Rozhovor s Pavlem Konzbulem po svěcení

Přidáno: 9. 10. 2016

Jak jsi prožíval svoje svěcení?

Byl jsem nervózní, moc jsem se nevyspal. Když jsme přicházeli k oltáři, tak si i ostatní spolubratři všimli, že jsem takový rozechvělý, ale potom už asi všechno začalo běžet tak, jak má. Byla to taková směs radosti a očekávání. Velice silný moment byl v okamžiku, kdy se zpívají Litanie ke všem svatým, a já jsem ležel na koberci a poslouchal tu modlitbu. To byl okamžik, který mě uklidnil, a připravil jsem se na to svěcení, které následovalo, takže jsem potom mohl vnímat tu modlitbu hlavního světitele, otce Vojtěcha. A mohl jsem taky s klidným svědomím a s plným vědomím odpovědět na jeho otázky.

Otec biskup Vojtěch při svěcení řekl, aby ses nebál biskupské služby, popsal různé extrémy biskupské služby, ale i každodenní život, kdy se na svět budeš dívat novýma očima.

Ono biskupské svěcení je vlastně třetím stupněm kněžského svěcení, takže i to mění trošku úhel pohledu, takže si myslím, že to bude podobné. Objeví se stejné situace, které znám, ale člověk se na to může asi podívat z jiného úhlu pohledu. A taky věřím, že dostávám dary Ducha svatého a věřím, že na to všechno nebudu sám.

Co bude tvým úkolem ve funkci pomocného biskupa?

Pomocný biskup je ten, kdo pomáhá diecéznímu biskupovi v oblastech, kde to potřebuje. Zatím se rýsuje možnost, že budu mít na starosti diecézní Kurii, což je vlastně Úřad biskupa, kde jsou zaměstnanci pro celou oblast pastorace, jako třeba správa majetku, katechetické centrum atd. Takže tím začneme a potom se uvidí.

Jaké to bude být biskupem v brněnské diecézi?

Myslím, že naše diecéze má velké výhody. Jednak je to relativně vysoký počet praktikujících věřících, je pestrá – od Slovácka a Podluží až po Vysočinu a pohraničí –, takže věřím, že pastorace v celé této šíři bude pestrá.

Nebude ti chybět každodenní pastorace ve farnosti?

Ano, obávám se toho, ztratím farní společenství, přestože pořád budu na Petrově. Biskup není v tak těsném kontaktu se svou diecézí, protože se jedná o mnoho lidí na velkém území. Ale věřím, že kdy se člověk něčeho vzdá pro Boha, tak mu to Bůh mnohonásobně vynahradí.

Jaký význam má tvůj znak?

Meč jako symbol apoštola Pavla, svého patrona, a červenou jako znak Brna, kříž jako symbol křesťanství a písmena alfa a omega z Janovy apokalypsy. Heslem jsou Ježíšova slova: „Já jsem cesta, pravda a život.“ Tato tři slova jsou mým programem. Jsme lidé na cestě, kdy nás Bůh postupně vede, jedná se o cestu, takže nejsme majiteli zkostnatělé pravdy, ale Pravdy, kterou je Ježíš, to je to druhé slovo. A život? To je to, kde se ta cesta i pravda realizuje. Rád bych byl tedy takovým životným biskupem.