O nás

Farnost Zbraslav, zasvěcenou svatému Jiljí, tvoří kromě mateřské obce také Újezd u Rosic, Stanoviště, Zálesná Zhoř, Litostrov a Ludvíkov. Všechny obce mají své kaple, zasvěcené svatému Františkovi, Panně Marii, svatému Janu Křtiteli, svatému Floriánovi a svaté Alžbětě. Ve Zbraslavi je pro celou farnost matrika a hřbitov.

Poslední sídelní farář prof. Maršálek zemřel v prosinci 1994. Od té doby byl správcem farnosti P. Jan Peřina z Vysokých Popovic. Od srpna 2015 je duchovním správcem farnosti P. Mgr. Ing. Jan Klíma, farář v Rosicích, který k nám dojíždí  v neděli, v úterý a ve čtvrtek před prvním pátkem ke svátosti smíření a eucharistie. Tyto dny po mši svaté je také k dispozici k osobnímu jednání. Farnost má jáhna, stálého i výpomocného varhaníka, 12 ministrantů a pro společenské akce může využívat přízemí fary a hřiště na farní zahradě.

Ve čtvrtek a pátek po večerní bohoslužbě je k dispozici jáhen pro duchovní rozhovor, společnou modlitbu nebo konzultace. Každý čtvrtek je u nás možnost večerní adorace Nejsvětější svátosti a 5.prosince každý rok její celodenní výstav. 2 x měsíčně jsou v kostele dětské bohoslužby, navazující na zpěvy našich nejmenších, kterým říkáme Špuntband. Každý první pátek se na faře schází společenství manželů. Společenství mládeže se schází veskrze v pátky, ale nepravidelně. Společenství seniorů se schází mimo prázdniny cca 1x měsíčně vyhlášením termínu a místa setkání (většinou na faře a v zimě ve staré sakristii kostela).

Pro podávání svatého přijímání mimo mši sv. kontaktujte jáhna jáhna Miroslava Bareše. Klíče od kostela pro soukromou adoraci jsou k dispozici u Večeřů, Barešů nebo u Strašáků. Zde také můžete požádat o prohlídku kostela a fary.