faře
- motlidby matek v kostele
25. 11.
Sobota
Památka sv. Kateřiny Alexandrijské
 
 
26. 11.
Neděle
Slavnost Ježíše Krista Krále
11:00 - MŠE SVATÁ za Oldřicha Žáka, syna, dvoje rodiče a manžele Katolických
Čtení:
H. Pacholíková
K. Jirgl

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, ve středu po bohoslužbě
 • Svatý Mikuláš přijde za dětmi do kostela v neděli 3.12.
 • Můžete si přicházet zapisovat úmysly mší svatých na příští rok
 • Minulý týden - dary na střechu kostela 1000 Kč ze Zbraslavi
 • Adventní duchovní obnova s Mons. J. Mikuláškem bude v sobotu 9.12. (zapisujte se v předsíni kostela)
 • V předsíni kostela jsou k dispozici brožůrky – průvodce adventem

Ohlášky na týden 5. 11. 2017 - 12. 11. 2017

5. 11.
Neděle
31. neděle v mezidobí - misijní neděle
11:00 - MŠE SVATÁ za Vladimíra a Marii Trnkovy, živou a zemřelou rodinu
Čtení:
Trnkovi
Vítovi
6. 11.
Pondělí
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
7. 11.
Úterý
 
17:45 - MŠE SVATÁ za rodinu Sedmíkovu, Koukalovu, Brychtovu, Zezulovu a Matouškovu
 
8. 11.
Středa
 
7:30 - Bohoslužba slova
 
9. 11.
Čtvrtek
Svátek Posvěcení Laretánské basiliky
17:15 - Adorace
17:45 - Bohoslužba slova
růženec z amír ve světě
10. 11.
Pátek
Památka sv. Lva Velikého
17:45 - Bohoslužba slova - dětská
- Špuntband na faře
- motlidby matek v kostele
11. 11.
Sobota
Památka sv. Martina
 
 
12. 11.
Neděle
32. neděle v mezidobí - misijní neděle
11:00 - MŠE SVATÁ za Josefa Smutného, dvoje rodiče a celou rodinu
Čtení:
H. Příhodová
A. Nekudová

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou, v pondělí a ve středu po bohoslužbě
 • Jarmila Strašáková bude objednávat časopisy pro děti a mládež na příští rok. Informace o časopisech a jejich cenách najdete v předsíňce nebo přímo u Jarmily. Tyto křesťanské časopisy můžete podpořit modlitbou nebo i finančně i vy, kteří je neodebíráte. Za jakoukoliv podporu děkujeme. Objednávky se uzavřou 6. listopadu 2017.
 • Můžete si přicházet zapisovat úmysly mší svatých na příští rok
 • Minulý týden - dary na střechu kostela 1000, 200 a 5000 Kč, vše ze Zbraslavi
 • Adventní duchovní obnova s Mons. J. Mikuláškem bude v sobotu 9.12.

Ohlášky na týden 29. 10. 2017 - 5. 11. 2017

29. 10.
Neděle
30. neděle v mezidobí - misijní neděle
11:00 - MŠE SVATÁ za Antonína a Marii Přibylovy, živou a zemřelou rodinu a přízeň
Při mši svaté křest Lukáše Horta ze Stanovišť
Čtení:
Přibylovi
30. 10.
Pondělí
   
31. 10.
Úterý
 
16:45 - MŠE SVATÁ za Zdeňka Kroutila, bratra a rodiče
16:00 - svátost smíření
1. 11.
Středa
Slavnost všech svatých
16:45 - MŠE SVATÁ za zemřelé kněze
Eucharistie nemocným
16:00 - svátost smíření
2. 11.
Čtvrtek
Památka zesnulých
16:45 - MŠE SVATÁ za zemřelé farníky
17:30 - Světelný průvod na hřbitov
 
3. 11.
Pátek
17:45 - Bohoslužba slova 18:30 setkání manželů na faře
4. 11.
Sobota
 
7:30 - Bohoslužba Slova
 
5. 11.
Neděle
31. neděle v mezidobí - misijní neděle
11:00 - MŠE SVATÁ za Vladimíra a Marii Trnkovy, živou a zemřelou rodinu
Čtení:
Trnkovi
Vítovi

Ostatní ohlášky:

 • Modlitba růžence před každou bohoslužbou.
 • Jarmila Strašáková bude objednávat časopisy pro děti a mládež na příští rok. Informace o časopisech a jejich cenách najdete v předsíňce nebo přímo u Jarmily. Tyto křesťanské časopisy můžete podpořit modlitbou nebo i finančně i vy, kteří je neodebíráte. Za jakoukoliv podporu děkujeme. Objednávky se uzavřou 6. listopadu 2017.
 • Můžete si přicházet zapisovat úmysly mší svatých na příští rok
 • Sbírka na misie vynesla celkem 13.547 Kč, z toho děti vybraly za misijní koláč 4.470 Kč